Chính sách tỷ giá của Việt Nam qua các giai đoạn trong các giai đoạn từ năm 1955 đến nay

43 2,488 27
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2016, 14:13

Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam MỤC LỤC Lời mở đầu Nội dung I Lý luận sách tỷ giá II Chính sách tỷ giá Việt Nam qua giai đoạn giai đoạn từ năm 1955 đến Thời kỳ 2008- 2011 Thời kỳ 2011- 2014 Năm 2015 III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sách tỷ giá hối đoái Việt Nam Kết luận Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Tỷ giá hối đoái có vai trò quan trọng sách tiền tệ, vừa mục tiêu vừa công cụ thực sách tiền tệ quốc gia Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái hợp lý tạo điều kiện cho việc trì, mở rộng phát triển mối quan hệ kinh tế nước quốc tế, giúp cho kinh tế nước có điều kiện hội nhập khu vực giới ngày mạnh mẽ Nghiên cứu đề tài: “Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam nay”, thảo luận việc phân tích sở lí luận tỷ giá Đồng thời đưa thực trạng điều hành tỷ giá Việt Nam qua giai đoạn từ năm 2008 đến Với mục tiêu thấy thành tựu hạn chế NHNN áp dụng sách tỷ giá khác cho thời kỳ khác nhau, cách thức mà NHNN điều chỉnh tỷ giá VND trước biến động nên kinh tế nước quốc tế Từ có giải pháp cải thiện chế điều hành tỷ giá linh hoạt để thúc đẩy trình tăng trưởng hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Với kiến thức nhiều thiếu sót , sở số liệu thống kê không đầy đủ tính phức tạp đề tài nên viết không tránh khỏi khiếm khuyết mong góp ý thầy giáo cô giáo bạn Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam NỘI DUNG CHÍNH I Lý luận sách tỷ giá 1.1 Khái niệm sách tỷ giá Theo nghĩa rộng: Chính sách tỷ giá hoạt động phủ ( mà đại diện thường NHTW) thông qua chế độ tỷ giá định hệ thống công cụ can thiệp nhằm trì mức tỷ giá cố định hay tác động để tỷ giá biến động đến mức cần thiết phù hợp với mục tiêu sách tiền tệ quốc gia Chế độ tỷ giá loại hình tỷ giá quốc gia lựa chọn áp dụng, bao gồm quy tắc, chế xác định, phương thức mua bán, trao đổi thể nhân pháp nhân thị trường ngoại hối Các quốc gia khác áp dụng chế độ tỷ giá khác quốc gia thời kỳ áp dụng chế độ tỷ giá khác nhằm đạt mục tiêu phát triển thời kỳ Căn vào vai trò phủ vai trò thị trường việc hình thành tỷ giá có chế độ tỷ giá đặc trưng sau: Chế độ tỷ giá cố định, chế độ tỷ gái thả hoàn toàn, chế độ tỷ giá thả có quản lý nhà nước 1.2 Căn để lựa chọn sách tỷ giá Việc lựa chọn chế độ tỷ giá xoay quanh hai vấn đề chính: mối quan hệ kinh tế quốc gia với hệ thống toàn Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam cầu mức độ hoạt tính sách kinh tế nước Vấn đề thứ nhất, thực chất lựa chọn hệ thống mở cửa hay đóng cửa phương án đặt cho việc lựa chọn hệ thống tỷ giá thiên tỷ giá cố định tỷ giá linh hoạt kết hợp hai quốc gia lựa chọn hệ thống tỷ giá cố định, tương đương với việc chọn hệ thống mở cửa, có tương tác nhân tố quốc gia hệ thống lại việc hoạch định sách đối nội trở thành ngoại sinh tuân thủ theo thoả ước tỷ giá quốc gia lựa chọn chế độ Ngược lại, phương án tỷ giá linh hoạt, nguyên tắc, không chấp nhận ràng buộc vào sách kinh tế đối nội sách có tác động giao động tỷ giá chúng gây ảnh hưởng phạm vi quốc gia tương ứng với điều đó, kết sách kinh tế nước dù điều chỉnh tỷ giá giữ ảnh hưởng chúng nằm phạm vi quốc gia việc lựa chọn chế hối đoái linh hoạt đồng với lựa chọn hệ thống đóng cửa, tỷ giá linh hoạt tách rời kinh tế quốc gia khỏi môi trường quốc tế Vấn đề mức độ hoạt tính sách kinh tế đối nội, rõ ràng có mức độ khác tỷ giá cố định thể cam kết áp đặt ràng buộc sách kinh tế quốc gia, theo đuổi sách đối nội cách độc lập Ngoài có tiêu chuẩn khác để xem xét lựa chọn sách tỷ hình thức rối loạn kinh tế, đặc thù cấu kinh tế tính chất rủi ro mục tiêu theo đuổi 1.3 Các công cụ sách tỷ giá hối đoái Phương pháp lãi suất chiết khấu : Đây phương pháp thường sử dụng để điều chỉnh tỷ giá hối đoái thị trường.Với phương pháp này, tỷ giá hối đoái đạt đén mức báo động cần phải can thiệp NHTƯ nâng cao lãi suất chiết khấu Do lãi suất chiết khấu tăng nên lãi suất thị trường Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam tăng lên Kết vốn vay ngắn hạn thị trường giới dồn vào để thu lãi suất cao Nhờ mà căng thẳng nhu cầu ngoại tệ bớt , làm cho tỷ giá hội tăng Lãi suất quan hệ cung cầu vốn vay định Còn tỷ giá quan hệ cung cầu ngoại tệ định Điều có nghĩa yếu tố để hình thành tỷ giá lãi suất không giống , mà biến động lãi suất không thiết kéo theo biến động tỷ giá Các nghiệp vụ thị trường hối đoái : Thông qua nghiệp vụ mua bán ngoại tệ điều chỉnh tỷ giá hối đoái biện pháp quan trọng nhà nước để giữ vững ổn định sức mua đồng tiền quốc gia Đây biện pháp trực tiếp tác động vào tỷ giá hối đoái Việc mua bán ngoại tệ thực nguyên tắc diễn biến giá ngoại tệ thị trường ý đồ can thiệp mang tính chất chủ quan nhà nước.Việc can thiệp phải hành động có cân nhắc, tính toán nhân tố thực chiều hướng phát triển tương lai kinh tế, thị trường tiền tệ giá Quỹ dự trữ bình ổn hối đoái : Nguồn vốn để hình thành quỹ dự trữ bình ổn hối đoái thường : phát hành trái khoán kho bạc tiền quốc gia Khi ngoại tệ vào nhiều,thì sử dụng quỹ để mua nhằm hạn chế mức độ giá đồng ngoại tệ Ngược lại , trường hợp vốn vay chạy nước quỹ bình ổn hối đoái tung ngoại tệ bán tiếp tục mua trái khoán phát hành để ngăn chặn giá ngoại tệ tăng Theo phương pháp , cán cân toán quốc tế bị thâm hụt , quỹ bình ổn hối đoái đưa vàng bán thu ngoại tệ để cân cán cân toán , ngoại tệ nhiều , quỹ tung vàng bán thu đồng tiền quốc gia để thu ngoại tệ nhằm trì ổn định tỷ giá hối đoái II Chính sách tỷ giá Việt Nam qua giai đoạn giai đoạn từ năm 2008 đến 2.1 Thời kỳ 2008-2011 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam Tình hình kinh tế giai đoạn 2008-2011: Biểu đồ: Diễn biến tỷ giá VND/USD từ tháng 1/2008 – tháng 6/2011 Nguồn: NHNN, Vietcombank (2011) 2.1.1 Năm 2008:  Bối cảnh kinh tế năm 2008 Kinh tế giới có nhiều diễn biến phức tạp Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm đáng kể tác động lan truyền khủng hoảng cho vay bất động sản chuẩn Mỹ Các kinh tế phát triển rơi vào suy thoái Diễn biến phức tạp kinh tế giới khiến cho kinh tế Việt Nam gặp nhiều thách thức Có thể nói chưa tình hình tỷ giá Việt Nam lại biến động “nóng – lạnh” với cường độ mạnh mẽ năm 2008  Chính sách tác động: Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam Đối phó với diễn biến khó lường đó, NHNN VN điều hành tỷ giá linh hoạt, thực mục tiêu sách tỷ giá, đảm bảo thực mục tiêu sách tỷ giá, đảm bảo khoản ngoại tệ, góp phần kiềm chế lạm pháp ổn định kinh tế vĩ mô, cụ thể là: Biểu đồ: Diễn biến tỷ giá VND/USD năm 2008 - Giai đoạn (1/1/2008 – 25/3/2008): Tỷ giá VND/USD giảm, đầu năm 2008, tỷ giá dao dộng quanh mức 16.000 – 16.200 VND/USD, đến tháng 3/2008, tỷ giá giảm xuống 15.400 VND/USD Từ cuối năm 2007, lạm phát mức 12,63%, số giá tiêu dùng tháng 1/2008 tăng 2,38% so với tháng 12/2007 tăng 14,11% so với tháng 1/2007 NHNN phải gấp rút thực loạt biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát +Ngày 30/1/2008, NHNN thông báo điều chỉnh lãi suất: lãi suất từ 8,25%/năm lên 8,75%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 4,5%/năm tăng lên 6%/năm… + Ngày 13/2/2008, NHNN thông báo phát hành tín phiếu VND ngày 17/3/2008 thực hình thức bắt buộc NHTM với tổng giá trị tín phiếu phát hành 20.300 tỷ đồng, kỳ hạn 364 ngày, lãi suất 7,8%/năm Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam Đồng thời, NHNN không thực việc mua USD vào nhằm hạn chế bơm tiền lưu thông Hậu biện pháp dòng VND bị chặn lại, gây tượng khan tiền mặt, thừa USD ngân hàng, giá USD giảm liên tục, mức giảm tới 1,8% Mặc dù giảm giá USD phù hợp điều kiện lạm phát nước giới tăng cao, trước tình hình này, để hệ thống ngân hàng không rơi vào tình trạng khoản, theo chủ trương tăng giá VND kiềm chế lạm phát, ngày 10/3/2008, NHNN định nới rộng biên độ tỷ giá lên Bên cạnh đó, NHNN tung thị trường 33.000 tỷ đồng vay ngắn hạn, gấp 1,5 lần số lượng tiền định rút qua tín phiếu bắt buộc, làm cho lạm phát tăng nhanh tháng sau ảnh hưởng tới tỷ giá - Giai đoạn (26/3/2008 – 16/7/2008): Tỷ giá tăng với tốc độ chóng mặt tạo sốt USD thị trường liên ngân hàng lẫn thị trường tự Trong giai đoạn tỷ giá tăng dần đều: Giá USD/VND tăng kịch trần cuối tháng 3, tính đến cuối tháng giá USD/VND tăng 1,02% so với tháng trước đó; đặc biệt trung tuần tháng 6, sốt USD bùng nổ lên 19.400VND/USD, thị trường chợ đen lên tới 19.800VND/USD Lạm phát tăng cao coi nguyên nhân khởi đầu cho đảo chiều đột ngột tỷ giá giai đoạn Chỉ số CPI tháng lên tới 9,16%, lạm phát tháng tiếp tục tăng 3,91%, cao kể từ đầu năm, đẩy số giá tiêu dùng CPI lên tới 15,96% Tâm lý lo sợ VND giá bắt đầu xuất Mặc dù NHNN nâng lãi suất lên 12%/năm vào tháng việc áp dụng trần lãi suất lại làm cho NHTM đẩy lãi suất lên Chỉ số giá tiêu dùng 15,96% gấp gần 2,5 lần lãi suất tiết kiệm (1,2%/tháng) làm cho lãi suất thực âm Do thu hút tiền từ lưu thông bối cảnh lạm phát cao, người dân muốn nắm giữ tiền để mua hàng hóa gửi tiết kiệm ngân hàng Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam bắt đầu rút vốn khỏi Việt Nam lo ngại tình hình kinh tế Việt Nam tình hình khoản yếu thị trường giới đẩy nhu cầu USD chuyển vốn nước lên cao Cung ngoại tệ thấp NHNN không cho phép vay ngoại tệ doanh nghiệp xuất khẩu, áp lực thâm hụt cán cân thương mại (7,2 tỷ USD tháng từ tháng đến tháng 6), nhu cầu mua ngoại tệ để trả nợ doanh nghiệp tăng cao lại đẩy tỷ giá tăng vọt Đặc biệt thời gian tỷ giá chênh lệch thị trường thức thị trường tự tăng cao, có lúc lên đến 2.500VND/USD chứng rỏ quản lý việc thu đổi ngoại tệ phối hợp NHNN với ngành chưa tốt, điều lại làm cho việc điều hành sách tỷ giá NHNN phức tạp thêm gấp bội Ngày 27/6, NHNN tiếp tục nới rộng biên độ dao động tỷ giá lên 2% - Giai đoạn (17/7/2008 – 15/10/2008): Tỷ giá USD/VND giảm mạnh từ 19.400VND/USD 16.400VND/USD Trong tháng 7, chênh lệch lãi suất thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thị trường tự không cách biệt, giá USD thị trường tự lùi xuống 17.000 đồng Tỷ giá bình quân liên ngân hàng tháng ổn định quanh mức 16.490VND/USD, tỷ giá thị trường tự ổn định quanh mức 16.580 – 16.610VND/USD Nguyên nhân nhận thấy tình trạng sốt USD mức báo động, lần lịch sử NHNN công bố dự trữ ngoại hối quốc gia 20,7 tỷ USD thông tin thị trường cho USD trở nên khan Đồng thời giai đoạn NHNN thực kiểm soát chặt đại lý thu đổi ngoại tệ (cấm mua bán ngoại tệ thị trường tự không đăng ký với NHTM), cấm mua bán USD thông qua ngoại tệ khác để lách biên độ, cấm nhập vàng cho phép xuất vàng, bán ngoại tệ can thiệp thị trường thông qua NHTM lớn Tỷ giá VND/USD tháng 9/2008 biến động nhiều, có gia tăng mạnh từ 16.620 lên 16.740 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam (ngày 15/9 đến ngày 19/9), sau giảm xuống 16.630 VND/USD ngày 24/9 - Giai đoạn (16/10/2008 – 30/12/2008): Tỷ giá USD/VDN tăng đột ngột trở lại từ mức 16.600 lên mức cao 16.998 sau giảm nhẹ Giao dịch nằm biên độ tỷ giá Sau NHNN tăng biên độ tỷ giá từ lên vào ngày 7/11/2008 tỷ giá tăng lên mức 17.440VNDUSD Sự tăng tỷ giá giai đoạn ảnh hưởng nhiều yếu tố: Cuộc khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu tác động nước ta làm cho xuất giảm, nhập tăng, ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm nước làm cho kinh tế suy giảm Ngoài ra, dòng tiền khối ngoại tệ tăng lên nhà đầu tư đẩy mạnh bán ròng chứng khoán vào khoảng T10 – T11, bán trái phiếu 700 triệu USD, cổ phiếu 100 triệu USD Trong đó, cầu USD thị trường tự tăng cao NHNN không cho phép nhập vàng tượng nhập lậu vàng tăng, làm tăng cầu USD Hơn nữa, giới lúc USD lên giá sau CP Mỹ can thiệp vào thị trường TC ngăn chặn khủng hoảng, VND phải điều chỉnh cho phù hợp Vào cuối năm, NHNN bán tỷ USD cho NHTM nhằm đáp ứng nhu cầu nhập số mặt hàng thiết yếu Nhìn chung sách tỷ giá Việt Nam năm 2008 hợp lý kịp thời Trong năm 2008 có nhiều ý kiến cho Việt Nam phá giá nội tệ kịch khủng hoảng kinh tế 1997 – 1998 Thái Lan lặp lại Việt Nam Tuy nhiên kết thúc năm 2008 Việt Nam kiểm soát tỷ giá VND/USD không cao không biến động nhiều NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ngày 25/12/2008 16.989VND/USD, không cao dự báo trước Nguyên nhân: Trong khoảng thời gian từ tháng 10 tháng 11, nhà đầu tư nước đẩy mạnh việc bán chứng khoán bán trái phiếu (700 triệu USD), cổ 10 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam thức tỷ giá thị trường tự thu hẹp, tỷ lệ đô la hóa giảm mạnh 2.2.3 Năm 2014 Năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục điều hành tỉ giá theo hướng linh hoạt, kết hợp chặt chẽ với sách lãi suất, góp phần nâng cao vị VND giảm dần tình trạng đô la hóa kinh tế Ngay từ đầu năm, NHNN đề mục tiêu tiếp tục ổn định tỉ giá với biên độ tăng không 2% năm nhằm kiểm soát kỳ vọng giá VND Để thực phương án đề ra, NHNN theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường ngoại tệ cán cân toán quốc tế, tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi USD tỉ giá bình quân liên ngân hàng phù hợp với diễn biến cung cầu ngoại tệ thị trường, đảm bảo thị trường ngoại hối hoạt động hiệu quả, thông suốt Trong bối cảnh tín dụng VND tăng chậm, NHNN nới lỏng đối tượng vay ngoại tệ theo chủ trương Chính phủ, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên khả cân đối ngoại tệ ngân hàng thương mại (NHTM) Với lãi suất thấp 4-5%/năm so với vay vốn VND, doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng giá rẻ, góp phần giảm chi phí việc tìm kiếm thị trường thay để giảm dần phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc Khi vay ngoại tệ, doanh nghiệp lo ngại biến động tỉ giá, theo định hướng điều hành NHNN, tỷ giá năm 2014 không tăng 2% Tín dụng ngoại tệ sáu tháng đầu năm tăng 12,03% góp phần cải thiện tranh tín dụng chung toàn hệ thống ngân hàng Cùng với động thái nới lỏng đối tượng vay ngoại tệ, NHNN bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, tăng cường biện pháp quản lý ngoại hối xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, thực chủ trương đất Việt Nam sử dụng VND Nhờ biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô lạm phát thấp, nên vị VND tiếp tục củng cố lượng kiều hối gửi ngày tăng Đây tảng quan trọng để 29 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam tăng nguồn cung ngoại tệ ổn định thị trường ngoại hối, đẩy lùi lo ngại nguy tái đô la hóa tín dụng ngoại tệ tăng cao Ngoài ra, việc trì biên độ dao động tỉ giá ±1% có tác dụng hạn chế hoạt động đầu bình ổn thị trường Nhờ giải pháp điều hành quán, kết hợp đồng sách tỉ giá, lãi suất công cụ sách tiền tệ, quản lý ngoại hối hoạt động thông tin, tuyên truyền, tỉ giá thị trường ngoại tệ tiếp tục ổn định Sau định điều chỉnh tỉ giá NHNN, tỉ giá giao dịch thị trường liên ngân hàng NHTM nhích nhẹ, thấp mức trần quy định nhanh chóng giảm xuống sau đó, khoản thị trường tiếp tục trì tháng đầu năm Tỉ giá ổn định giúp NHNN mua thêm ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối quốc gia lên tới 35 tỉ USD, mức cao từ trước đến nay, tình trạng đô la hóa tiếp tục giảm Đến cuối tháng 6/2014, tỉ lệ tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện toán khoảng 11,4%, giảm so với mức khoảng 12,4% vào cuối năm 2012-2013 Với kết đạt thời gian qua, tỉ giá tiếp tục ổn định thời gian tới mục tiêu đề NHNN tiếp tục điều hành tỉ giá theo hướng linh hoạt, góp phần hỗ trợ xuất khẩu, phối hợp chặt chẽ với điều hành công cụ sách tiền tệ để điều tiết tiền tệ hợp lý, tránh gây áp lực lên tỉ giá lạm phát, đảm bảo khoản an toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam 2.3 Năm 2015  Chính sách tỷ giá Chính sách tỷ giá Việt Nam quý I-2015 sách tỷ giá hối đoái neo cố định so với đồng đô la Mỹ NHNN ấn định mức tỷ giá sử dụng công cụ hành (biên độ cho phép) hay cộng cụ thị trường (mua bán ngoại tệ) để giữ tỷ giá quanh mức mục tiêu 30 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam Đầu năm 2015, Thống đốc NHNN tuyên bố tăng tỉ giá liên ngân hàng USD/VND thêm 1% vào quý I, tỷ giá bình quần liên ngân hàng mức 21.458 VND/USD Đến tháng 3, sóng tỷ giá bắt đầu lên vài ngân hàng, ảnh hưởng tượng đồng đô la Mỹ tăng giá cao thị trường giới Từ ngày 14/03, sau dấu hiệu âm thầm tăng nhẹ tỷ giá ngày trước đó, đồng đô la Mỹ bất ngờ bật tăng giá lên 20-30 đồng hầu hết nhà băng lên mặt giá mới, chí SCB điều chỉnh tăng 60 đồng chiều bán lên mức 21.490 đồng đổi 1USD Tính đến ngày 31/03, tỷ giá tăng lên mức 21.510 đồng (mua vào) – 21.570 đồng (bán ra), mức giá cách trần đưa NHNN 100 đồng.(Theo báo An ninh tiền tệ truyền thông-antt.vn) 31 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam Sau quý I/2015, tỷ giá đô la Mỹ tăng thêm 150- 170 đồng chiều mua – bán  Công cụ áp dụng để điều chỉnh tỉ giá Điều chỉnh lãi suất Mặt lãi suất huy động tháng đầu năm điều chỉnh giảm nhẹ So với thời điểm cuối năm 2014, lãi suất huy động giảm nhẹ từ 0,1% - 0,5% tùy kỳ hạn Cụ thể, lãi suất huy động ngân hàng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng nằm mức 6,4 7,2%/năm; kỳ hạn từ tháng đến 12 tháng mức 5,4-6,5%/năm; kỳ hạn tháng đến tháng mức 4,5-5,4%/năm; 01 tháng không kỳ 32 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam hạn mức 0,8-1%/năm Lãi suất huy động USD không đổi mức 0,75%/năm dân cư 0,25% tổ chức Mặt lãi suất cho vay giảm Trong đó, lãi suất ngắn hạn giữ nguyên lãi suất trung dài hạn giảm nhẹ khoảng 0,5% chủ yếu ngân hàng thương mại nhà nước Mặt lãi suất cho vay USD không đổi, mức quanh – 6% ngắn hạn 5,5 – 7% trung dài hạn.(Theo Báo cáo kinh tế vĩ mô thị trường chứng khoán 2015-BSC ) Việc tiến hành điều chỉnh lãi suất đồng VND giữ nguyên lãi suất USD góp phần giúp cho tỉ giá hai đồng tiền nâng cao Tăng dự trữ ngoại hối thu hút nguồn vốn FDI Trong Quý I năm 2014, ước tính dự án đầu tư trực tiếp nước giải ngân 3,05 tỷ USD, tăng 7% với kỳ năm 2014 Theo báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng năm 2015 nước có 267 dự án cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 1,21 tỷ USD, 59,4% so với kỳ năm 2014 Đến 20 tháng năm 2015, có 102 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 621,12 triệu USD, 48,2% so với kỳ năm 2014 Tính chung Quý I năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp tăng thêm 1,837 tỷ USD, 55,1% so với kỳ năm 2014 Trong Quý I năm 2015 số lượt dự án cấp tăng vốn tăng so với kỳ năm 2014, nhiên quý I năm 33 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam 2015 dự án quy mô lớn kỳ năm 2014 số vốn đăng ký cấp tăng thêm giảm so với kỳ Tăng dự trữ ngoại tệ thu hút kiều hối Các sách thu hút kiều hối như: mở rộng mạng lưới chuyển tiền, chi trả kiều hối, tạo thuận lợi cho hoạt động gửi tiền nước người Việt Nam nước phát huy hiệu Bên cạnh đó, quy định hoạt động ngoại hối nhà nước đơn giản hóa góp phần thu hút kiều hối quy định thuế bãi bỏ, không hạn chế số lượng tiền, người nhận kiều hối chịu thuế thu nhập, không bị bắt buộc phải bán ngoại tệ cho ngân hàng, người Việt Nam nước tạo điều kiện thuận lợi mua nhà đầu tư nước Phía ngân hàng thương mại thời gian qua tăng cường đầu tư công nghệ đại xử lý giao dịch toán chuyển tiền, đáp ứng nhu cầu người dân giao dịch cánh nhanh chóng, thuận tiện, an toàn với giao dịch giá trị lớn.(Theo vietstock.vn) Việc thu hút kiều hối nước góp phần làm dự trữ ngoại tệ quốc gia tăng ,từ giúp cho sách điều chỉnh tỷ giá hướng MBS dự báo dự trữ ngoại hối Việt Nam năm 2015 đạt 38 tỷ USD – tăng 5,6% tương đương tỷ USD so với năm 2014 34 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam Tác động sách tỉ giá đến kinh tế Quý I2015(Theo Báo cáo kinh tế vĩ mô thị trường chứng khoán 2015-BSC ) Tăng trưởng kinh tế Tổng sản phẩm nước (GDP) quý I/2015 ước tăng 6,03% so với kỳ năm 2014 - mức tăng cao quý I năm qua Trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp thủy sản tăng 2,14%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 8,35%; khu vực dịch vụ tăng 5,82% Mức tăng trưởng đột biến GDP đến từ khu vực “Công nghiệp xây dựng” Đáng ý ngành công nghiệp chế biến chế tạo, tăng 35 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam 9,5% ngành khai khoáng, tăng 6,7% Ngành xây dựng chưa có cải thiện tăng 4,4% thấp mức 5,93% kỳ Về cấu kinh tế nghiệp thủy quý I năm nay, khu vực nông, lâm sản chiếm tỷ trọng 12,35%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 34,80%; khu vực dịch vụ chiếm 42,23%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,62% Điều lần phản ánh rõ nét qua số liệu tăng trưởng tín dụng quý I cải thiện tích cực (tăng 1,25% so với cuối 2014) xu gia tăng trở lại nhập siêu nước (chủ yếu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất) Lạm phát Lạm phát quý I/2015 thấp Chỉ số giá tiêu dùng bình (CPI) quân quý I tăng 0,74% so với kỳ 2014, đánh dấu mức tăng thấp 10 năm trở lại Trong đó, CPI tháng tăng 0,94%; 0,34% 0,93% so với kỳ Tình hình xuất nhập - Cán cân thương mại quý I thâm hụt 1,8 tỷ USD Xu hướng nhập 36 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam siêu gia tăng vào tháng cuối quý - Kim ngạch nhập tăng cao so với kỳ năm trước đạt 37,5 tỷ USD, tăng 16,3% - Kim ngạch xuất đạt 35,7 tỷ USD, tăng 6,9% Mặt dù tăng trưởng với tốc độ yếu Đánh giá sách tỉ giá Chính sách tỉ NHNN áp dụng quý I-2015 có tác động tích cực đến kinh tế thị trường ngoại hối Việt Nam nhiên việc điều chỉnh tỉ nhiều điểm bất hợp lí Khi đồng USD xu hướng lên giá mạnh so với hầu hết đồng tiền chủ chốt khác, khiến VND tăng giá cao so với USD đồng ngoại tệ khác Điều làm cho lực cạnh tranh hàng hoá xuất DN Việt Nam giảm, xuất giảm nhập tăng, nhập siêu có khả tăng Đặc biệt, việc đồng VND tăng giá cao so với USD khiến cho tình trạng tỷ giá thức có thời điểm chênh lệch lớn so với tỷ giá thị trường tự Từ dẫn đến hoạt động đầu tư ngoại tệ vốn giảm mạnh thời gian gần đây, quay trở lại, mạnh lên gây bất lợi lớn cho hoạt thị trường ngoại hối Khi tỷ giá tăng 1%, xuất tăng thêm 0,15% Đặc biệt, lúc xuất tăng dẫn tới tăng GDP, gia tăng xuất tỷ giá phải "trả giá" suy giảm sản lượng khu vực sản xuất khác, nguồn lực dồn cho xuất Chưa kể, tình trạng đô la hoá nên việc kỳ vọng tỷ giá tăng khiến cho người dân chuyển sang 37 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam nắm giữ vàng, USD khiến lãi suất huy động cho vay gia tăng theo Phá giá làm tăng gánh nặng nợ nước Chính phủ doanh nghiệp (Theo Thời báo kinh doanh finance.tvsi.com.vn/) III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sách tỷ giá hối đoái Việt Nam Trong thời gian qua sách tỷ giá hối đoái nước ta đóng góp thành tựu đáng kể sách tài chính- tiền tệ như: hạn chế lạm phát, thực mục tiêu hỗ trợ xuất khẩu, cải thiện cán cân toán, tạo điều kiện ổn định ngân sách, ổn định tiền tệ Tuy nhiên việc điều hành tỷ giá, Nhà nước thiếu giải pháp hữu hiệu giai đoạn để sử dụng công cụ tỷ giá cách phù hợp Như phải có mục tiêu định hướng rõ ràng để có giải pháp thích hợp 1.Mục tiêu định hướng Mục tiêu sách tỷ giá nước ta thời gian tới: - Chính sách tỷ giá phải giữ vững cân nội cân - ngoại Ổn định tỷ giá mối tương quan cung cầu thị trường xuất kích thích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, cải thiện cán cân toán quốc tế tăng dự trữ - ngoại tệ Từng bước nâng cao uy tín VND, tạo điều kiện cho VND có - thể trở thành đồng tiền chuyển đổi Phối hợp với sách ngoại hối để chống tượng đô la hóa 38 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam Để đạt mục tiêu cần có định hướng hoàn thiện sách TGHĐ sau: • Thứ nhất: Tiếp tuc trì chế tỷ giá thả có quản lý Nhà nước Trong xu toàn cầu hóa Việt Nam cần lựa chọn sách tỷ giá thả có quản lý để thích ứng tạo động lực phát triển kinh tế nước ta tiến trình hội nhập chế độ tỷ giá thả có ưu điểm tỷ giá gắn liền với quan hệ cung cầu tỷ giá thích ứng với điều kiện toàn cầu hóa thị trường tài quốc tế Bên cạnh Nhà nước quản lý mức độ biến động tỷ giá • Thứ hai: Chính sách tỷ giá hối đoái phải đóng vai trò tích cực việc bảo hộ cách hợp lý doanh nghiệp • nước Thứ ba: Kết hợp hài hòa lợi ích hoạt động xuất nhập theo hướng đẩy mạnh hoạt động xuất sản phẩm mà có lợi so sánh, mặt khác cần gia tăng nhập sản phẩm lợi so sánh để thỏa mãn tốt nhu cầu ngày tăng sản xuất tiêu dùng nội địa Giải pháp cụ thể - Nâng cao lực công cụ can thiệp tỷ giá - Hướng tới sách tỷ giá cân cung cầu 39 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam - Hoàn thiện phát triển thị trường ngoại hối công tác quản lý ngoại hối Việt Nam - Theo sát tín hiệu thị trường ngoại tệ thức - Theo dõi xu hướng vận động thị trường chợ đen KẾT LUẬN Nhìn khứ, kể từ đầu thập niên 1990, sách tỷ giá Việt Nam dần thay đổi theo hướng linh động phản ánh phần diễn biến cung cầu thị trường, bản, xoay quanh chế neo tỷ giá Việc neo tỷ giá cố định số thời điểm giúp ổn định thị trường ngoại hối, làm giảm tượng đầu đô la hóa, hạn chế rủi ro khoản nợ nước ngoài, nợ công đặc biệt “neo” kỳ vọng lạm phát hạn chế tượng nhập lạm phát Tuy nhiên, chiều ngược lại, chế neo tỷ giá lại khiến tiền đồng lên giá thực mạnh, làm giảm sức cạnh tranh Việt Nam hoạt động thương mại quốc tế gây thâm hụt thương mại lớn Việc neo tỷ giá cố định không theo tín hiệu thị trường nhiều lúc làm cho nguồn lực kinh tế không phân bổ cách hiệu quả, gây khó khăn bất ổn cho hoạt động kinh tế Mặc dù Ngân hàng Nhà nước có bước điều chỉnh tỷ giá mặt danh nghĩa để phù hợp với diễn biến thực tế, điều chỉnh chậm cứng nhắc Chính sách neo tỷ giá không giúp ích cho việc neo kỳ vọng lạm phát hay giúp giảm lạm phát Việt Nam, việc cung tiền kinh tế không kiểm soát tốt Giai đoạn 2008-2011 chứng kiến cung tiền gia tăng đột biến Ngân hàng Nhà nước thất bại việc thực sách trung hòa để đối phó với dòng đầu tư nước ạt đổ vào Việt Nam năm 2007 Ngoài ra, nỗ lực kích thích tổng cầu Chính phủ nhằm tránh suy giảm kinh tế khiến cung tiền tăng khoảng 30-50%/năm giai đoạn 2009-2011 dù tình hình vĩ mô ổn định hơn, Việt Nam khó đáp ứng điều kiện để áp dụng tốt chế độ 40 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam neo tỷ giá tỷ lệ lạm phát Việt Nam cao nhiều so với đối tác thương mại lớn Mỹ, Nhật, EU nước khu vực Đông Á Đây nguy khiến cho tỷ giá hữu hiệu thực Việt Nam giảm, làm xói mòn khả cạnh tranh hàng hóa Việt Nam thị trường quốc tế Vì Việt Nam cần ddieuf chỉnh chế độ tỉ giá cho phù hợp với tình hình kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình Tài quốc tế- Trường Đại học Thương mại http://www.tapchitaichinh.vn/ http://quantri.vn/dict/details/8344-chinh-sach-ty-gia-hoi- - doai http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-chinh-sach-ty-gia-hoi-doai- - o-viet-nam-nhung-danh-gia-va-kien-nghi-65392/ http://www.xaluan.com/modules.php? name=News&file=article&sid=1110335 41 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ STT Họ tên MSV Hà Thị Diệp( nhóm trưởng) Đinh Thị Dương 12D13017 12D130 Nguyễn Thị Dung 12D130 Nguyễn Mai Dương Đặng Thị Duyên Phạm Thị Duyên Đỗ Văn Hải Hoàng Mỹ Hà Thùy Điểm đánh giá nhóm 12D13012 12D13012 12D13006 12D13030 12D13030 Trên đánh giá nhóm thành viên nhóm trình hoàn thành thảo luận Nhóm xin cam kết đánh giá minh bạch xác! 42 Đề tài:Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam 43 [...]... ngân hàng Việt Nam 2.3 Năm 2015  Chính sách tỷ giá Chính sách tỷ giá của Việt Nam trong quý I-2015 là chính sách tỷ giá hối đoái neo cố định so với đồng đô la Mỹ NHNN ấn định một mức tỷ giá nào đó rồi sử dụng các công cụ hành chính (biên độ cho phép) hay bằng cộng cụ thị trường (mua bán ngoại tệ) để giữ tỷ giá quanh mức mục tiêu 30 Đề tài :Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam Đầu năm 2015, Thống đốc... tài :Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam Thực trạng tỷ giá hối đoái và chính sách điều chỉnh tỷ giá giai đoạn 2011-2014 2.2.1 Năm 2012 Tỷ giá trên thị trường chính thức ổn định quanh mức 20.850 VND/USD, mặc dù ở một số thời điểm trong năm xuất hiện vài đợt sóng ngắn ngủi, đưa tỷ giá lên mức 20.820 VND - 21.295 VND/USD cho hai chiều mua và bán Tỷ giá trong năm 2012 được thể hiện thành 2 giai đoạn: từ. .. 9/2011 17 Đề tài :Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam 1.4.2 Chính sách và tác động: Giai đoạn 1: 2 quý đầu năm 2011  - Sau khi ổn định về tỷ giá trong suốt thời gian dài ( từ quý II đến hết năm 2010) , áp lực tăng tỷ giá lên cao kéo dài suốt đến tại thời điểm hiện nay, để thực hiện với các khó khăn đặt ra NHNN Tính đến thời ngày 30/6 NHNN đã có 2 lần quyết định điều chỉnh tỷ giá chính thức Ngày 11/2/2011.tuy... năm 2008, yếu tố tin đồn… Trước thực trạng áp lực tăng tỷ giá kéo dài trong suốt giai đoạn (tháng 1 đến tháng 11/2009), ngày 25/11/ 2009 NHNN đã chính thức phá giá VND 5,44% từ 17.034 VND/USD lên 17.961 VND/USD, đây là tỷ lệ phá giá lớn nhất trong vòng 1 ngày kể từ năm 1998 12 Đề tài :Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam Đồng thời NHNN ra quyết định 2666/QĐ-NHNN, thu hẹp biên độ dao động tỷ giá từ. .. Chênh lệch tỷ giá 28 Đề tài :Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do được thu hẹp, tỷ lệ đô la hóa giảm mạnh 2.2.3 Năm 2014 Năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục điều hành tỉ giá theo hướng linh hoạt, kết hợp chặt chẽ với chính sách lãi suất, góp phần nâng cao vị thế của VND và giảm dần tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế Ngay từ đầu năm, NHNN... mô khác đã có nhưng chưa hài hòa: Mặc dù chính phủ đã quan tâm đến tính đồng bộ trong việc ban hành các chính sách quản lí vĩ mô.tuy nhiên trong 22 Đề tài :Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam một số thời kì nhất định, các chính sách này còn thể hiện nhiều điều bất cập Chẳng hạn trong giai đoạn cuối 19992000, tỉ giá VND/USD luôn có xu hướng tăng đều nhưng các NHTM lại duy trì mức chênh lệch lãi giữa... điểm giữa năm 2010) thì nó cũng chứa đựng những nguy cơ trong ngắn hạn Chính vì niềm tin bị giảm sút nên khi giá vàng tăng đẩy giá USD tăng thì tâm lý đổ xô đi mua các tài sản này khiến choVND ngày càng trở nên mất giá Biểu đồ: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam từ tháng 1/2010 đến tháng 3/2011 13 Đề tài :Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam Biểu đồ: Cán cân thương mại Việt Nam từ tháng 1/2010 đến tháng... động trực tiếp đến nhiều ngành kinh tế nước ta như công nghiệp, xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư, du lịch Thuận lợi tuy có nhưng không nhiều.Trước những tình hình trên, NHNN đã có những biện pháp can thiệp vào chính sách tỷ giá Biểu đồ: Diễn biến tỷ giá VND/USD trong năm 2009 11 Đề tài :Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam  Chính sách và tác động: - Giai đoạn 1 (từ 01/01 – 24/11/2009) Tỷ giá biến động... tế là: nhập siêu của Việt Nam tăng nhanh liên tục trong mấy năm trở lại đây, từ 2,8 tỷ USD trong năm 2006 lên 8,2 tỷ USD năm 2007 và 17,5 tỷ USD trong năm 2008; Thâm hụt thương mại của Việt Nam trong năm 2009 vào khoảng 12 USD; và cùng với việc doanh nghiệp và người dân chuyển sang nắm USD và vàng đã làm cho cán cân thanh toán của Việt Nam thâm hụt nặng Bên cạnh đó, tình trạng định giá quá cao VND cũng... hối của Việt Nam năm 2015 có thể đạt 38 tỷ USD – tăng 5,6% tương đương 2 tỷ USD so với năm 2014 34 Đề tài :Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam Tác động của chính sách tỉ giá đến nền kinh tế Quý I2015(Theo Báo cáo kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán 2015-BSC ) Tăng trưởng kinh tế Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2015 ước tăng 6,03% so với cùng kỳ năm 2014 - mức tăng cao nhất của quý I trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tỷ giá của Việt Nam qua các giai đoạn trong các giai đoạn từ năm 1955 đến nay, Chính sách tỷ giá của Việt Nam qua các giai đoạn trong các giai đoạn từ năm 1955 đến nay, Chính sách tỷ giá của Việt Nam qua các giai đoạn trong các giai đoạn từ năm 1955 đến nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn