Một số giải pháp góp phần hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT (ppt)

21 168 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2016, 16:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG PHÒNG SAU ĐẠI HỌC & NCKH  BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT ” GVHD: PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP HVTH : TRẦN THỊ THANH TRÍ LỚP : CAO HỌC QTKD - KHÓA NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Chương I : Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực Chương II: Thực trạng Quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT Chương III : Một số giải pháp góp phần hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT Giới thiệu khái quát Công ty Nội dung Thực trạng quản trị nguồn nhân lực công ty Đánh giá chung 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY - Công ty TNHH Tomiya Summit Garment Export tiền thân công ty có 100% vốn đầu tư nước thành lập theo giấy phép đầu tư số 472023000064 ban quản lý khu công nghiệp Đồng Nai cấp ngày 20/09/2002 Do Công ty Tomiya Apparel Co., LTD Công ty Sumitomo Corporation đồng thành lập Tên viết tắt : TOSGAMEX - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên ( doanh nghiệp chế xuất khu chế xuất) - Địa chỉ: Lô B1, KCN Long Bình – Biên hòa – Đồng Nai Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công loại sản phẩm may mặc - Vốn đầu tư: 3,9 triệu USD Thời gian hoạt động 44 năm Khách hàng Công ty chủ yếu Nhật Bản số nước Châu Âu 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY Tháng 06 năm 2010 Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước mua lại chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên – Đầu tư nước ( doanh nghiệp chế xuất khu chế xuất), kế thừa toàn quyền lợi công ty chuyển đổi giữ nguyên máy hoạt động trước 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHÒNG NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU PHÒNG KẾ TOÁN CÁC TỔ SẢN XUẤT 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ 2008 – QII/2012 ĐVT: Triệu đồng 69.402 70.000 62.666 60.000 50.000 40.527 45.155 38.123 40.000 30.000 20.000 Doanh thu Lợi nhuận 9.839 7.627 10.000 -5.834 -10.000 Năm 2008 Năm 2009 5.450 -206 Năm 2010 Năm 2011 Quí I & II 2012 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 2.2.3 2.2.2 2.2.1 Thực trạng việc thực chức thu hút nguồn nhân lực công ty Thực trạng thực chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công ty Thực trạng việc thực chức trì nguồn nhân lực công ty 2.2.1 Thực trạng việc thực chức thu hút nguồn nhân lực công ty Vào cuối tháng công ty vào số lượng đơn đặt hàng tháng tới số lượng lao động để tính toán bổ sung lao động cho tháng sau Do đặc thù công việc, lao động trực tiếp khâu tiến hành theo công đoạn, nên việc phân tích chi tiết công việc áp dụng khối lao động gián tiếp Nhìn chung công việc gián tiếp Công ty mô tả cụ thể, rõ ràng theo vị trí công việc mà người thực công việc đảm nhận Công tác hoạch định Phân tích công việc Để chuẩn bị tốt nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vào đầu năm công ty tiến hành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm vào kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty có kế hoạch nhân lực tương ứng Tuyển dụng lao động Khi có nhu cầu tuyển dụng, tùy theo công việc cụ thể mà công ty đưa điều kiện bắt buộc riêng biệt, để qua tuyển người việc đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh công ty QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Bước Đề xuất nhu cầu Bước Xác định nhu cầu tuyển dụng Đánh giá đưa định tuyển dụng Bước Bước Tìm kiếm, thu hút ứng viên Tiếp nhận nhân viên mới, ký hợp đồng thử dụng Bước Bước Tiếp nhận sàng lọc hồ sơ Theo dõi đánh giá kết thử dụng Bước 10 Bước Tổ chức tuyển dụng Sau thử việc Bước 11 Phỏng vấn sơ Ký hợp đồng thức Bước 12 Bước Phỏng vấn chuyên môn Bước 2.2.3 Thực trạng thực chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công ty Sơ đồ quy trình đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo Phòng Kế hoạch Lập kế hoạch đào tạo Phòng Nhân Xem xét phê duyệt Giám đốc Tổ chức đào tạo Chuyển trưởng, tổ trưởng Kiểm tra đánh giá Phòng Kỹ thuật, mẫu Tổng kết lưu hồ sơ Phòng Nhân Hình thức đào tạo Đào tạo chổ: Kèm cặp, bảo; đào tạo nơi làm việc, học nghề Giáo viên đào tạo Quản đốc, tổ trưởng, công nhân kỹ thuật giỏi Công ty mời chuyên gia công nghệ hướng dẫn giảng dạy Đào tạo nước ngoài: Ngoài hình thức đào tạo chổ, người lao động trội chọn cho tu nghiệp nước (nước Nhật) thời gian thường tư 1-3 năm, sau phục vụ cho công ty 2.2.3 Thực trạng việc thực chức trì nguồn nhân lực công ty Phương pháp đánh giá thực công việc công ty áp dụng đánh giá xếp loại lao động theo A, B, C Theo đó, kết đánh giá để thưởng suất hàng tháng làm sở cho việc xét thưởng tăng lương cho người lao động hàng năm Công ty áp dụng trả lương cho người làm công việc, công đoạn giống lương xem bí mật mổi cá nhân Đánh giá kết thực công việc Để trì nhân viên giỏi cho doanh nghiệp, trả lương cao chưa đủ mà phải thể tính công nội doanh nghiệp phải tạo môi trường làm việc tốt Trả công lao động An toàn, vệ sinh lao động Hiện tại, Ngoài lương công ty trả thêm khoảng phụ cấp, trợ cấp phù hợp với điều kiện sản xuất như: Phụ cấp ca đêm, phụ cấp tay nghề, phụ cấp trách nhiệm,… tiền thưởng suất đạt Ngoài người lao động tham gia bảo hiểm theo luật BHXH Để an toàn lao động, công ty trang bị cho người lao động kiến thức an toàn, vệ sinh lao động trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động như: Đồng phục, trang, nón, dép,… 2.2.3 Đánh giá chung Thành tựu đạt - Hoạch định nguồn nhân lực công ty thực cụ thể, rõ ràng - Lập bảng phân tích công việc lao động gián tiếp lập chặt chẽ - Thực tuyển dụng theo kế hoạch lập cụ thể rõ ràng, từ khâu kế hoạch hoá nguồn nhân lực công tác lập kế hoạch tuyển dụng - Tuyển dụng thực theo bước kế hoạch đặt theo khuôn khổ thời gian chi phí -Các bước tuyển chọn tương đối phù hợp việc lựa chọn đảm bảo hai nguyên tắc lựa chọn theo hồ sơ theo kiểm tra thông qua thử nghiệm thực tế, chưa chuyên nghiệp - Tuyển số nhân viên đáp ứng nhu cầu đặt - … 2.2.3 Đánh giá chung (tt) Những tồn - Chưa đa dạng hóa nguồn tuyển mộ - Các bước tuyển dụng rườm rà, gây thời gian chi phí cho tuyển dụng - Chưa có tham gia lãnh đạo cấp cao trình tuyển chọn - Tuyển dụng lao động gián tiếp cấp quản lý vấp phải tình trạng “ sống lâu lên lão làng” - Giờ giấc làm việc chưa công ty xếp hợp lý - Cán quản lý phân xưởng đa số thăng tiến từ công nhân làm việc lâu năm mà hiện lao động kỹ thuật có trình độ chuyên môn qua đào tạo … CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 3.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 3.2 Các giải pháp góp phần hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty: 3.3 Kiến nghị Định hướng phát triển thời gian tới Đối với sản xuất kinh doanh: Trong năm tới bên cạnh việc trì đơn hàng khách hàng Nhật có, công ty ký thêm hợp đồng sản xuất – xuất nhập chổ cho đơn hàng Pie cardin Công ty may thêu giày An Phước, đồng thời đầu tư thêm hai chuyền may gồm máy may đại: máy may hai kim, máy tra tay vi tính, máy may nẹp nút tự động, máy thùa khuy đầu tròn, máy cắt tự động, bàn nồi hơi, máy thùa khuy đầu … chuyên dụng cho sản phẩm với công suất 600.000 sản phẩm / năm Đối với nguồn nhân lực - Hoàn thiện công tác tuyển dụng, nâng cao hiệu chất lượng tuyển dụng -Tuyển thêm lao động vào vị trí thiếu hụt, bổ sung nhân cho nhu cầu mở rộng sản xuất -Đưa số lao động sang tu nghiệp Nhật để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng lao động nòng cốt phục vụ cho sản xuất -Đào tạo nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp cho lao động -Xây dựng lại hệ thống khen thưởng, đánh giá công việc nhằm trì ổn định nguồn nhân lực đạt chất lượng Một số giải pháp góp phần hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty Nhằm trì nguồn nhân lực bên cạnh sách có công ty nên có thêm sách khuyến khích, động viên Giải pháp khắc phục nhược điểm trình tuyển dụng - Đa dạng hóa nguồn tuyển mộ -Liên kết đào tạo -Kết hợp bước tuyển dụng Giải pháp Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Giải pháp trì nguồn - Đối với đào tạo nhân lực - Đối với đào tạo lại Company Logo - Đối với đào tạo nước - Đánh giá chất lượng sau đào tạo Kiến nghị Công ty cần xem trọng công tác đào tạo trích lập quỹ phục vụ đào tạo Kiến nghị với công ty Tuyển dụng lao động nội tỉnh thay cho lao động phải đưa, đón từ TP.HCM để tiết kiệm chi phí Xây dựng hệ thống xe đưa, đón với giá ưu đãi phục vụ cho người lao động Nâng cao chế độ phúc lợi cho người lao động Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng rõ ràng, minh bạch Thành lập ban kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Kiến nghị với nhà nước  Xây dựng tuyến đường giao thông rộng rãi, thông thoáng với hệ thống xe buýt đại, giờ, tuyến, vào khu công nghiệp để người lao động sử dụng thuận tiện di chuyển  Xây dựng sách bình ổn giá mặt hàng thiết yếu như, thực phẩm, điện, nước, xăng dầu nhầm hạn chế tình trạng “ giá trước, tiền lương theo sau”  Thiết kế mô hình đào tạo tham khảo từ nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp để đào tạo có chuyên môn, kỹ thuật cao phù hơp với nhu cầu sử dụng để tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, lãng phí chi phí đào tạo Xin chân thành cảm ơn lắng nghe góp ý quý Thầy Cô! [...]... tạo … CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 3.2 Các giải pháp góp phần hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty: 3.3 Kiến nghị Định hướng phát triển trong thời gian tới Đối với sản xuất kinh doanh: Trong năm tới bên cạnh việc duy trì đơn hàng các khách hàng Nhật hiện có, công ty sẽ ký thêm hợp... trị nguồn nhân lực tại công ty Nhằm duy trì nguồn nhân lực bên cạnh các chính sách hiện có công ty nên có thêm các chính sách khuyến khích, động viên Giải pháp khắc phục những nhược điểm trong quá trình tuyển dụng - Đa dạng hóa nguồn tuyển mộ -Liên kết đào tạo -Kết hợp các bước tuyển dụng 1 Giải pháp 3 2 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Giải pháp duy trì nguồn - Đối với đào tạo mới nhân lực - Đối... nhân sự cho nhu cầu mở rộng sản xuất -Đưa một số lao động sang tu nghiệp ở Nhật để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng lao động nòng cốt về phục vụ cho sản xuất -Đào tạo nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp cho lao động hiện tại -Xây dựng lại hệ thống khen thưởng, đánh giá công việc nhằm duy trì ổn định nguồn nhân lực đạt chất lượng Một số giải pháp góp phần hoàn thiện quản trị nguồn. .. trưởng, công nhân kỹ thuật giỏi của Công ty hoặc mời các chuyên gia công nghệ về hướng dẫn giảng dạy Đào tạo ở nước ngoài: Ngoài hình thức đào tạo tại chổ, người lao động nổi trội được chọn và cho đi tu nghiệp ở nước ngoài (nước Nhật) một thời gian thường tư 1-3 năm, sau đó về phục vụ cho công ty 2.2.3 Thực trạng việc thực hiện chức năng duy trì nguồn nhân lực tại công ty Phương pháp đánh giá thực hiện công. .. phát triển nguồn nhân lực tại công ty Sơ đồ quy trình đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo Phòng Kế hoạch Lập kế hoạch đào tạo Phòng Nhân sự Xem xét và phê duyệt Giám đốc Tổ chức đào tạo Chuyển trưởng, tổ trưởng Kiểm tra đánh giá Phòng Kỹ thuật, mẫu Tổng kết và lưu hồ sơ Phòng Nhân sự Hình thức đào tạo Đào tạo tại chổ: Kèm cặp, chỉ bảo; đào tạo tại nơi làm việc, học nghề Giáo viên đào tạo là các Quản đốc,... nhập khẩu tại chổ cho đơn hàng Pie cardin của Công ty may thêu giày An Phước, đồng thời đầu tư thêm hai chuyền may gồm những máy may hiện đại: máy may hai kim, máy tra tay bằng vi tính, máy may nẹp nút tự động, máy thùa khuy đầu tròn, máy cắt chỉ tự động, bàn là nồi hơi, máy thùa khuy đầu bằng … chuyên dụng cho sản phẩm này với công suất 600.000 sản phẩm / năm Đối với nguồn nhân lực - Hoàn thiện công tác... Những tồn tại - Chưa đa dạng hóa nguồn tuyển mộ - Các bước tuyển dụng rườm rà, gây mất thời gian và chi phí cho tuyển dụng - Chưa có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao trong quá trình tuyển chọn - Tuyển dụng lao động gián tiếp cấp quản lý vấp phải tình trạng “ sống lâu lên lão làng” - Giờ giấc làm việc chưa được công ty sắp xếp hợp lý - Cán bộ quản lý phân xưởng đa số được thăng tiến từ công nhân làm... động, công ty trang bị cho người lao động kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động cũng như trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động như: Đồng phục, khẩu trang, nón, dép,… 2.2.3 Đánh giá chung Thành tựu đạt được - Hoạch định nguồn nhân lực được công ty thực hiện cụ thể, rõ ràng - Lập bảng phân tích công việc đối với lao động gián tiếp được lập chặt chẽ - Thực hiện tuyển dụng theo một. .. hiện công việc công ty đang áp dụng là đánh giá và xếp loại lao động theo A, B, C Theo đó, kết quả đánh giá là căn cứ để thưởng năng suất hàng tháng cũng như làm cơ sở cho việc xét thưởng và tăng lương cho người lao động hàng năm Công ty áp dụng trả lương như nhau cho những người làm công việc, công đoạn giống nhau và lương được xem là bí mật của mổi cá nhân Đánh giá kết quả thực hiện công việc Để duy... hoạch hoá nguồn nhân lực cho đến công tác lập kế hoạch tuyển dụng - Tuyển dụng được thực hiện đúng theo từng bước kế hoạch đặt ra và theo đúng khuôn khổ thời gian và chi phí -Các bước trong tuyển chọn tương đối phù hợp đối với việc lựa chọn vì nó đảm bảo cả hai nguyên tắc là lựa chọn theo hồ sơ và theo kiểm tra thông qua thử nghiệm thực tế, tuy là chưa được chuyên nghiệp - Tuyển được số nhân viên mới ... nghiệp - Tuyển số nhân viên đáp ứng nhu cầu đặt - … 2.2.3 Đánh giá chung (tt) Những tồn - Chưa đa dạng hóa nguồn tuyển mộ - Các bước tuyển dụng rườm rà, gây thời gian chi phí cho tuyển dụng - Chưa... trình tuyển dụng - Đa dạng hóa nguồn tuyển mộ -Liên kết đào tạo -Kết hợp bước tuyển dụng Giải pháp Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Giải pháp trì nguồn - Đối với đào tạo nhân lực - Đối với đào... 40.527 45.155 38.123 40.000 30.000 20.000 Doanh thu Lợi nhuận 9.839 7.627 10.000 -5 .834 -1 0.000 Năm 2008 Năm 2009 5.450 -2 06 Năm 2010 Năm 2011 Quí I & II 2012 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT (ppt), Một số giải pháp góp phần hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT (ppt), Một số giải pháp góp phần hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT (ppt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn