Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (8)

13 262 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 11:09

... Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 3: Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình lập phương? 12cm 8cm 11cm 8cm 8cm 4cm 10cm 6cm Là hình hộp chữ nhật Là hình lập phương 8cm Hình hộp chữ nhật. . .Hình hộp chữ nhật Hình lập phương a )Hình hộp chữ nhật Bao diêm Viên gạch Hình hộp chữ nhật Hình hộp chữ nhật Hình lập phương 3 4 Hình hộp chữ nhật có mặt Hai mặt đáy (... mặt,cạnh, đỉnh Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Số mặt 6 Số cạnh Số đỉnh 12 12 Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Bài tập 2: a) Hãy cạnh hình hộp chữ nhật (hình dưới) b) Biết hình hộp chữ nhật có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (8) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (8) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (8)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn