Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (5)

31 143 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 11:09

... Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình lập phương ? 11cm 12cm 8cm cm 5cm 8cm 4cm 10 cm Hình hộp chữ nhật: 6cm 8cm Hình lập phương: a) Hãy cạnh hình hộp chữ nhật b) Biết hình hộp chữ nhật. .. häc? Hình chữ nhật Hình bình hành Hình vuông Hình tam giác Hình thang Hình thoi Hình tròn 6 6 5 6 6 6 Hình hộp chữ nhật gồm mặt ? Các mặt hình hộp chữ nhật có đặc điểm gì? Hình hộp chữ nhật gồm... = CP = DQ bao HìnhHình lập phương gồm: mặt lập phương gồm hình vuông, đỉnh, 12 cạnhbao nhiêu nhiêu mặt, đỉnh, cạnh? Hình hộp chữ nhật Hình lập phương Hình hộp chữ nhật hình lập phương có giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (5) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (5) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn