Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (4)

17 166 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 11:09

... vuụng bng HOT NG 2:THC HNH Vit s thớch hp vo ụ trng: Số mặt, cạnh, đỉnh Hình Số mặt Số cạnh Số đỉnh Hình hộp chữ nhật 12 Hình lập phơng 12 a) Hóy ch nhng cnh bng ca hỡnh hp ch nht b) Bit hỡnh hp... hỡnh ó c hc? 3- mới: đố em hình gì? HOT NG: QUAN ST-NHN XẫT HèNH HP CH NHT Cể SU MT, MI MT U L HèNH CH NHT GM : - HAI MT Y ( MT 1V MT 2) - BN MT BấN (MT 3, MT 4, MT 5, MT 6) -MT BNG MT -MT BNG... 24cm; 12cm Trong cỏc hỡnh di õy hỡnh no l hỡnh hp ch nht, hỡnh no l hỡnh lp phng? 11cm 4cm 8cm 5cm 10cm 6cm A HèNH HP CH NHT 8cm B C HèNH LP PHNG HOT NG : CNG C : V HèNH THC HNH V DN Dề
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (4) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (4) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (4)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn