Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (3)

14 160 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 11:09

... hộp chữ nhật, hình hình lập phương? 8cm 8cm 4cm 11cm 10cm A 12cm 5cm 8cm 8cm 6cm B C Đáp án: Hình A hình hộp chữ nhật ( mặt điều hình chữ nhật, có kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình. .. cao B N Chiều dài P Con súc sắc Hình lập phương Viết số thích hợp vào ô trống Số mặt, cạnh, đỉnh Số mặt Số cạnh số đỉnh 12 12 Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương a) A B D c M Q AB = DC = MN... có kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình B hình hộp chữ nhật, cung hình lập phương vì: có mặt kích thước khác Hình C hình lập phương( Có mặt nhau) Buổi học kết thúc, chúc em học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (3) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (3) , Bài giảng bài hình hộp chữ nhật hình lập phương toán 5 (3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn