QUẢN LÝ KHO DƯỢC THEO CHUẨN GSP

21 541 3
c'est la vie

c'est la vie Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,890 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2013, 17:21

QUẢN LÝ KHO DƯỢC THEO CHUẨN GSP ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - - - - Thái Phấn Tiến – MSSV: 0012102 Đỗ Minh Hiếu – MSSV: 0012037 Giáo viên hướng dẫn : Th.S. Nguyễn Thị Diễm Tiên LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC TP. HCM, NĂM 2004 Nhận xét của giáo viên hướng dẫn . . . . . . . . . . . . . . . . Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2004 Nhận xét của giáo viên phản biện . . . . . . . . . . . . . . . . Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2004 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Lời Cảm Ơn  . . Để thực hiện và hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp này, chúng em đã nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn rất tận tình của các Thầy Cô và các bạn thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.Hồ Chí Minh, bộ môn Vi Tính Dược thuộc khoa Dược trường Đại Học Y Dược TP.Hồ Chí Minh . Chúng em xin cảm ơn các Thầy Cô thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin, Thầy Cô bộ môn Vi Tính Dược đã cung cấp cho chúng em các thông tin kiến thức vô cùng quý báu và cần thiết trong suốt thời gian học tập tại trường để chúng chúng em có thể thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Đặc biệt chúng em chân thành cảm ơn PGS.TS Đặng Văn Giáp, TS Lê Hoài Bắc, Th.S Nguyễn Thị Diễm Tiên, Th.S Đỗ Quang Dương, Cử Nhân Trần Minh Triết, Dược Sĩ Chung Khang Kiệt đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Cuối cùng, chúng em rất cảm kích và biết ơn gia đình cùng bạn bè đã tạo điều kiện thuận lợi, động viên và giúp đỡ để chúng em có đủ tự tin và nghị lực để thực hiện tốt đề tài. Do giới hạn về mặt thời gian và kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài không tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Thầy Cô và mong đón nhận sự đóng góp ý kiến của Thầy Cô và các bạn. Trân trọng kính chào. Sinh viên thực hiện Thái Phấn Tiến - Đỗ Minh Hiếu Trang 4 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Mục Lục Trang Phần mở đầu Phần mở đầu . . 11 11 Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 12 1.1Đặt vấn đề .12 1.2Đề cương chi tiết .15 1.3Tóm tắt nội dung của luận văn 18 Chương 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 20 2.1Công việc nhập nguyên phụ liệu, bao bì, hóa chất- thuốc thử 20 2.1.1Hoạt động nhập nguyên phụ liệu .20 2.1.2Qui trình nhập nguyên phụ liệu 22 2.2Công việc nhập thành phẩm, vật tư y tế 22 2.2.1Hoạt động nhập thành phẩm 22 2.2.2Qui trình nhập thành phẩm 23 2.3Công việc xuất thành phẩm, vật tư y tế .23 2.3.1Hoạt động xuất thành phẩm .24 2.3.2Qui trình xuất thành phẩm .24 2.4Công việc theo dõi chất lượng 24 2.4.1Hoạt động theo dõi chất lượng .24 2.4.2Qui trình theo dõi chất lượng .27 2.5Công việc kiểm kê .27 2.5.1Hoạt động kiểm kê .27 2.5.2Qui trình kiểm kê .28 2.6Công việc theo dõi nhập xuất 28 2.6.1Hoạt động theo dõi nhập xuất 28 2.6.2Qui trình theo dõi nhập xuất .29 Phần phân tích - thiết kế Phần phân tích - thiết kế 30 30 Chương 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG .31 3.1Mô hình triển khai ứng dụng .32 Trang 5 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho 3.2Sơ lược về cách hoạt động của hệ thống: 33 3.2.1Bộ phận quản trị hệ thống 33 3.2.2Ban giám đốc .33 3.2.3Tổng kho 33 3.2.4Trưởng kho nguyên phụ liệu 33 3.2.5Trưởng kho hóa chất – thuốc thử: 33 3.2.6Trưởng kho bao bì 34 3.2.7Trưởng kho thành phẩm .34 3.2.8Trưởng kho vật tư y tế 34 3.2.9Thủ kho nguyên phụ liệu 34 3.2.10Thủ kho hóa chất – thuốc thử .34 3.2.11Thủ kho bao bì .34 3.2.12Thủ kho thành phẩm .34 3.2.13Thủ kho vật tư y tế .34 3.3Yêu cầu chức năng 35 3.3.1Danh sách các công việc 35 3.3.2Danh sách các qui định .37 3.3.3Các biểu mẫu liên quan 39 3.3.4Bảng phân công trách nhiệm 50 3.4Yêu cầu phi chức năng 56 3.4.1Tính tiến hóa .56 3.4.2Tính tiện dụng .56 3.4.3Tính hiệu quả .57 3.4.4Tính bảo mật .57 3.4.5Tính toàn vẹn dữ liệu 62 Chương 4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ .63 4.1Phân tích thiết kế Use-Case .63 4.1.1Mô hình Use-Case 63 4.2Mô hinh Thực Thể - Kết Hợp 145 4.2.1Mô hình 145 Trang 6 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho 4.2.2Mô tả chi tiết các thực thể 146 4.2.3Mô tả chi tiết Mối Kết Hợp 150 4.3Thiết kế dữ liệu .152 4.3.1Mô Hình Quan Hệ 153 4.4Danh sách các ràng buộc toàn vẹn 162 4.4.1Kiểm tra miền giá trị dữ liệu 162 4.4.2 Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu 162 4.5Thiết kế đối tượng xử lý 163 4.5.1Mô tả các đối tượng .163 4.5.2Sơ đồ phối hợp hoạt động tổng thể các đối tượng .167 4.6Sơ đồ phối hợp hoạt động chi tiết theo nghiệp vụ 175 Màn hình tổng thể 188 4.6.1Sơ đồ liên kết các màn hình .188 4.6.2Danh sách các màn hình .188 4.6.3Báo cáo .192 Phần cài đặt chương trình Phần cài đặt chương trình 197 197 Chương 5. CÀI ĐẶT 198 5.1Môi trường phát triển ứng dụng 198 5.2Cài đặt chương trình .198 5.2.1Kết quả cài đặt chương trình 199 Chương 6. TỔNG KẾT 230 6.1Tự đánh giá về kết quả của đề tài 230 6.2Hướng phát triển đề tài 230 6.3Tài liệu tham khảo .230 6.4Lời kết .231 Trang 7 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Danh mục bảng Trang Bảng 1 - Danh sách các công việc Kho nguyên phụ liệu, hóa Bảng 1 - Danh sách các công việc Kho nguyên phụ liệu, hóa chất – thuốc thử chất – thuốc thử 35 35 Bảng 2 - Danh sách các công việc Kho bao bì Bảng 2 - Danh sách các công việc Kho bao bì 36 36 Bảng 3 - Danh sách các công việc Kho thành phẩm, vật tư y tế Bảng 3 - Danh sách các công việc Kho thành phẩm, vật tư y tế . . 36 36 Bảng 4 - Bảng mô tả các qui định nguyên phụ liệu Bảng 4 - Bảng mô tả các qui định nguyên phụ liệu 37 37 Bảng 5 - Bảng mô tả các qui định bao bì Bảng 5 - Bảng mô tả các qui định bao bì 37 37 Bảxng 6 - Bảng mô tả các qui định thành phẩm Bảxng 6 - Bảng mô tả các qui định thành phẩm . . 38 38 Bảng 7 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ Bảng 7 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ NGUYÊN PHỤ LIỆU NGUYÊN PHỤ LIỆU 50 50 Bảng 8 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ Bảng 8 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ BAO BÌ BAO BÌ . . 52 52 Bảng 9 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ Bảng 9 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ THÀNH PHẨM THÀNH PHẨM 54 54 Bảng 10: Bảng Bảng 10: Bảng 56 56 Bảng 11 - BẢNG PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG Bảng 11 - BẢNG PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG . . 59 59 Bảng 12 - Danh sách Actor Bảng 12 - Danh sách Actor . . 63 63 Bảng 13 - Danh sách Use-case Bảng 13 - Danh sách Use-case 63 63 Trang 8 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Danh mục biểu mẫu Trang Trang 9 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Danh mục màn hình chương trình Trang 10 [...]... số khái niệm về GSP: Định nghĩa:Trang 12 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho 1.2 Đề cương chi tiết Tên đề tài Quản lý kho dược theo chuẩn GSP (Good Storage Pratice) Mục tiêu và việc thực hiện đề tàiTìm hiểu và khảo sát qui trình bảo quản thuốc theo chuẩn GSP (Good StoragePractice) tại các xí nghiệp dược nhằm xây dựng một hệ thống quản lý hỗ trợ bảo quản thuốc theo chuẩn GSP. Hệ thống sẽ... cao, quản lý và tổ chức côngviệc đạt hiệu quả, cũng như thông tin được phổ biến và cập nhật nhanh chóng, chínhxác. Không ngoài mục đích trên, với đề tài quản lý kho dược theo chuẩn GSP, chúng emmong muốn áp dụng các kiến thức được học trong trường, cùng với việc tìm hiểu,nghiên cứu các ngôn ngữ và môi trường lập trình mới để xây dựng một hệ thốngphần mềm nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý kho xí... thốngphần mềm nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý kho xí nghiệp dược theo tiêu chuẩn GSP (thực hành tốt bảo quản tốt). Hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ cho thủ kho có thể theo dõi việcnhập xuất, theo dõi chất lượng, báo cáo tồn kho, kiểm kê một cách tự động và dễdàng. Hệ thống cũng giúp cho ban giám đốc, các tổng kho có thể giám sát và theo dõi hoạt động xuất nhập của xí nghiệp.Tuy chủ đề không... hàng cận hạn dùng sản phẩm Theo dõi báo cáo hạn kiểm tra lại sản phẩm Theo dõi báo cáo thanh lý sản phẩm Theo dõi báo cáo kiểm kờ sn phmã Th kho Th kho nguyờn ph liu: Cập nhật thông tin danh mục các nguyên phụ liệuTrang 15 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho  Báo cáo hạn kiểm tra lại thành phẩm Báo cáo thanh lý thành phẩm Báo cáo kiểm kê thành phẩm Thủ kho thiết bị vật tư y tế:... triển khai tại các kho củacác xí nghiệp  Nội dung tóm tắt yêu cầu ca tiã Giỏm c xớ nghip, ph trỏch tng kho, trưởng kho nguyên phụ liệu, bao bì,thành phẩm, vật tư y tế  Theo dõi thông tin danh mục các sản phẩm Theo dõi quá trình nhập xuất sản phẩm: tiếp nhận, nhập kho, trả lại sản phẩm Theo dõi quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm  Theo dõi báo cáo tồn kho sản phẩm Theo dõi báo cáo hàng... nghiệp Phần mềm quản lý kho Lời Cảm Ơn    Để thực hiện và hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp này, chúng em đã nhậnđược sự giúp đỡ và hướng dẫn rất tận tình của các Thầy Cô và các bạn thuộc khoaCông Nghệ Thông Tin trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.Hồ Chí Minh, bộmôn Vi Tính Dược thuộc khoa Dược trường Đại Học Y Dược TP.Hồ Chí Minh .Chúng em xin cảm ơn các Thầy Cô thuộc khoa Công Nghệ...Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Danh mục màn hình chương trìnhTrang 10 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINHĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCMTRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCMKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- - - - - Thái Phấn Tiến – MSSV: 0012102 Đỗ Minh Hiếu – MSSV: 0012037Giáo... đạt tiêu chuẩn. Thí dụ: 2 năm. - Được xác định dựa trên tài liệu thử nghiệm/ theo dõi về độ ổn định.Hạn dùng (expirate date, expiration date):- Tháng năm sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn. Thí dụ: 12/05- Được suy ra từ tuổi thọ và tính từ ngày sản xuấtHạn thử lại (retest date):- Ngày tháng năm nguyên liệu được kiểm nghiệm lại. Thí dụ 01/12/20Trang 14 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Chương... mềm quản lý kho Chương 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNGNhiệm vụ của chương này là thông qua khảo sát hiện trạng hoạt động nghiệp vụ củacác xí nghiệp dược như: Sanofi Synthelabo, Imexpharm, Domesco để từ đó có cơ sởcho quá trình phân tích thiết kế hệ thống.Do việc khảo sát hiện trạng dựa trên nhiều xí nghiệp, trong mỗi xí nghiệp các hoạtđộng nghiệp vụ lại khác nhau, cũng như có xí nghiệp đã đạt chuẩn GSP, ... phẩm: tiếp nhận, nhập kho, trả lại thiết bị vật tư y tế Cập nhật quá trình kiểm tra chất lượng thiết bị vật tư ytế Báo cáo tồn kho thiết bị vật tư y tế Báo cáo hàng cận hạn dùng thiết bị vật tư y tế Báo cáo hạn kiểm tra lại thiết bị vật tư y tế Báo cáo thanh lý thiết bị vật tư y tế Báo cáo kiểm kê thiết bị vật tư y tếTrang 17 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho  Cập nhật quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ KHO DƯỢC THEO CHUẨN GSP, QUẢN LÝ KHO DƯỢC THEO CHUẨN GSP, QUẢN LÝ KHO DƯỢC THEO CHUẨN GSP

Bình luận về tài liệu quan-ly-kho-duoc-theo-chuan-gsp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP