QUẢN LÝ KHO DƯỢC THEO CHUẨN GSP

c'est la vie
c'est la vie(2892 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 467
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 21 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2013, 17:21

Mô tả: QUẢN LÝ KHO DƯỢC THEO CHUẨN GSP ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - - - - Thái Phấn Tiến – MSSV: 0012102 Đỗ Minh Hiếu – MSSV: 0012037 Giáo viên hướng dẫn : Th.S. Nguyễn Thị Diễm Tiên LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC TP. HCM, NĂM 2004 Nhận xét của giáo viên hướng dẫn . . . . . . . . . . . . . . . . Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2004 Nhận xét của giáo viên phản biện . . . . . . . . . . . . . . . . Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2004 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Lời Cảm Ơn  . . Để thực hiện và hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp này, chúng em đã nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn rất tận tình của các Thầy Cô và các bạn thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.Hồ Chí Minh, bộ môn Vi Tính Dược thuộc khoa Dược trường Đại Học Y Dược TP.Hồ Chí Minh . Chúng em xin cảm ơn các Thầy Cô thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin, Thầy Cô bộ môn Vi Tính Dược đã cung cấp cho chúng em các thông tin kiến thức vô cùng quý báu và cần thiết trong suốt thời gian học tập tại trường để chúng chúng em có thể thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Đặc biệt chúng em chân thành cảm ơn PGS.TS Đặng Văn Giáp, TS Lê Hoài Bắc, Th.S Nguyễn Thị Diễm Tiên, Th.S Đỗ Quang Dương, Cử Nhân Trần Minh Triết, Dược Sĩ Chung Khang Kiệt đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Cuối cùng, chúng em rất cảm kích và biết ơn gia đình cùng bạn bè đã tạo điều kiện thuận lợi, động viên và giúp đỡ để chúng em có đủ tự tin và nghị lực để thực hiện tốt đề tài. Do giới hạn về mặt thời gian và kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài không tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Thầy Cô và mong đón nhận sự đóng góp ý kiến của Thầy Cô và các bạn. Trân trọng kính chào. Sinh viên thực hiện Thái Phấn Tiến - Đỗ Minh Hiếu Trang 4 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Mục Lục Trang Phần mở đầu Phần mở đầu . . 11 11 Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 12 1.1Đặt vấn đề .12 1.2Đề cương chi tiết .15 1.3Tóm tắt nội dung của luận văn 18 Chương 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 20 2.1Công việc nhập nguyên phụ liệu, bao bì, hóa chất- thuốc thử 20 2.1.1Hoạt động nhập nguyên phụ liệu .20 2.1.2Qui trình nhập nguyên phụ liệu 22 2.2Công việc nhập thành phẩm, vật tư y tế 22 2.2.1Hoạt động nhập thành phẩm 22 2.2.2Qui trình nhập thành phẩm 23 2.3Công việc xuất thành phẩm, vật tư y tế .23 2.3.1Hoạt động xuất thành phẩm .24 2.3.2Qui trình xuất thành phẩm .24 2.4Công việc theo dõi chất lượng 24 2.4.1Hoạt động theo dõi chất lượng .24 2.4.2Qui trình theo dõi chất lượng .27 2.5Công việc kiểm kê .27 2.5.1Hoạt động kiểm kê .27 2.5.2Qui trình kiểm kê .28 2.6Công việc theo dõi nhập xuất 28 2.6.1Hoạt động theo dõi nhập xuất 28 2.6.2Qui trình theo dõi nhập xuất .29 Phần phân tích - thiết kế Phần phân tích - thiết kế 30 30 Chương 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG .31 3.1Mô hình triển khai ứng dụng .32 Trang 5 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho 3.2Sơ lược về cách hoạt động của hệ thống: 33 3.2.1Bộ phận quản trị hệ thống 33 3.2.2Ban giám đốc .33 3.2.3Tổng kho 33 3.2.4Trưởng kho nguyên phụ liệu 33 3.2.5Trưởng kho hóa chất – thuốc thử: 33 3.2.6Trưởng kho bao bì 34 3.2.7Trưởng kho thành phẩm .34 3.2.8Trưởng kho vật tư y tế 34 3.2.9Thủ kho nguyên phụ liệu 34 3.2.10Thủ kho hóa chất – thuốc thử .34 3.2.11Thủ kho bao bì .34 3.2.12Thủ kho thành phẩm .34 3.2.13Thủ kho vật tư y tế .34 3.3Yêu cầu chức năng 35 3.3.1Danh sách các công việc 35 3.3.2Danh sách các qui định .37 3.3.3Các biểu mẫu liên quan 39 3.3.4Bảng phân công trách nhiệm 50 3.4Yêu cầu phi chức năng 56 3.4.1Tính tiến hóa .56 3.4.2Tính tiện dụng .56 3.4.3Tính hiệu quả .57 3.4.4Tính bảo mật .57 3.4.5Tính toàn vẹn dữ liệu 62 Chương 4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ .63 4.1Phân tích thiết kế Use-Case .63 4.1.1Mô hình Use-Case 63 4.2Mô hinh Thực Thể - Kết Hợp 145 4.2.1Mô hình 145 Trang 6 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho 4.2.2Mô tả chi tiết các thực thể 146 4.2.3Mô tả chi tiết Mối Kết Hợp 150 4.3Thiết kế dữ liệu .152 4.3.1Mô Hình Quan Hệ 153 4.4Danh sách các ràng buộc toàn vẹn 162 4.4.1Kiểm tra miền giá trị dữ liệu 162 4.4.2 Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu 162 4.5Thiết kế đối tượng xử lý 163 4.5.1Mô tả các đối tượng .163 4.5.2Sơ đồ phối hợp hoạt động tổng thể các đối tượng .167 4.6Sơ đồ phối hợp hoạt động chi tiết theo nghiệp vụ 175 Màn hình tổng thể 188 4.6.1Sơ đồ liên kết các màn hình .188 4.6.2Danh sách các màn hình .188 4.6.3Báo cáo .192 Phần cài đặt chương trình Phần cài đặt chương trình 197 197 Chương 5. CÀI ĐẶT 198 5.1Môi trường phát triển ứng dụng 198 5.2Cài đặt chương trình .198 5.2.1Kết quả cài đặt chương trình 199 Chương 6. TỔNG KẾT 230 6.1Tự đánh giá về kết quả của đề tài 230 6.2Hướng phát triển đề tài 230 6.3Tài liệu tham khảo .230 6.4Lời kết .231 Trang 7 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Danh mục bảng Trang Bảng 1 - Danh sách các công việc Kho nguyên phụ liệu, hóa Bảng 1 - Danh sách các công việc Kho nguyên phụ liệu, hóa chất – thuốc thử chất – thuốc thử 35 35 Bảng 2 - Danh sách các công việc Kho bao bì Bảng 2 - Danh sách các công việc Kho bao bì 36 36 Bảng 3 - Danh sách các công việc Kho thành phẩm, vật tư y tế Bảng 3 - Danh sách các công việc Kho thành phẩm, vật tư y tế . . 36 36 Bảng 4 - Bảng mô tả các qui định nguyên phụ liệu Bảng 4 - Bảng mô tả các qui định nguyên phụ liệu 37 37 Bảng 5 - Bảng mô tả các qui định bao bì Bảng 5 - Bảng mô tả các qui định bao bì 37 37 Bảxng 6 - Bảng mô tả các qui định thành phẩm Bảxng 6 - Bảng mô tả các qui định thành phẩm . . 38 38 Bảng 7 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ Bảng 7 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ NGUYÊN PHỤ LIỆU NGUYÊN PHỤ LIỆU 50 50 Bảng 8 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ Bảng 8 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ BAO BÌ BAO BÌ . . 52 52 Bảng 9 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ Bảng 9 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ THÀNH PHẨM THÀNH PHẨM 54 54 Bảng 10: Bảng Bảng 10: Bảng 56 56 Bảng 11 - BẢNG PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG Bảng 11 - BẢNG PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG . . 59 59 Bảng 12 - Danh sách Actor Bảng 12 - Danh sách Actor . . 63 63 Bảng 13 - Danh sách Use-case Bảng 13 - Danh sách Use-case 63 63 Trang 8 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Danh mục biểu mẫu Trang Trang 9 Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Danh mục màn hình chương trình Trang 10

— Xem thêm —

Xem thêm: QUẢN LÝ KHO DƯỢC THEO CHUẨN GSP, QUẢN LÝ KHO DƯỢC THEO CHUẨN GSP, QUẢN LÝ KHO DƯỢC THEO CHUẨN GSP

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu quan-ly-kho-duoc-theo-chuan-gsp

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.15386199951172 s. Memory usage = 18.62 MB