Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (3)

26 458 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 07:55

... H G I ể O H I A N G V O H I Bài học đường đời Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài I Tỡm hiu chung v tỏc gi, tỏc phm 1.Tỏc gi Em bit gỡ v tỏc gi Tụ Hoi ? Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký... ngh Vit Gii thng Thng HNam Ni) hi ký Gii A Hi Vn nghc HH Ni (19 56) Chuyn Ni(1 967 ) (1980) *Mt s tỏc phm vit cho thiu nhi Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài A: GII THIU CHUNG 1.Tỏc... cuc phiờu lu ca Mốn cựng Tri ngi anh em kt ngha khụng ớt nguy him, vt v nhng y ý ngha Tiết 73 : Văn Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài A : GII THIU CHUNG 1.Tỏc gi Tỏc phm - In ln u nm 1941 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (3) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (3) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn