Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (17)

26 744 2
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 07:53

... Tiết73+74 :Bài học đường đời • • • • • • I/Đọc tìm hiểu chung: 1)Tác giả:sgk/8 2)Tác phẩm:sgk/8 3)Bố cục: phần P1 :Bức chân dung tự họa Dế Mèn P2 :Bài học đường đời Dế Mèn Tiết73+74 :Bài học đường đời. .. dụng từ ngữ xác sinh động phù hợp với trẻ thơ Tiết73+74 :Bài học đường đời • II/Đọc tìm hiêu văn • 1)Bức chân dung tự họa Dế Mèn • -Hình dáng • -Hành động • 2 )Bài học đường đời Dế Mèn Em so sánh Dế... hiêu văn 1)Bức chân dung tự họa Dế Mèn -Hình dáng -Hành động 2 )Bài học đường đời Dế Mèn =>Dế Mèn coi thường Dế Choắt =>Gây chết thảm thương cho Dế Choắt rút học cho Em cho biết học đường đời Dế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (17) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (17) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (17)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn