Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (16)

17 626 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 07:53

... Chưa đẹp Hình dáng: Khỏe, cường tráng Tính nết: yêu đời, tự tin Tính kiêu căng, tự phụ, hợm hĩnh I ĐỌC – TIẾP XÚC VĂN BẢN II PHÂN TÍCH Bức chân dung tự họa Dế Mèn Bài học đường đời -Giới thiệu... lí - Bài học Dế Mèn đặt vào miệng Dế Choắt lúc lâm chung thật trang nghiêm có ý nghĩa giáo dục lớn: “ Ở đời Bài học rút Dế Mèn gì? … vào ?thân” Được đặt vào miệng ai? Có ý nghĩa gì? ? Khi học. .. thương trút xuống đầu Dế Choắt Hãy tóm tắt đoạn truyện Dế Mèn trêu chị Cốc 2 Bài học đường đời Qua lời Dếtrạc tuổi Dế Mèn, sợ Dế Mèn, xấu ( người gầy, -?Dế Choắt: dài lêuDế nghêu, cánh ngắn hở mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (16) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (16) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (16)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn