Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (15)

15 403 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 07:53

... Viết văn từ trước cách mạng tháng Tám -1945 - Là nhà văn đại Việt Nam có khối lượng tác phẩm phong phú đa dạng gồm nhiều thể loại - Là nhà văn thiếu nhi 2.Tác phẩm Chương I : Kể lai lịch học đường. .. phẩm đặc sắc tiếng nhất viết loài vật dành cho thiếu nhi - Văn “ Bài học đường đời đầu tiên trích chương I tác phẩm Đọc tóm tắt văn TrÝch “DÕ MÌn phiªu lu ký” - T« Hoµi TiÕt 73 : V¨n b¶n TrÝch “DÕ... chàng dế niên cường tráng, mạnh mẽ đầy sức sống kiêu căng xốc III Luyện tập Chọn phương án Bài : Phương thức biểu đạt đoạn văn : A Tự B Biểu cảm C Miêu tả Bài : Viết đoạn văn từ đến câu nêu cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (15) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (15) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (15)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn