Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (11)

19 364 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 07:52

... s ơng đọng ca hát đến sáng bạch Cuộc sống an nhàn nhng Mèn thấy chán 1.Hinh ảnh Dế Mèn đọc thầm từ đầu -> vuốt râu. a) Hinh dáng Em tim nhung từ ng miêu tả hinh dáng Dế Mèn Càng mẫm, bóng,... phần? Nội dung phần phần: P1: Từ đầu đến đứng đầu thiên hạ =>Hinh dáng, tính nết Dế Mèn P2: lại: Mèn bày trò trêu chị Cốc gây chết cho Choắt Mèn ân hận rút học Mới đợc ngày, Mẹ Mèn cho anh.. .Bài học đờng đời I/ đọc - tim hiểu thích đọc Tóm tắt truyện: Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (11) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (11) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (11)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn