Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (9)

25 661 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 07:52

... chọc chị Cốc nào? dẫn đến chết Dế Choắt Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu. .. kết với - Bài học tình thân người xung quanh Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu tiên: * Bài học: - Bài học thói... Choắt, đứng lặng hồi lâu nghĩ học đường đời Tiết 74: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: Nhân vật Dế Mèn: Bài học đường đời đầu tiên: ? Thái độ cho ta hiểu thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (9) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (9) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn