Sáng kiến kinh nghiệm sáng tác lời đồng dao mới dựa trên những bài đồng dao cổ và cách chơi trò chơi ứng với bài đồng dao đó

37 235 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2015, 11:09

... cứu đồng dao xưa áp dụng sáng kiến: “ Sáng tác lời đồng dao dựa lời đồng dao cổ số trò chơi ứng với đồng dao đó Sáng kiến kinh nghiệm Công Thị Mai Linh- MN Phú Thượng Mục đích sáng kiên kinh nghiệm: ... lời đồng dao mới sử dụng số phương pháp sau: -Sưu tầm đồng dao cổ trò chơi dân gian ứng với đồng dao đó, Các đồng dao phải dễ nhớ phù hợp với lứa tuổi - Từ nghiên cứu sáng tác lời đồng dao ứng. .. làm mang lại kết định cho trẻ Sáng kiến kinh nghiệm Công Thị Mai Linh- MN Phú Thượng III: Sáng tác lời đồng dao dựa đồng dao cổ cách chơi trò chơi ứng với đồng dao Bài 1: DUNG DĂNG DUNG DẺ Dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm sáng tác lời đồng dao mới dựa trên những bài đồng dao cổ và cách chơi trò chơi ứng với bài đồng dao đó , Sáng kiến kinh nghiệm sáng tác lời đồng dao mới dựa trên những bài đồng dao cổ và cách chơi trò chơi ứng với bài đồng dao đó , Sáng kiến kinh nghiệm sáng tác lời đồng dao mới dựa trên những bài đồng dao cổ và cách chơi trò chơi ứng với bài đồng dao đó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn