Tổng kết về KIT DE2 của Altera

1 1,141 22
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2012, 16:16

Tổng kết về KIT DE2 của Altera Tổng kết Trang 76 PHẦN IV: TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  Đã cấu hình và sử dụng được chip mã hóa ADV7181B  Sử dụng được SDRAM 4Mx16 để lưu trữ dữ liệu.  Đã hiển thò được lên VGA ảnh video với kích thước chuẩn 640x480  Thiết kế được bộ lọc trung bình, bộ lọc biên theo phương pháp Sobel (ma trận ảnh trượt qua hai cửa sổ lọc ngang và dọc) bằng ngôn ngữ Verilog HDL. HẠN CHẾ  Phương pháp xử lý ảnh còn đơn giản  Thiết kế chỉ phù hợp với các chuẩn tín hiệu video Analog mà ADV7181B hỗ trợ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI  Mở rộng đề tài lên xử lý ảnh với tín hiệu vào là camera, Webcam  Sử dụng các phương pháp nội suy để nâng cao độ phân giải ảnh so với ngõ vào . Tổng kết Trang 76 PHẦN IV: TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  Đã cấu hình và sử dụng được chip mã hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng kết về KIT DE2 của Altera, Tổng kết về KIT DE2 của Altera

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn