Khảo sát quy trình sản xuất bia tại công ty bia sài gòn sóc trăng

16 346 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2015, 15:53

... hồi men GVHD: Nguyễn Thị Minh Thủy Luận Văn Tốt Nghiệp 3.2 SO ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT BIA EXPORT Sơ đồ quy trình trình sản xuất bia thể hình 12 NGUYÊN LIỆU ị xử LÝ( MALT VÀ GẠO) ị— Phụ gia ĐƯỜNG... 12: Tiêu chuẩn bia sau lên men phụ to ảnh * > Các Hàmyếu lượng oxyhưởng đến tiến trình lên men * Chất lượng nấm men sản xuất (NguồnHàm : Cônglượng ty bia oxy Sài Gònhòa Sóc tan Trăng) dịch đường... (Nguồn: Công ty bia Sài Gòn- Sóc Trăng) ipp ::r 11 ~ «hãiphâm 430ml ' bia sử dụng rộng rãi Việt Nam thê hình 10 > Một sôEsàn «
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát quy trình sản xuất bia tại công ty bia sài gòn sóc trăng , Khảo sát quy trình sản xuất bia tại công ty bia sài gòn sóc trăng , Khảo sát quy trình sản xuất bia tại công ty bia sài gòn sóc trăng , CHUÔNG 2. TỐNG QUAN VỀ CÔNG TY, CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA, > Các biến đổi xảy ra trong quá trình đưòng hóa o Thủy phân tinh bột bởi enzyme:, Hình 18. Sơ đồ quy trình tổ lên men, * Cường độ khuấy đảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn