Sinh viên học kỹ năng làm việc nhóm

2 3,813 31
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2012, 23:23

Làm việc theo nhóm có khó không? Theo đánh giá của các nhà doanh nghiêp, kỹ năng làm việc theo nhóm chính là điểm yếu của người Việt Nam. Có 1 cách đánh giá cho rằng "Một người Việt Nam nếu làm việc 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh viên học kỹ năng làm việc nhóm, Sinh viên học kỹ năng làm việc nhóm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn