“Khảo sát quy trình sản xuất Bia tại Công ty Cổ phần Bia Habada - Bắc Giang”

44 501 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 11:38

Khảo sát quá trình sản xuất bia, để từ đó tìm ra giải pháp về công nghệ và thiết bị trong quá trình sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: “Khảo sát quy trình sản xuất Bia tại Công ty Cổ phần Bia Habada - Bắc Giang”, “Khảo sát quy trình sản xuất Bia tại Công ty Cổ phần Bia Habada - Bắc Giang”, “Khảo sát quy trình sản xuất Bia tại Công ty Cổ phần Bia Habada - Bắc Giang”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn