Đề thi học kì i môn vật lý 7 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

2 1,068 36
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2015, 20:10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2 điểm) a) Khi ta nhận biết ánh sáng? Khi ta nhìn thấy vật? b) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Vẽ hình minh họa Câu 2: (1,5 điểm) Ở đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt gương gì? Gương giúp ích cho người lái xe? Câu 3: (1,5 điểm) a) Âm truyền môi trường nào? Không truyền môi trường nào? b) Từ xưa, để xác định xem có tiếng chân người tiếng vó ngựa xa hay gần, người ta thường áp tai vào mặt đất Hãy giải thích sao? Câu 4: (2 điểm) a) Thế tần số dao động? Đơn vị tần số gì? b) Một thép thực 7250 dao động 10 giây Hỏi dao động thép có phát âm hay không? Tai người nghe đuợc âm thép phát không? Tại sao? Câu 5: (1,5 điểm) a) Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? b) Một người nghe tiếng sấm sau nhìn thấy tia chớp giây Hỏi người đứng cách nơi xảy tiếng sét bao xa? Biết tốc độ truyền âm không khí 340 m/s Câu 6: (1,5 điểm) Cho điểm sáng S trước gương phẳng Hãy vẽ ảnh S’ S tạo gương phẳng theo cách: a) dùng định luật phản xạ ánh sáng b) dùng tính chất ảnh vật tạo gương phẳng HẾT Họ tên học sinh: Số báo danh: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (2 điểm) a) - Ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta - Ta nhìn thấy vật có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta b) Định luật phản xạ ánh sáng: - Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến gương điểm tới - Góc phản xạ góc tới Hình vẽ minh họa (0,25 đ) (0,25 đ) (0,5 đ) (0,5 đ) (0,5 đ) Câu 2: (1,5 điểm) Gương cầu lồi (0,5 đ) Gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng, giúp cho người lái xe quan sát ảnh (1,0 đ) cuả xe ngược chiều đoạn đường gấp khúc bị vật cản che khuất, người lái xe giảm tốc độ tránh xảy tai nạn Câu 3: (1,5 điểm) a) Âm truyền môi trường chất rắn, chất lỏng, chất khí (0,5 đ) Âm không truyền môi trường chân không (0,5 đ) b) Vì âm truyền môi trường chất rắn tốt môi trường không khí (0,5 đ) Câu 4: (2 điểm) a) Tần số dao động số dao động giây Đơn vị tần số héc, kí hiệu Hz b) Dao động thép có phát âm Tần số dao động thép: 7250 / 10 = 725 Hz Tai người nghe đuợc âm thép phát Vì: 20 Hz < 725 Hz < 20000 Hz (0,5 đ) (0,5 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) Câu 5: (1,5 điểm) a) Các vật phát âm dao động b) Người đứng cách nơi xảy tiếng sét: s = v.t = 340.8 = 2720 m (0,5 đ) (0,25 đ) (0,75 đ) Câu 6: (1,5 điểm) - Vẽ hình cách (0,75 đ x 2) HẾT ...ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN VẬT LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (2 i m) a) - Ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng... (1, 5 i m) Gương cầu l i (0,5 đ) Gương cầu l i có vùng nhìn thấy rộng, giúp cho ngư i l i xe quan sát ảnh (1, 0 đ) cuả xe ngược chiều đoạn đường gấp khúc bị vật cản che khuất, ngư i l i xe giảm... (0,25 đ) Câu 5: (1, 5 i m) a) Các vật phát âm dao động b) Ngư i đứng cách n i xảy tiếng sét: s = v.t = 340.8 = 272 0 m (0,5 đ) (0,25 đ) (0 ,75 đ) Câu 6: (1, 5 i m) - Vẽ hình cách (0 ,75 đ x 2) HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì i môn vật lý 7 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án), Đề thi học kì i môn vật lý 7 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án), Đề thi học kì i môn vật lý 7 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn