Xây dựng chương trình quản lý thiết bị phục vụ cho phòng quản trị thiết bị trường đại học an giang

88 355 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 07:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG NGUYỄN THỊ THANH KIM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CỬ NHÂN TIN HỌC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG An Giang, 14/05/ 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG NGUYỄN THỊ THANH KIM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CỬ NHÂN TIN HỌC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Mỹ Truyền An Giang, 14/05/ 2010 LỜI CẢM ƠN oo-Trong trình thực đề tài quản lý, nhờ nhiệt tình giúp đỡ phòng Quản trị thiết bị, dẫn cặn kẽ quý thầy cô, người thân bạn bè tạo điều kiện giúp em hoàn thành đề tài Em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến: Quý thầy cô khoa Kỹ Thuật - Công Nghệ - Môi Trường ân cần giảng dạy, truyền đạt kiến thức hữu ích cho chúng em lòng yêu thương ! Cảm ơn cô Nguyễn Thị Mỹ Truyền tận tình hướng dẫn, động viên em cố gắng thực đề tài thực tập cuối khóa khóa luận tốt nghiệp Mặc dù bận rộn Cô dành nhiều thời gian, quan tâm giúp đỡ, bảo để em hoàn thành tốt đề tài ! Em xin cảm ơn Thầy Cô phòng Quản trị thiết bị nhiệt tình, vui vẻ cung cấp cho em nhiều tài liệu cần thiết, giúp đỡ em nhanh chóng hoàn thành đề tài cuối khóa ! Xin cảm ơn bạn thân yêu hết lòng giúp đỡ hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp ! Lời cảm ơn sâu sắc em xin dành tặng cho cha mẹ - người tạo điều kiện để em học tập với bạn bè Người chỗ dựa tinh thần to lớn giúp em vượt qua khó khăn thách thức kết học tập em thật tốt ! Em xin chân thành cảm ơn!!! Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Kim An Giang, ngày 14/05/2010 MỤC LỤC ***** Tiêu đề Trang Phần I: MỞ ĐẦU Chƣơng 1: GIỚI THIỆU CHUNG Chƣơng 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI I Lý chọn đề tài II Đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài 3 Ràng buộc đề tài III Quá trình thực đề tài Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Ngôn ngữ lập trình C# II Cơ sở liệu SQL Server 2000 III Ngôn ngữ mô hình hóa hợp UML Khái niệm UML Các biểu đồ (Diagrams) UML Biểu đồ Use Case Biểu đồ lớp Biểu đồ 10 Phần II: NỘI DUNG 11 Chƣơng 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG 11 I Mô tả trạng trình quản lý tài sản 11 II Đánh giá trạng 12 III Mô tả hệ thống 12 Phát triển hệ thống 12 Lợi ích hệ thống mang lại 17 Chƣơng 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 18 I Phân tích yêu cầu hệ thống 18 Yêu cầu chức 18 Yêu cầu phi chức 18 II Sơ đồ Use Case 19 III Đặc tả Use Case 26 Đặc tả Use Case Dang Nhap 26 Đặc tả Use Case Dang Xuat 26 Đặc tả Use Case Backup Du Lieu 26 Đặc tả Use Case Restore Du Lieu 27 Đặc tả Use Case (Them, Xoa, Cap Nhat, Tim Kiem) Nguoi Dung 27 Đặc tả Use Case Đoi Mat Khau 28 Đặc tả Use Case (Them, Cap Nhat, In, Tim Kiem) Hoa Don 29 Đặc tả Use Case Thong Ke Chi Phi 30 Đặc tả Use Case (Them , Xoa, Cap Nhat, Tim Kiem) tt.TS Sua Chua 31 10 Đặc tả Use Case Lap Bang Thanh Ly TS Sua Chua 32 11 Đặc tả Use Case (Them, Xoa, Cap Nhat) tt.Nha Cung Cap 33 12 Đặc tả Use Case (Them, Xoa, Cap Nhat) tt.Don Vi 34 13 Đặc tả Use Case (Them, Xoa, Cap Nhat) tt.Phong Ban 35 14 Đặc tả Use Case (Them, Xoa, Cap Nhat) tt.Loai TS 36 15 Đặc tả Use Case (Them, Xoa, Cap Nhat) tt.TS Dac Trung 37 16 Đặc tả Use Case (Them, Xóa, Cap Nhat, Tim Kiem) tt.TS Nhap Kho 38 17 Đặc tả Use Case Thong Ke TS Nhap Kho 40 18 Đặc tả Use Case (Them, Xoa, Cap Nhat, Tim Kiem) tt.TS Xuat Kho 40 19 Đặc tả Use Case Bao Cao TSXK theo TG 42 20 Đặc tả Use Case Thong Ke TSXK theo PB 42 21 Đặc tả Use Case Thong Ke TS Xuat Kho 43 22 Đặc tả Use Case Thong Ke TS Ton Kho 43 23 Đặc tả Use Case (Them ,Xoa, Cap Nhat, Tim Kiem) tt.Chi Tiet TS 44 24 Đặc tả Use Case Lap Bang Chi Tiet TS 45 25 Đặc tả Use Case Lap Bang Thanh Lý TSTK 46 26 Đặc tả Use Case (Them, Xoa, Cap Nhat, Tim Kiem) tt.Nhat Ki TS 46 27 Đặc tả Use Case (Them, Xoa, Cap Nhat, Tim Kiem, Bao Cao) tt.Kiem Ke TS 48 28 Đặc tả Use Case (Them, Xoa, Cap Nhat,Tim Kiem) tt.Thanh Ly TSSC 50 29 Đặc tả Use Case Tra Cuu TS (Xuat Kho, Nhap Kho, Ton Kho, Nhat Ki, Sua Chua) 51 IV Hiện thực hóa Use Case 52 Chƣơng 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 65 I Sơ đồ lớp 65 Danh sách lớp đối tượng 65 Sơ đồ lớp tổng quát 66 II Cơ sở liệu quan hệ 67 Cơ sở liệu đối tượng 67 Sơ đồ quan hệ sở liệu 68 III Thiết kế hệ thống 69 IV Giao diện hệ thống 70 Phần III: KẾT LUẬN 77 Tài liệu tham khảo 78 Phụ lục 79 DANH SÁCH CÁC HÌNH ***** Hình -0: Sơ đồ use case tổng quát 19 Hình -1: Sơ đồ use case cho actor Người dùng 19 Hình -2: Sơ đồ use case cho actor Thủ trưởng 20 Hình -3: Sơ đồ use case cho actor Nhân viên kĩ thuật 20 Hình -4: Sơ đồ use case cho actor Nhân viên kế toán 21 Hình -5: Sơ đồ use case cho actor Thủ kho 21 Hình -6: Sơ đồ use case cho actor Thủ kho (tt) 22 Hình -7: Sơ đồ use case cho actor Thủ kho(tt) 22 Hình -8: Sơ đồ cho use case Đăng nhập 52 Hình -9: Sơ đồ cho use case Đổi mật 52 Hình -10: Sơ đồ cho use case Thêm người dùng 53 Hình -11: Sơ đồ cho use case Xóa người dùng 53 Hình -12: Sơ đồ cho use case Cập nhật người dùng 54 Hình -13: Sơ đồ cho use case Thêm hóa đơn 54 Hình -15: Sơ đồ cho use case Cập nhật hóa đơn 55 Hình -16: Sơ đồ cho use case In hóa đơn 55 Hình -17: Sơ đồ cho use case Thêm nhập kho 56 Hình -18: Sơ đồ cho use case Xóa nhập kho 56 Hình -19: Sơ đồ cho use case Cập nhật nhập kho 57 Hình -20: Sơ đồ cho use case Thêm xuất kho 57 Hình -21: Sơ đồ cho use case Xóa xuất kho 58 Hình -22: Sơ đồ cho use case Cập nhật xuất kho 58 Hình -23: Sơ đồ cho use case Thêm tài sản sửa chữa 59 Hình -24: Sơ đồ cho use case Xóa tài sản sửa chữa 59 Hình -25: Sơ đồ cho use case Cập nhật tài sản sửa chữa 60 Hình -26: Sơ đồ cho use case Thêm chi tiết tài sản 60 Hình -27: Sơ đồ cho use case Xóa chi tiết tài sản 61 Hình -28: Sơ đồ cho use case Cập nhật chi tiết tài sản 61 Hình -29: Sơ đồ cho use case Thêm kiểm kê tài sản 62 Hình -30: Sơ đồ cho use case Xóa kiểm kê tài sản 62 Hình -31: Sơ đồ cho use case Cập nhật kiểm kê tài sản 63 Hình -32: Sơ đồ cho use case Lập bảng lý tài sản tồn kho 63 Hình -33: Sơ đồ cho use case Thống kê tài sản xuất kho 64 Hình -34: Sơ đồ cho use case Tra cứu tài sản nhập kho 64 Hình -35: Sơ đồ Thuộc tính thao tác lớp đối tượng 65 Hình -36: Sơ đồ Lớp tổng quát 66 Hình -37: Sơ đồ Cơ sở liệu lớp đối tượng 67 Hình -38: Sơ đồ Quan hệ sở liệu 68 Hình -39: Mô hình Cây chức hệ thống 69 Hình -40: Giao diện Chính 70 Hình -41: Giao diện Đổi mật 70 Hình -42: Giao diện Quản lý người dùng 71 Hình -43: Giao diện Tài sản nhập kho 71 Hình -44: Giao diện Tài sản xuất kho 72 Hình -45: Giao diện Tài sản sửa chữa 72 Hình -46: Giao diện Hóa đơn mua tài sản 73 Hình -47: Giao diện Chi tiết tài sản 73 Hình -48: Giao diện Nhật kí tài sản 74 Hình -49: Giao diện Thanh lý tài sản tồn kho 74 Hình -50: Giao diện Tra cứu tài sản nhập kho 75 Hình -51: Giao diện Tra cứu tài sản xuất kho 75 Hình -51: Giao diện Tra cứu tài sản sửa chữa 76 Hình -51: Giao diện Tra cứu nhật kí tài sản 76 TÓM TẮT ĐỀ TÀI ***** XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Sinh viên: NGUYỄN THỊ THANH KIM – MSSV: DTH061094 Giảng viên hướng dẫn: ThS.NGUYỄN THỊ MỸ TRUYỀN Nội dung: - Tìm hiểu qui trình quản lý tài sản trường đại học An Giang phòng Quản trị thiết bị từ phân tích, thiết kế chương trình quản lý tài sản phục vụ cho công tác quản lý phòng Chương trình bao gồm chức sau: + Quản lý tài sản nhập kho + Quản lý tài sản xuất kho + Quản lý tài sản sửa chữa + Hỗ trợ thống kê tài sản xuất kho, nhập kho, tồn kho năm + Hỗ trợ lý tài sản tồn kho, tài sản sửa chữa + Hỗ trợ tra cứu nhiều thông tin tài sản Yêu cầu: - Thu thập thông tin xác định yêu cầu hệ thống quản lý - Tìm hiểu tham khảo sở lý thuyết vấn đề có liên quan để xây dựng hệ thống - Mô tả hệ thống quản lý tài sản - Phân tích hệ thống quản lý tài sản - Thiết kế hệ thống quản lý tài sản - Viết chương trình quản lý tài sản - Cài đặt hệ thống quản lý tài sản - Kiểm thử bảo hành hệ thống Môi trƣờng phát triển ứng dụng: - Ngôn ngữ cài đặt: C# - Hệ quản trị sở liệu: SQL Server 2000 - Công cụ hỗ trợ: Rational Rose EnterPrise Edition PHỤ LỤC ***** * Các thuật ngữ: Tài sản: bao gồm tất trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng dạy học có trường Thống kê tài sản: tổng kết số lượng tài sản năm Kiểm kê tài sản: kiểm tra tài sản đột xuất kiểm tra tài sản theo định kỳ Khấu hao tài sản: giá trị hao mòn tài sản tính theo % năm Thanh lý tài sản: biện pháp xử lý tài sản có trị giá tài sản sửa chữa nhiều lần Chi tiết tài sản: cho biết thành phần tài sản (ví dụ: Ram, CPU, Mouse,… máy computer) Nhật ký tài sản: ghi nhận địa điểm giữ tài sản Chương trình quản lý tài sản 11 Hiện thực hóa Use Case Thong Ke TS Xuat Kho: Hình 2-33: sơ đồ cho use case thống kê tài sản xuất kho 12 Hiện thực hóa Use Case Tra Cuu TS Nhap Kho: Hình 2-34: sơ đồ cho use case tra cứu tài sản nhập kho Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 64 Chương trình quản lý tài sản Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG I Sơ đồ lớp: Danh sách lớp đối tượng: Hình 2-35: sơ đồ thuộc tính thao tác lớp đối tượng Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 65 Chương trình quản lý tài sản Sơ đồ lớp tổng quát: Hình 2-36: sơ đồ thể quan hệ lớp Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 66 Chương trình quản lý tài sản II Cơ sở liệu quan hệ: Cơ sở liệu đối tượng: Hình 2-37: sở liệu đối tượng Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 67 Chương trình quản lý tài sản Sơ đồ quan hệ sở liệu: Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 68 Chương trình quản lý tài sản III Thiết kế hệ thống: Hình 2-39: mô hình chức hệ thống Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 69 Chương trình quản lý tài sản IV Giao diện hệ thống: Giao diện chính: Hình 2-40: from main Giao diện đổi mật khẩu: Hình 2-41: from đổi mật Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 70 Chương trình quản lý tài sản Giao diện quản lý người dùng: Hình 2-42: from quản lý người dùng Giao diện quản lý tài sản nhập kho: Hình 2-43: from quản lý tài sản nhập kho Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 71 Chương trình quản lý tài sản Giao diện quản lý tài sản xuất kho: Hình 2-44: from quản lý tài sản xuất kho Giao diện quản lý tài sản sửa chữa: Hình 2-45: from quản lý tài sản sửa chữa Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 72 Chương trình quản lý tài sản Giao diện hóa đơn: Hình 2-46: from quản lý hóa đơn mua tài sản Giao diện quản lý chi tiết tài sản: Hình 2-47: from quản lý chi tiết tài sản Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 73 Chương trình quản lý tài sản Giao diện quản lý nhật kí tài sản: Hình 2-48: from quản lý nhật kí tài sản 10 Giao diện lý tài sản sửa chữa: Hình 2-49: from lý tài sản sửa chữa Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 74 Chương trình quản lý tài sản 11 Giao diện tra cứu: Hình 2-50: tra cứu tài sản nhập kho Hình 2-51: tra cứu tài sản xuất kho Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 75 Chương trình quản lý tài sản Hình 2-51: tra cứu tài sản sửa chữa Hình 2-52: tra cứu nhật kí tài sản Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 76 Chương trình quản lý tài sản Phần III: KẾT LUẬN ***** I Phần thực hiện: - Quản lý tài sản nhập kho - Quản lý tài sản xuất kho - Quản lý tài sản sửa chữa - Quản lý hóa đơn mua tài sản - Quản lý chi tiết tài sản - Quản lý nhật kí tài sản - Quản lý tài sản sửa chữa sau lý - Thống kê tài sản nhập kho - Thống kê tài sản xuất kho - Lập bảng lý tài sản sửa chữa - Lập bảng chi tiết tài sản - Tra cứu tài sản nhập kho, xuất kho, sửa chữa nhật kí tài sản - Quản lý người dùng - Đổi mật - Phân quyền người dùng - Tra cứu tài sản tồn kho - Kiểm kê tài sản tồn kho II Phần chưa hoàn thành: - Thanh lý tài sản tồn kho III Tính khả thi hệ thống: Hệ thống thiết kế theo kiểu kiến trúc phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu Do đó, phát triển thêm nhiều modul để phục vụ cho công tác quản lý tài sản nhiều trường đại học khác IV Nhận xét: Mặc dù, nổ lực thực đề tài nhiên không tránh khỏi thiếu sót, kính mong cảm thông tận tình bảo quý thầy cô Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 77 Chương trình quản lý tài sản TÀI LIỆU THAM KHẢO ***** Đoàn Thiện Nhân, Hoàng Đức Hải, Đoàn Thiện Ngân Giáo trình nhập môn UML Nhà xuất Lao Động Xã Hội Phạm Hữu Khang 2008 C# 2005 – tập 4: Lập trình sở liệu Report Visual SourceSafe 2005 Nơi XB: Hà Nội Nhà XB: Lao Động Xã Hội Phạm Nguyễn Cương 2003 Giáo trình Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Giáo trình biên dịch tổng hợp “Ngôn ngữ Lập trình C#” từ:  Programming C#, Jesse Liberty, O’Reilly  C# in 21 Days, Bradley L.Jones, SAMS  Windows Forms Programming with C#, Erik Brown, Manning  MSDN Library – April 2002 Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 78 [...]... đề tài: xây dựng chương trình quản lý thiết bị phục vụ cho phòng Quản trị thiết bị trường đại học An Giang , nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý tài sản của phòng II Đề tài nghiên cứu: 1 Mục đích nghiên cứu: - Hỗ trợ phòng Quản trị thiết bị quản lý các tài sản được dễ dàng, đầy đủ và chi tiết hơn - Giúp cho thao tác quản lý và tra cứu tài sản nhanh chóng, chính xác, nhằm tiết kiệm được thời gian và chi.. .Chương trình quản lý tài sản Phần I: MỞ ĐẦU ***** Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG I Trường Đại học An Giang: Trường được thành lập ngày 30 tháng 12 năm 1999, khai giảng năm học đầu tiên ngày 09 tháng 9 năm 2000 Xây dựng trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang, Trường Đại học An Giang là cơ sở đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học Việt Nam, chịu sự quản lý chuyên môn của... lý tự động Phòng Quản trị thiết bị là phòng ban có nhiệm vụ quản lý tất cả tài sản của trường Hiện tại, phòng đang sử dụng phần mềm kế toán Misa để phục vụ cho công tác quản lý tài sản của phòng Tuy nhiên, Misa là phần mềm chuyên về kế toán kinh doanh, do đó nó chưa đáp ứng đủ yêu cầu trong công tác quản lý tài sản của phòng Quản trị thiết bị Để việc quản lý tài sản của Phòng trở nên thuật lợi và chính... vật chất của trường đại học An Giang Nhiệm vụ của phòng là mua sắm sách, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, và thống nhất quản lí chặt chẽ thiết bị đó trong toàn trường theo kế hoạch được duyệt (kể cả trang thiết bị đồ dùng dạy học trong dự án hợp tác quốc tế) Sửa chữa, bảo hành sách trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong toàn trường Nhằm đáp ứng và nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, học tập và nghiên... nhanh chóng chính xác, mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống Trường đại học An Giang là một trong những trường đại học lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nên số lượng cơ sở vật chất rất lớn và đa dạng Vì thế, để quá trình quản lý cơ sở vật chất được thuận lợi và có hiệu quả cao, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ việc quản lý thủ công bằng quá trình quản lý tự động Phòng Quản trị thiết. .. của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và thấp hơn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời Trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong vùng Đây cũng là sứ mệnh của nhà trường Hiện tại, Trường có 3 cơ sở với tổng diện... các Viện, Trường trong khu vực thời gian qua đã giúp nhà trường vượt qua những khó khăn ban đầu về lực lượng giảng viên, cơ sở thực hành thí nghiệm, kinh nghiệm quản lý Nhà trường ghi nhận tình cảm quí báu của cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước thời gian qua đã dành cho trường Địa chỉ web site của trường: http://www.agu.edu.vn II Phòng quản trị thiết bị: là phòng ban đảm nhận việc quản lý mọi tài... chi phí - Tạo bộ mặt mang tính chuyên nghiệp cho trường - Đồng thời, giúp nâng cao kiến thức của bản thân chúng tôi 2 Phạm vi nghiên cứu đề tài: - Phạm vi về không gian là: trong trường đại học An Giang - Nội dung đề tài nằm trong lĩnh vực quản lý và tra cứu các tài sản của trường đại học An Giang 3 Ràng buộc đề tài: - Đảm bảo sản phẩm hoạt động tốt, đáp ứng được những yêu cầu quản lý cơ bản như lưu trữ... lý III Mô tả hệ thống: 1 Phát triển hệ thống: Để khắc phục được những hạn chế trong công tác quản lý tài sản của phòng quản trị thiết bị, cũng như làm cho cơ chế hoạt động tác vụ của phòng được nhanh chóng và chính xác, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu để tạo ra một hệ thống quản lý dành riêng cho công tác quản lý tài sản của trường Qua thời gian thu thập thông tin, chúng tôi đã xác định được một... selt: Tự gửi, gọi hàm trong cùng lớp  Chú thích: lý giải rõ một thủ tục hay thông điệp Nguyễn Thị Thanh Kim **DTH061094 10 Chương trình quản lý tài sản Phần II: NỘI DUNG ***** Chương 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG I Mô tả hiện trạng quá trình quản lý tài sản: Phòng quản trị thiết bị là nơi quản lý tất cả tài sản của trường và có cơ chế hoạt động như sau: * Nhập kho tài sản: - Các tài sản được nhập về từ nhà cung ... trình quản lý tài sản trường đại học An Giang phòng Quản trị thiết bị từ phân tích, thiết kế chương trình quản lý tài sản phục vụ cho công tác quản lý phòng Chương trình bao gồm chức sau: + Quản. .. nghiên cứu định thực đề tài: xây dựng chương trình quản lý thiết bị phục vụ cho phòng Quản trị thiết bị trường đại học An Giang , nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài sản phòng II Đề tài nghiên cứu:...TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG NGUYỄN THỊ THANH KIM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CỬ NHÂN TIN HỌC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO PHÒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý thiết bị phục vụ cho phòng quản trị thiết bị trường đại học an giang , Xây dựng chương trình quản lý thiết bị phục vụ cho phòng quản trị thiết bị trường đại học an giang , Xây dựng chương trình quản lý thiết bị phục vụ cho phòng quản trị thiết bị trường đại học an giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn