Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các biện pháp để sử dụng có hiệu quả vốn lưu động của Doanh nghiệp

13 294 1
Diệp Tử

Diệp Tử

Tải lên: 12,934 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 12:00

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các biện pháp để sử dụng có hiệu quả vốn lưu động của Doanh nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lời mở đầu ở nớc ta trong một thời gian dài nền kinh tế chỉ tồn tại hai thành phần là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, các thành phần kinh tế khác là đối tợng cải tạo xã hội chủ nghĩa. Cũng từ đó trong cơ cấu kinh tế, đặc biệt trong công nghiệp xây dựng, vận tải, thơng nghiệp, dịch vụ, kinh tế quốc dân đã chiếm u thế tuyệt đối. Nhng hai thành phần kinh tế này ngày càng tỏ ra kém hiệu quả và sự yếu kém của nó là một trong những nguyên nhân làm cho nền kinh tế trì trệ, Nhận ra sự không hợp quy luật của nền kinh tế chỉ duy trì chế độ sở hữu nhà nớc và tập thể về t liệu sản xuất trong các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực lu thông. Đại hội đảng lần 6 (1986) đã có quyết sách chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự điều tiết của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, nghĩa là khẳng định nền kinh tế nớc ta cần hình thành cơ cấu đa sở hữu. Với nhiều thành phần kinh tế nh vậy, mỗi thành phần có một vị trí vai trò riêng cuả nó. Tuy nhiên với thực trạng hiện nay trang thiết bị lạc hậu, trình độ quản lí cha theo kịp với đòi hỏi ngày càng cao của thị trờng, các doanh nghiệp không thể giữ và làm tốt vai trò của mình. Khó khăn cộng với sự bất cập của các cơ chế chính sách quản lí đã làm cho hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp còn cần phải có những thay đổi phù hợp. Vốn là một yếu tố cần thiết và quan trọng để tiến hành sản xuất kinh doanh đồng thời nó cũng là tiền đề để các doanh nghiệp (DN) tồn tại, phát triển và đứng vững trong cơ chế thị trờng. Điều này đã chính là những cơ hội và thách thức cho các DN trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không còn mới mẻ nh- ng lại luôn đặt ra cho các DN trong suốt quá trình kinh doanh của mình. Với ý nghĩa đó tôi xin chọn đề tài: "Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lu động và các biện pháp để sử dụng có hiệu quả vốn lu động của doanh nghiệp" Trong bài viết không tránh khỏi khiếm khuyết rất mong đợc sự góp ý của các thầy giáo cô giáo và các bạn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ch ơng i Cơ sở lí luận về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp i. Quan niệm chung về vốn 1. Khái niệm về vốn Để tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải có một lợng vốn nhất định. Trong nền kinh tế thị trờng, vốn là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định tới các bớc tiếp theo của quá trình kinh doanh. Với vai trò và tầm quan trọng nh vậy, việc nghiên cứu phải bắt đầu từ việc làm rõ khái niệm cơ bản của vốn sản xuất kinh doanh của DN. Theo quan điểm của Marx, vốn là giá trị đem lại giá trị thặng d, là một đầu vào của quá trình sản xuất. Tuy định nghĩa của Marx mang một tầm khái quát lớn nhng do bị hạn chế bởi những điều kiện khách quan lúc bấy giờ nên Marx đã quan niệm chỉ có khu vực sản xuất vật chất mới tạo ra giá trị thặng d cho nền kinh tế. Paul. A, Samuelson, nhà kinh tế học thuộc trờng phái" tân cổ điển " đã thừa kế quan niệm về yếu tố sản xuất của trờng phái cổ điển và phân chia các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất ra thành ba loại chủ yếu là đất đai,lao động và vốn. Theo ông, vốn là các hàng hoá đợc sản xuất ra để phục vụ cho một quá trình sản xuất mới, là đầu vào cho hoạt động sản xúât của một DN, đó là máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ . Trong quan niệm về vốn của mình Samuelson không đề cập đến các tài sản tài chính, những giấy tờ có giá có thể chuyển đổi đem lại lợi nhuận cho DN, ông đã đồng nhất vốn với tài sản cố định của DN. Trong cuốn kinh tế học của David Begg, tác giả đã đa ra hai định nghĩa: Vốn hiện vật và vốn tài chính của DN. Bản thân vốn là một hàng hoá nhng đợc tiếp tục vào quá trình sản xuất kinh doanh. Vốn hiện vật là dự trữ các hàng hoá đã sản xuất ra các hàng hoá khác, vốn tài chính là tiền và các giấy tờ có giá của DN. Nh vậy, DavidBegg đã bổ sung vốn tài chính vào định nghĩa vốn của Samuelson. Nhìn chung, vốn là một phần thu nhập quốc dân dới dạng tài sản vật chất và tài sản tài chính đợc các cá nhân, các tổ chức, các DN bỏ ra để tiến hành sản xuất kinh doanh nhằm mục đích tối đa hoá lợi nhuận.Vốn là một đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh, các tác giả đã thống nhất vốn với tài sản của DN. Vốn và tài sản là 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hai mặt hiện vật và giá trị của một bộ phận nguồn gốc sản xuất mà DN huy động vào quá trình sản xuất và kinh doanh của mình, 2. Căn cứ vào vai trò và đặc điểm chu chuyển giá trị của vốn khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, có thể chia vốn sản xuất kinh doanh của DN thành hai bộ phận: Vốn cố định và vốn lu động. (Theo nh đề tài đã chọn trong bài tiểu luận này tôi chỉ đề cập đến vốn lu động) _ Vốn lu động là một bộ phận của vốn sản xuất ứng ra để mua sắm tài sản lu động và tài sản lu thông để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của DN. Nó khác với t liệu lao động (các tài sản cố định), đối tợng lao động (nguyên vật liệu, nhiên liệu .) chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất đến chu kỳ sản xuất sau lại phải sử dụng các đối tợng lao động khác. Tài sản lu động là những tài sản ngắn hạn thờng xuyên luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy giá trị của nó đợc dịch chuyển một lần vào giá trị sản phẩm tiêu thụ. Đặc điểm này quyết định sự vận động của vốn lu động hay hình thái vốn lu động. 3. Vai trò của vốn lu động đối với DN trong cơ chế thị trờng Về mặt pháp lý: Mỗi DN khi muốn thành lập thì điều kiện đầu tiên DN đó phải có một lợng vốn nhất định. lợng vốn tối thiểu phải bằng lợng vốn pháp định thì địa vị pháp lý của DN mới đợc xác lập. Nh vậy vốn đợc xem là một trong những cơ sở quan trọng nhất để đảm bảo sự tồn tại t cách pháp lý của một DN trớc pháp luật. Về kinh tế: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của từng DN. Một DN muôn đứng vững trên thị trờng thì DN đó phải có một lợng vốn nhất định, lợng vốn đó không những đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN diễn ra liên tục mà còn phải dùng để cải tiến máy móc thiết bị, đầu t, hiện đại hoá công nghiệp. Muốn tồn tại và vơn lên trong cạnh tranh, tất yếu sản phẩm của DN phải có chất lợng tốt, giá thành thấp, năng suất lao động cao. Tất cả những yếu tố này muốn đạt đợc thì mỗi DN phải có một lợng vốn nhất định. Vốn lu động có vai trò thực sự quan trọng đối với DN. Vốn lu động cũng là yếu tố quyết định DN nên mở rộng hay thu hẹp phạm vi hoạt động của mình. Thật vậy, khi đồng vốn lu động của DN ngày càng sinh sôi, nảy nở, thì DN dẽ mạnh dạn mở rộng phạm vi hoạt động vào các thị trờng tiềm năng mà trớc đó DN cha có diều kiện thâm nhập. Nhận thức đợc vai trò của vốn lu động một cách sâu sắc sẽ giúp các DN sử dụng một cách có hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn đồng vốn lu động của mình. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ii. Những vấn đề liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp: 1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn lu động trong sản xuất kinh doanh: Để đánh giá trình độ quản lí, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, ngời ta sử dụng thớc đo hiệu quả sử dụng sản xuất kinh doanh của DN đó. Hiệu quả sản xuất kinh doanh đợc đánh giá trên hai giác độ là hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Trong phạm vi quản lí DN, ngời ta chủ yếu quan tâm đến hiệu quả kinh tế. Đây là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực các DN để đạt đợc kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với chi phí thấp nhất. Về mặt lợng, hiệu quả kinh tế biểu hiện mối tơng quan kết quả thu đợc và chi phí bỏ ra để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kết quả thu đợc càng cao so vơí chi phí bỏ ra thì hiệu quả kinh tế càng cao. Về mặt chất, việc đạt đợc hiệu quả kinh tế cao phản ánh năng lực và trình độ quản lí, đồng thời cũng đòi hỏi sự gắn bó giữa việc đạt đợc những mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội. Trong nền kinh tế thị trờng, khi tiến hành sản xuất kinh doanh mỗi DN đều có mục tiêu khác nhau. Vị trí của từng mục tiêu tuỳ thuộc vào từng giai đoạn phát triển và điều kiện của từng DN. Các DN thờng theo duổi nhiều mục tiêu nhng cuối cùng các DN đều hớng tới việc làm tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu nghĩa là không ngừng nâng cao lợi nhuận. Vì vậy, DN phải chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Một DN đợc coi là kinh doanh có hiệu quả khi DN đó thu đợc kết quả đầu ra lớn nhất với chi phí đầu vào hợp lí nhất tơng ứng. Hiệu quả sử dụng vốn lu động của DN là quan hệ giữa đầu ra và đầu vào của quá trình kinh doanh hay cụ thể là quan hệ giữa toàn bộ kết quả kinh doanh với toàn bộ chi phí của quá trình sản xuất kinh doanh đó. Tuy nhiên hiệu quả sử dụng vốn lu động còn thể hiện ở nhiều chỉ tiêu liên quan khác nh chỉ tiêu về khả năng thanh toán, số vòng quay của vốn lu động . Và để đánh giá một cách toàn diện về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lu động nói riêng, cần phải xem xét một cách toàn diện các yếu tố liên quan, có ảnh hởng tới quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Có nh vậy mới tìm ra đợc các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động của DN. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tức là đi tìm các biện pháp làm sao cho chi phí về vốn lu động hoạt động sản xuất kinh doanh ít nhất mà kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh cao nhất. Lợi nhuận đợc xác định qua công thức: Lợi nhuận = Doanh thu - chi phí Với một mức lợi nhuận nhất định, chi phí càng nhỏ lợi nhuận càng cao. Các biện pháp làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động phải trên cơ sở phản ánh chính xác đầy đủ các loại chi phí trong điều kiện nền kinh tế luôn có sự biến động về giá, đòi hỏi các DN phải thực hiện nghiêm ngặt các chế độ bảo toàn vốn lu động. 2. Các chỉ tiêu đánh giá Việc kểm tra tài chính đối với tài sản cố định, vốn cố định cũng nh vốn lu động là điều quan trọng, cho phép DN và các nhà quản lí tài chính biết đợc những u điểm và những mặt cón tồn tại trong công tác quản lí sử dụng vốn nói chung và vốn lu động nói riêng tại DN. 2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động: _ Sức sinh lợi của vốn lu động = Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lu động tạo ra mấy đồng lợi nhuận trong kỳ. _ = Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng vốn lu động có thể tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu này còn đợc gọi là sức sản xuất của vốn lu động _ Số vòng quay của vốn lu động = Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ luân chuyển vốn lu động, nó cho biết vốn lu động quay bao nhiêu vòng trong lỳ. Vòng quay vốn càng nhanh thì kỳ luân chuyển vốn càng đợc rút ngắn, vốn lu động càng đợc sử dụng có hiệu quả _ Hệ số đảm nhiệm vốn lu động = Để có đợc một đồng doanh thu thì cần bao nhiêu đồng vốn lu động. Hệ số này càng nhỏ thì hiệu quả sử dụng vốn càng cao. _ = Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết cho vốn lu động quay đợc một vòng. Thời gian của một vòng càng nhỏ thì tốc độ luân chuyển càng lớn. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch ơng ii Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp i. Mức độ sử dụng, hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp 1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Từ khi xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trờng các DN đợc quyền chủ động trong việc huy động vốn sử dụng vốn, tìm kiếm thị tr- ờng, theo nguyên tắc lấy thu bù chi, đảm bảo có lãi và có nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nớc. Trải qua thời gian dài kinh doanh kém hiệu quả do sức ỳ tâm lí rất lớn mà cơ chế cũ để lại đã làm cản trợ sự nhạy bén thích ứng với phơng pháp điều hành kinh doanh điều hành DN mới. Tuy nhiên trong mấy năm gần đây các DN đã dần thích ứng với cơ chế mới và tập trung phát huy thế mạnh nên sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả hơn. Nghiệp vụ quản lí ở một số DN còn nhiều hạn chế dẫn đến việc quản lí tài chính cha thực hiện chặt chẽ và có hiệu quả. Đó là một số nguyên nhân cơ bản đã ảnh hởng không nhỏ đến hoạt động của sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động quản lí sử dụng vốn lu động nói riêng. Trên cơ sở này, cần tìm ra những giải pháp nhanh chóng đa ra cho các DN thoát khỏi những khó khăn này. 2. Thực trạng sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và vốn lu động nói riêng nhằm tăng sức cạnh tranh của DN trên thị trờng trong nớc và thế giới. Các DN có thể giảm đáng kể lợng vốn lu động cần thiết nghĩa là tăng nhanh vòng quay vốn lu động, từ đó tăng tỉ suất lợi nhuận, bằng cách áp dụng phơng pháp " Vừa đúng thời điểm " trong dự trữ vật t. Để làm đợc điều đó, DN cần chọn những nhà cung ứng ở gần, có khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu nguyên vật liệu và các loại vật t khác ngay khi cần đến. Nếu áp dụng phơng pháp này, các DN cón có cơ hội giảm bớt nhu cầu kho tàng, mở rộng sản xuất kinh doanh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ii. một số đánh giá về tình trạng sử dụng vốn lu động của các DN 1. Những thành tích đạt đợc trong việc quản lí và sử dụng vốn lu động sản xuất kinh doanh. Những năm qua nền kinh tế nớc ta phải vợt qua nhiều khó khăn do ảnh hởng cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực, song sản xuất vẫn đạt đợc những thành tựu lớn. góp phần quyết định vào tốc độ tăng trởng và dịch chuyển cơ cấu kinh tế quốc dân. Sản xuất liên tục tăng trởng ở mức cao, năm 1999 so với 1998 tăng 11,6%. Năm 2000 so 1999 tăng cao nhất là 15,7%. Sự tăng trởng và phát triển này của sản xuất góp phần cải thiện đáng kể nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao và đa dạng của toàn xã hội, tăng khối lợng và chủng loại của sản phẩm xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ để tiếp tục đầu t. Ngày nay sản xuất trong nớc khôngnhững đáp ứng đợc nhu cầu trong nớc, cạnh tranh với hàng nhập khẩu mà bớc đầu đợc bổ sung vào thị trờng, thay thế cho hàng nhập khẩu nh ôtô, xe máy, tủ lạnh, máy giặt, máy văn phòng . Sử dụng vốn lu động có hiệu qủa làm cho nhu cầu về nguồn vốn của DN giảm t- ơng đối do đó sẽ cần ít vốn lu động hơn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh nhất định. Từ đó chi phí cho sử dụng vốn giảm đi, tăng lợi thế cạnh tranh về chi phí và tăng sức cạnh tranh của DN. 2. Những tồn tại cần khắc phục trong việc quản lí và sử dụng vốn lu động Từ những phân tích thực trạng sử dụng vốn lu động trong sản xuất kinh doanh đã cho thấy mặc dù trong thời gian qua đã liên tục có những cố gắng vợt bậc nhng việc quản lí và sử dụng vốn lu động của DN vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém. Thứ nhất, là trình độ quản lí của cán bộ quản lí DN còn nhiều bất cập, nhiều khi sự yếu kém. Có những DN dùng các khoản vay ngắn hạn làm vốn lu động để thay toán công nợ, để mua bất động sản hoặc dùng vào việc khác sai với mục đích sử dụng vốn mà không quan tâm đến nguyên tắc tín dụng. Thứ hai, là vốn lu động thờng xuyên của các DN thờng âm, có nghĩa là TS lu động và đầu t ngắn hạn ( Ngắn hạn phải trả ). Do vậy, mặc dù trong những năm qua doanh thu có tăng, tăng lợi nhuận nh sức sinh lợi của vốn lu động cha phải là cao, bên cạnh đó vòng quay vốn lu động tăng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giảm thất thờng. Sự không ổn định là do tỉ lệ tăng doanh thu thấp hơn tỉ lệ tăng vốn l- u động bình quân. Do nhu cầu về vốn lu động để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện nay là rất cao nên hầu hết các doanh nghiệp tìm đến nguồn vốn vay. Tuy nhiên việc vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng là cần thiết nhng phải đợc cân nhắc kĩ l- ỡng và sử dụng có hiệu quả đúng mục đích. Nhng hiện nay việc xác định nhu cầu vốn nói chung và vốn lu động nói riêng cha đợc quan tâm đúng mức, huy động cha hợp lí, sử dụng lại kém hiệu quả do đó tỉ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là rất cao. Vì vậy, các DN không độc lập về mặt tài chính, nguy cơ bị phá sản đối với nhiều DN hiện nay là rất cao. Giải pháp cho vấn để này hiện nay đang là vấn đề bức xúc. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch ơng iii Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động trong sản xuất kinh doanh i. Một số giải pháp chung 1. Nâng cao hơn nữa năng lực của các cán bộ quản lí và trình độ tay nghề của công nhân Hiện nay trong một số DN, năng lực tổ chức và khả năng điều hành của một số cán bộ quản lí còn cha đáp ứng đợc tình hình sản xuất kinh doanh. Đội ngũ cán bộ lao động đủ về số lợng nhng yếu kém vế chất lợng. Giải pháp vấn đề này là giám đốc các DN kịp thời tổ chức các lớp bồi dỡng cho đội ngũ cán bộ trong DN, đồng thời mạnh dạn thay đổi những cán bộ yếu, đề bạt một số cán bộ trẻ có khả năng đáp ứng đợc yêu cầu mới. Có kế hoạch đào tạo đội ngũ công nhân bậc cao, làm lực lợng nòng cốt cho lực lợng công nhân toàn DN sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. Các DN cần có sự đổi mới trong tổ chức cơ cấu bộ máy quản lí sao cho phù hợp. tinh giảm biên chế gọn nhẹ có hiệu quả. Bộ máy quản lí có sự phân cấp rõ ràng từ trên xuống dới đúng ngời đúng việc, phân công rõ trách nhiệm và quyền hạn phát huy tối đa năng lực của ngời lao động có sự kết hợp với nhau để tạo điều kiện tốt cho nhau trong công việc. Tuyển dụng và thờng xuyên nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ kĩ thuật và công nhân phụ trách phân xởng cũng nh công nhân trực tiếp sản xuất. Thực hiện chính sách khuyến khích bằng vật chất đối với những cán bộ công nhân viên chức hoàn thành tốt công việc đồng thời cũng phải sử dụng nghiêm những trờng hợp sai trái. Đồng thời với việc mở rộng hơn nữa thị trớng sản phẩm của DN, các DN cần cân đối không để các khâu, các bộ phận phải chờ đợi nhau, gây lãng phí thời gian, đảm bảo thực hiện các chế độ khuyến khích vật chất đối với ngời quản lí và sử dụng tài sản cố định. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Giảm phí tổn về vốn Để giảm bớt phí tổn về vốn cần lựa chọn các nguồn vốn có phí tổn thấp nhất và tối thiểu hoá lợng vốn sử dụng cho việc sản xuất ra một đơn vị sản lợng, hoặc thực hiện một khối lợng dịch vụ nhất định, Do đó, cần khai thác các nguồn vốn khác nhau, đặc biệt nguồn vốn nợ, vì đó là một nguồn vốn đòi hỏi tơng đối thấp đối với các DN và tạo khả năng mang lại thu nhập cao hơn. Ngoài ra, cần tìm các biện pháp giảm bớt nhu cầu về vốn, nh giảm nhu cầu về vốn dự trữ, giải quyết tốt khâu thanh toán, rút ngắn chu kì sản xuất trong phạm vi công nghệ cho phép. 3. Hạ giá thành sản phẩm là biện pháp chủ yếu để tăng lợi nhuận cho DN Nhiều DN giá thành sản phẩm còn cao đổi mới sản phẩm chậm vì vậy sản phẩm kém sức cạnh tranh. Trên thị trờng hiện nay, tràn ngập nhiều chủng loại hàng hoá do nhiều hãng, nhiều DN khác nhau sản xuất trong đó hàng hoá của các DN nhà nớc phải cạnh tranh gay gắt với hàng Trung Quốc giá rẻ, chất lợng chấp nhận đợc. Muốn hạ giá thành phải thực hiện đồng bộ nhiều phơng hớng và biện pháp khác nhau. _ Giảm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu năng lợng trong giá thành sản phẩm: Trong giá thành sản phẩm nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lợng cần phải cải tiến kết cấu sản phẩm, cải tiến phơng pháp công nghệ,sử dụng tổng hợp nguyên liệu, lợi dụng triệt để phế liệu, sử dụng vật liệu thay thế . Thông thờng trong kết cấu giá thành tỉ trọng nguyên vật liệu chiếm bộ phận lớn nhất, có DN chiếm từ 60-80% vì vậy tiết kiệm nguyên vật liệu sẽ làm cho giá thành giảm nhiều. _ Giảm chi phí tiền lơng và tiền công trong giá thành sản phẩm.Muốn giảm chi phí tiền lơng các DN cần có biện pháp tăng nhanh năng suất lao động, bảo đảm cho năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lơng bình quân và tiền công. Nh vậy cần cải tiến tổ chức sản xuất, cải tiến tổ chức lao động áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật công nghệ, nâng cao trình độ cơ giới hoá tự động hoá hoàn thiện định mức lao động, tăng cờng kỉ luật lao động áp dụng các biện pháp tiền lơng tiền thởng và trách nhiệm vật chất để kích thích lao động đào tạo, bồi dỡng nângcao trình độ kĩ thuật của công nhân/ _ Giảm chi phí cố định trong giá thành sản phẩm Muốn giảm chi phí cố định trong gía thành sản phẩm cần phấn đấu tăng nhanh và tăng nhiều sản phẩm sản xuất ra. Để tăng sản phẩm hàng hoá cần sản xuất nhiều. 10 [...]... doanh nghiệp: 1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn lu động trong sản xuất kinh doanh: Để ánh giá trình độ quản lí, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của DN,ngời ta sử dụng thớc đo hiệu quả sử dụng sản xuất kinh doanh của DN đó. Hiệu quả sản xuất kinh doanh đợc ánh giá trên hai giác độ là hiệu quả kinh tế và hiệu quả xÃhội. Trong phạm vi quản lí DN, ngời ta chủ yếu quan tâm đến hiệu quả kinh... lu động còn thể hiện ở nhiều chỉ tiêu liên quan khác nh chỉ tiêu về khả năng thanh toán,số vòng quay của vốn lu động Và để ánh giá một cách toàn diện về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lu động nóiriêng, cần phải xem xét một cách toàn diện các yếu tố liên quan, có ảnh hởng tới quátrình sản xuất kinh doanh của mình. Có nh vậy mới tìm ra đợc các giải pháp. .. cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Một DN đợc coi là kinh doanh có hiệu quả khi DN đó thu đợckết quả đầu ra lớn nhất với chi phí đầu vào hợp lí nhất tơng ứng. Hiệu quả sử dụng vốn lu động của DN là quan hệ giữa đầu ra và đầu vào của quá trình kinh doanh hay cụ thể là quan hệ giữa toàn bộ kết quả kinh doanh với toànbộ chi phí của quá trình sản xuất kinh doanh đó. Tuy nhiên hiệu quả sử dụng vốn. .. nay các DN muốn tồntại và phát triển phải tìm cách sử dụng vốn lu động sao cho có hiệu quả nhất. Do đóvấn đề sử dụng vốn lu động một cách hợp lí và có hiệu quả là hết sức thiết thực đốivới DN., là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững cho cả nền kinh tế.Từ cơ sở lí luận và tình hình thực tế tôi xin đa ra một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động trong sản xuất kinh doanh của. .. văn phòng Sử dụng vốn lu động có hiệu qủa làm cho nhu cầu về nguồn vốn của DN giảm t-ơng đối do đó sẽ cần ít vốn lu động hơn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh nhất định.Từ đó chi phí cho sử dụng vốn giảm đi, tăng lợi thế cạnh tranh về chi phí và tăng sứccạnh tranh của DN. 2. Những tồn tại cần khắc phục trong việc quản lí và sử dụng vốn lu động Từ những phân tích thực trạng sử dụng vốn lu động trong... tăng doanh thu thấp hơn tỉ lệ tăng vốn l-u động bình quân.Do nhu cầu về vốn lu động để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh hiệnnay là rất cao nên hầu hết các doanh nghiệp tìm đến nguồn vốn vay. Tuy nhiên việcvay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng là cần thiết nhng phải đợc cân nhắc kĩ l-ỡng và sử dụng có hiệu quả đúng mục đích. Nhng hiện nay việc xác định nhu cầu vốn nói chung và vốn lu động. .. doanh đà cho thấy mặc dù trong thời gian qua đà liên tục có những cố gắng vợt bậc nhngviệc quản lí và sử dụng vốn lu động của DN vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém.Thứ nhất, là trình độ quản lí của cán bộ quản lí DN còn nhiều bất cập, nhiều khisự yếu kém. Có những DN dùng các khoản vay ngắn hạn làm vốn lu động để thay toán côngnợ, để mua bất động sản hoặc dùng vào việc khác sai với mục đích sử dụng vốn. .. tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực các DN để đạt đợckết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với chi phí thấp nhất.Về mặt lợng, hiệu quả kinh tế biểu hiện mối tơng quan kết quả thu đợc và chiphí bỏ ra để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kết quả thu đợc càng cao sovơí chi phí bỏ ra thì hiệu quả kinh tế càng cao.Về mặt chất, việc đạt đợc hiệu quả kinh tế cao phản ánh năng lực và. .. huy động chahợp lí, sử dụng lại kém hiệu quả do đó tỉ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là rất cao.Vì vậy, các DN không độc lập về mặt tài chính, nguy cơ bị phá sản đối với nhiều DNhiện nay là rất cao. Giải pháp cho vấn để này hiện nay đang là vấn đề bức xúc.8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368ii. Những vấn đề liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh. .. 0918.775.368ii. mét sè ánh giá về tình trạng sử dụng vốn lu động của các DN1. Những thành tích đạt đợc trong việc quản lí và sử dụng vốn lu động sản xuấtkinh doanh. Những năm qua nền kinh tế nớc ta phải vợt qua nhiều khó khăn do ảnh hởngcuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực, song sản xuất vẫn đạt đợc những thànhtựu lớn. góp phần quyết định vào tốc độ tăng trởng và dịch chuyển cơ cấu kinh . đ ng b nh qu n. Do nhu c u v v n lu đ ng để ph c v cho nhu c u s n xuất kinh doanh hi n nay l rất cao n n h u hết c c doanh nghi p tìm đ n ngu n v n vay.. L i nhu n đ c x c đ nh qua c ng th c: L i nhu n = Doanh thu - chi ph V i một m c l i nhu n nh t đ nh, chi ph c ng nh l i nhu n c ng cao. C c bi n ph p
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các biện pháp để sử dụng có hiệu quả vốn lưu động của Doanh nghiệp, Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các biện pháp để sử dụng có hiệu quả vốn lưu động của Doanh nghiệp, Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các biện pháp để sử dụng có hiệu quả vốn lưu động của Doanh nghiệp

Bình luận về tài liệu cac-chi-tieu-phan-anh-hieu-qua-su-dung-von-luu-dong-va-cac-bien-phap-de-su-dung-co-hieu-qua-von-luu-dong-cua-doanh-nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP