Xây dựng ebook thực hành hóa học hữu cơ sử dụng cho sinh viên khoa hóa học trường ĐHSP hà nội 2

60 364 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2015, 17:57

...TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA: HÓA HỌC ********* LÊ ĐÌNH TUẤN XÂY DỰNG EBOOK THỰC HÀNH HÓA HỌC HỮU CƠ SỬ DỤNG CHO SINH VIÊN KHOA HÓA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên... người học Xuất phát từ lý đó, lựa chọn đề tài: Xây dựng ebook thực hành hóa học Hữu sử dụng cho sinh viên khoa Hóa trường ĐHSP Hà Nội 2 Mục đích nghiên cứu Xây dựng nội dung thực hành hóa Hữu. .. lý 2. 2 Kỹ thuật tinh chế chất 2. 2.1 Đun nóng làm lạnh 2. 2.1.1 Đun nóng 2. 2.1 .2 Làm lạnh Lê Đình Tuấn 26 K35A – SP Hóa Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp 2. 2 .2 Lọc li tâm 2. 2.3 Kết tinh 2. 2.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ebook thực hành hóa học hữu cơ sử dụng cho sinh viên khoa hóa học trường ĐHSP hà nội 2 , Xây dựng ebook thực hành hóa học hữu cơ sử dụng cho sinh viên khoa hóa học trường ĐHSP hà nội 2 , Xây dựng ebook thực hành hóa học hữu cơ sử dụng cho sinh viên khoa hóa học trường ĐHSP hà nội 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn