Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1

30 1,176 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2015, 16:26

Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 A : Chọn số liệu tính toán Hình Sơ đồ sàn 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 Các lựa chọn cho toán: 6600 6600 6600 6600 Khoảng cách dầm phụ l1 = 2,2 m + Khoảng cách dầm l2 = 6.6 m + Tờng chịu lực có chiều dày t = 34 cm 3.Chọn vật liệu + Bê tông mác B20 có Rb= 115 kG/cm2 Rbt= kG/cm2 d c b a Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 + Cốt thép cốt đai thép A-I có R= Rsc= 2250 kG/cm2 Rsw=1750 kG/cm2 + Cốt thép dầm thép A-II có R= Rsc= 2800 kG/cm2 Rsw=2250 kG/cm2 B :Tính toán I-Tính toán sàn l2 6.6 = = > Do ta xem làm việc l1 2.2 Xét tỷ số hai cạnh ô theo phơng sàn cần thiết kế sàn toàn khối kiểu dầm Khi tính toán sàn, cắt dải rộng 1m theo phơng vuông góc với dầm phụ ta tính toán nh tính toán dầm liên tục dầm chênh lệch không 10% 1.Sơ đồ tính toán 170 100 100 2200 100 100 2200 100 100 2200 1310 kG/m 1970 2000 2000 462 327.5 327.5 462 327.5 327.5 Hình Sơ đồ tính toán dải Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 Lựa chọn kích thớc phận + Tính sơ chiều dày theo công thứchiều dày h b= (D/m).l : hb = m = 35 cho liên tục; D = 1,3 P TC= 850 lớn Do đó: 1,3 ì 220 = 7,9 cm Chọn hb= cm 35 + Dầm phụ: nhịp dầm ldp= l2= 6.6 m = 660 cm Chiều cao dầm hdp= ( Chọn hdp= 1 ữ )l 20 12 l2 =45 cm bp=20 cm 12 + Dầm chính: Nhịp dầm ld=3.l1=3.220 =660 m Chiều cao dầm hdc= ( ld= ( 1 ữ ) 12 1 ữ ) 660 Chọn hdc=80 cm; lấy bdc=30 cm 12 3.Nhịp tính toán + Nhịp l = l1- bdp=2,2- 0,2 = m + Nhịp biên lb= l1- bdp bt hb 0,2 0,34 0,08 + = 2,2 + = 1,97 m 2 2 + Độ chênh lệch nhịp 1,97 100% = 1,5% Tải trọng + Hoạt tải tính toán pb= 1,2.850 = 1020 kG/m2 + Tĩnh tải đợc tính toán : Các lớp Tiêu chuẩn n Tính toán Vữa xm cm/, =2000kG m3 40 1,2 48 BTCT dày 8cm, =2500kG/ m3 200 1,1 220 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 0,08 x 2500 = 200 Vữa chát 1cm, = 1800 kG/ m3 18 1,2 21,6 0,01 x 1800 = 18 Tổng : 289,6 kG/ m2 + Lấy tròn gb= 290 kG/m2 + Tải trọng toàn phần qb= 1020 + 290 = 1310 kG/m2 Tính toán với dải rộng b1=1 m, có qb=1310 kG/m + Tính mômen + Giá trị tuyệt đối mômen dơng giua mômen âm gối qb l 1310 ì 1,97 Mnhg= Mg= = = 327.5 kG m 16 16 + Giá trị tuyệt đối mômen dơng nhịp biên mômen âm gối thứ hai qblb2 1250 ì 22 + Mnhg= Mgb= = = 462 kGm 11 11 + 6.Tính toán cốt thép + Chọn a0=1,5 cho tiết diện, ta có h0=8 - 1,5 = 6,5 cm + gối biên nhịp biên m = Tra bảng = 0.95 M 46200 = = 0,095 < 0.3 Rn b.h0 115 ì100 ì 6.52 + Diện tích cốt thép phạm vi dải bề rộng b + As = M 462.100 = = 3.33cm R ì ì ho 2250 ì 0,95 ì 6,5 Đồ án bê tông cốt thép I + Hàm lợng cốt thép à% = NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 100 As 100 ì 3,33 = = 0,5% 0,3 % 0,9 b1h0 100 ì 6.5 + Dự kiến dùng thép có As= 0,503 cm2 khoảng cách cốt thép a=15 cm Chọn 8, a = 15 cm tra bảng phụ lục đợc As= 3,35cm2 gối thứ nhịp giữa, với M = 32750 kGcm tính đợc m = 0,067 = 0,968; As = 2,31 cm2 Tại nhịp gối vùng đợc phép giảm 20% cốt thép có As = 0,8.2 31=1.85cm2 Tỷ lệ cốt thép à% = 6, 1,85 ì 100 = 0,28% Chọn dùng 100 ì 6,5 a =15cm có As= 1,89 cm2 + Kiểm tra lại chiều cao làm việc h0 lấy lớp bảo vệ cm Tính lại với tiết diện dùng : có h0= h - abv - /2 = -1 - 0,8 = 6,6 cm có h0= h - abv - /2 = - - 0,6 = 6,7 cm 2 giá trị xấp xỉ nghiêng phía lớn so với trị số dùng để tính toán 6,5 cm, dùng đợc thiên an toàn + Cốt thép chịu mômen âm: + Với pb = 1020 kG/m2 > 3gb = 870 kG/m2, lấy đoạn dàI tính toán cốt thép l = 0,3x2 = 0,6m Đoạn dài từ mút cốt thép đến trục dầm phụ 0,6+ 0,20 =0,61m Đoạn từ mút cốt thép đến trục dầm 0,25x2=0.5m Đoạn từ mút cách tờng la0,2x2,2.=0,44m Cốt thép đặt theo cấu tạo : Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 + Cốt thép chịu mômen âm đặt theo phơng vuông góc với dầm chính, chọn 6, a = 20 cm, có diện tích mét 1,41cm lớn 50%As gối tựa bản(0,5ì1.85 = 0,925cm2) + Dùng cốt mũ, đoạn dài đến mép dầm (1/4)l = 0,55m, tính đến trục dầm: 0,55+ 0,3/2 = 0,7 m, chiều dài toàn đoạn thẳng: 140cm, kể đến hai móc vuông hai đầu chiều dày toàn là: 140 + 2ì7 = 154 cm + Cốt thép phân bố phía dới chọn 6, a = 30 cm, có diện tích tiết diện mét bề rộng là: 0,283ì100/30 = 0,94 cm2; lớn 20% cốt thép chịu lực nhịp (với nhịp biên: 0,2ì3,33 = 0,666 cm2; nhịp 0,2ì1,85 = 0,37 cm2) + Trên hình thể bố trí cốt thép mặt cắt vuông góc với dầm phụ phạm vi trục A trục B, nh trục C trục D mặt sàn, phạm vi cha giảm 20% cốt thép Mặt cắt thể ba nhịp từ trục dến trục Cấu tạo từ trục đến trục lấy theo đối xứng với đoạn đợc vẽ Các ô vùng giữa, từ trục đến trục đợc cấu tạo giống nh ô thứ 3, xem ô + Từ trục B đến trục C, cốt thép ô đợc giảm 20%, mặt cắt thể nh hình 3a khoảng cách cốt thép ô hai trục B C lấy a = 400 thay cho a = 220 Bố trí cốt thép bản: Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 tỉ lệ 1:20 440 670 670 470 470 100 100 100 100 220 170 470 2200 280 a300 1140 a300 60 280 a300 1140 70 70 440 a300 70 a300 60 2200 1520 70 a300 670 670 470 1590 a300 1590 1520 60 60 Sơ đồ tính toán Dầm phụ dầm liên tục nhịp Đoạn dầm kê lên tờng lấy Sd= 22 cm Bề rộng dầm lựa chọn bdc= 30 cm Nhịp tính toán dầm phụ là: + Nhịp giữa: l = l2 bdc= 6,6 0.3= 6,3 cm 0,3 0,34 0,22 + = 6,39 cm 2 + Chênh lệch nhịp : 1140 1140 280 II- Tính toán dầm phụ + Nhịp biên: lb= 6,6 - 6,39 6,3 = 1,4% 20.d = 24 cm lấy W = 40 cm + Điểm cắt thực tế cốt thép cách mép gối tựa đoạn: x1+ W = 65 + 40 = 105 cm + Mút cốt xiên cách mép gối 100 cm ( cách tâm gối 114 cm) Cốt xiên nằm phạm vi đoạn kéo dài W nên không kể vào tính toán + bên trái gối C, cắt số 7( gồm 114 đợc kéo dài qua gối, đối xứng qua gối ), lại có Mtd = 3324 kGm Tìm mặt cắt lý thuyết + Với Mtd = 3324 kGm, theo hình bao mômen tìm đợc x2 = 42 cm cách mép gối C Ta tính đợc Qt2 = 5771 kG.ở phía trớc có cốt xiên, đầu cốt xiên cách mép gối C đoạn 100 cm( tơng tự nh bên phải gối B ) W1 = 100 42 = 68 cm Khi không kể đến cốt xiên, tính đợc : W2 = 0,8 x5771 + x1,4 = 43cm x 64 Ta thấy W1 > W2, không cần kể cốt xiên vào tính toán.Vậy lấy đoạn kéo dài Vậy ta lấy W = W2 Trên vẽ thi công ngời ta thờng xác định đoạn dài cốt thép tính từ trục gối tựa đến mút cốt thép, ký hiệu Z 17 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 Z1 = bdc + x1 + W = 14 + 65 + 40 = 119 cm Lấy tròn 120 cm Z2 = bdc + x2 + W = 14 + 42 + 43 = 99 cm Lấy tròn 100 cm + Kiểm tra vị trí cốt xiên bên trái gối B theo điều kiện quy định cho điểm bắt đầu điểm kết thúc Khi xem uốn xiên từ xuống, có điểm bắt đầu cách trục gối tựa Z = 90 cm ( cách mép gối Z = 76 cm ) Uốn hai số có 26 > h 0/2 = 21,1 cm, thoả mãn điều kiện điểm đầu Điểm cuối, tính theo hình học cách mép gối đoạn Z = 110cm (cách tâm gối Z2 = 124 cm ) Khi uốn khả chịu lực tiết diện trớc uốn 5450 kGm Điểm bắt đầu uốn cách tiết diện trớc khoảng : 76 > ho , thoả mãn quy định Sau uốn có M td = 3324kGm + Tại tiết diện có M = 0, cắt lý thuyết hai cò lạ, M td = Từ trở dùng 212 làm cốt cấu tạo, nối với 14 + Kiểm tra neo cốt thép: Cốt thép phía dới, sau uốn cắt phải đảm bảo số lại đợc neo vào gối nhịp biên, Fa= 6,28 cm2, cốt neo vào gối 216 có diện tích 4,02 cm2, 4,02 cm2 > (1/3).6,28 = 2,09 cm2 Đoạn cốt thép neo vào gối biên kê tự Cn 10.d = 10ì1,6 = 16 cm Đoạn dầm kê lên tờng 22 cm đảm bảo đủ chỗ để neo cốt thép Đoạn neo thực tế lấy 22 = 19 cm Cốt thép nhịp Fa= 4,21 cm2, số neo vào gối 214 có diện tích 3,08 cm2 Bảo đảm 3,08 > (1/3)ì4,21= 1,40 cm IV Tính toán dầm Sơ đồ tính toán 18 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 Dầm dầm liên tục bốn nhịp Kích thớc dầm đợc giả thiết: b = 28 cm, h = 70 cm Chọn cạnh cột b 0= 30 cm Đoạn dầm kê lên tờng chiều dầy tờng 34 cm Nhịp tính toán nhịp nhịp biên l = 6,3 m Sơ đồ tính toán vẽ hình Xác định tải trọng + Hoạt tải tập trung P = pd.l2= 2016ì5,2 = 10483 kG = 10,483 T + Trọng lợng thân dầm đa thành lực tập trung G0= 0,28ì(0,7 0,08)ì2,1ì2,5ì1,1 = 1t + Tính tải dầm phụ truyền vào: G1= gd.l2 = 813ì5,2 = 4,23t + Tĩnh tải tác dụng tập trung: G = G1+ G0 = + 4,23 = 5,23t Tính vẽ biểu đồ mômen Sử dụng tính chất đối xứng sơ đồ để vẽ biểu đồ mômen theo cách tổ hợp a) Biểuđồ MG: Dùng số liệu bảng IV phụ lục tra hệ số , tính MG= ì5,23ì6,3 = 32,949ì (Tm) b) Các biểu đồ mômen Mpi: + Xét trờng hợp bất lợi hoạt tải 1, 2, 3, 4, 5, nh hình vẽ Mpi= .P.l = 10,483ì6,3ì = 66,05ì Kết tính toán dợc ghi bảng + Trong sơ đồ Mp3 Mp4 thiếu để tính mômen tiết diện 1, 2, Để tính toán M3 cần tìm thêm Mc Với sơ đồ Mp3 có Mc= .P.l = - 0,08ì66,05 = - 5,283 (Tm) + Đem cắt rời nhịp AB BC tính M dầm đơn giản kê lên gối tự M0= P.l1= 10,483ì2,1 = 22,014 Tm Tiết diện Sơ đồ MG B 0,244 0,156 -0,267 0,067 19 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 8,041 5,140 -8,797 2,208 Mp1 0,288 0,244 -0,133 -0,133 19,021 16,114 -8,784 -8,784 Mp2 -0,0445 -0,089 -0,133 0,200 -2,939 -5,878 -8,784 13,209 M M M Mp3 -0,311 15,168 8,322 -20,539 6,560 M Mp4 0,044 0,969 1,937 2,906 Mmax 27,062 21,254 -5,891 15,417 Mmin 5102 -0,738 -29,336 -6,576 M Bảng Tính toán tổ hợp mômen Với Mp3 ta có nhịp M1= M0 + MB 20.539 = 22.014 = 15.168 Tm 3 M2= M0 + 2 M B = 22.014 ì 20.539 = 80322 Tm 3 M3= M0 + 2 M B + M C = 22.014 ì22.014- ì 5.283 = 5.560 Tm 3 3 Da số liệu vừa tính đợc vào bảng 20 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 c) Biểu đồ bao mômen, Tung độ biểu đồ mômen Mmax= MG + maxMP ; Mmin = MG + minMp Tính toán Mmax Mmin cho tiết diện nh ghi bảng biểu đồ bao mômen đợc vẽ nh hình 11 c) Xác định mômen mép gối: Xét gối B Theo hình bao mômen thấy phía bên phải gối B biểu đồ Mmin dốc phía trái, tính mômen mép phía bên phải có trị tuyệt đối lớn Độ dốc biểu đồ mômen đoạn gần gối B iB= 29.336 6.576 = 10.838 T; 2,1 MB= i B b0 10,838 ì 0,3 = = 1,626 Tm; 2 MmgB= 29,336 1.626 = 27,71 Tm Sẽ dùng giá trị để tính cốt thép gối Tính vẽ biểu đồ bao lực cắt Tiến hành tính toán tơng tự nh với biểu đồ bao mômen QG= .G ; QPi = .P Hệ số cho bảng IV phụ lục, trờng hợp chất tải lấy theo hình 9, kết tính toán ghi bảng Trong đoạn nhịp, suy lực cắt Q theo phơng pháp mặt cắt, xét cân đoạn dầm Bảng tính cốt thép tổ hợp lực cắt : Đoạn Sơ đồ Phải A Giữa nhịp biên Rái B Phải B Giữa nhịp 21 Đồ án bê tông cốt thép I GG QP1 0,733 Q 3,834 0,867 9,089 NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 -1,396 -1,394 -1,267 1,0 -6,626 5,23 -1,133 -11,877 -0,133 1,0 -1,394 10,483 -1,311 1,222 0 Q QP2 -0,133 -1,394 -1,394 Q QP3 0,689 7,223 -3,26 -13,743 12,810 2,327 Qmax 12,923 -2,79 -8,02 18,04 2,327 Qmin 2,44 -4,654 -12,369 5,23 Q 5)Tính cốt thép dọc : Hệ số hạn chế vùng nén ; o = 0,62 Ao = 0,42 Số liệu Rn = 90, Ra = Ra = 2700kG/cm2 a)Tính với momen dơng : Tiết diện chữ T cánh vùng nén Bề rộng cánh dùng tính toán Bc= b +2hc1 C1 lấy theo trịo số bé nhát số : + 1/2 khoảng cách mép dầm (520 28) = 246cm + 1/6 nhịp dầm : 630 = 105cm + 9hc = 9x8 =72cm Vậy bc = bdc + 2c1= 28 + 2x72 = 172cm Giả thiết a = 4,5 cm ho= 70 4,5 = 65,5cm Tính Mc : 22 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 Mc = Rnxbcxhc(ho hc/2) = 90 x 172 x 8(65,5 4) = 76,16tm Mômen dơng max M = 27,062 < Mc Vậy trục trung hoà qua cánh Có hc = 8cm < 0,2 x65,5 = 13 cm, ta sử dụng công thức gần : M M Fa= R (h h / 2) = 166050 a c + nhịp : Fa = 2706200 = 16,3cm2 166050 + nhịp : Fa= 1541700 = 9,28cm2 166050 b)Tính mômen âm : Cánh nằm vùng kéo, tính theo tiết diện chữ nhật b = 28cm gối cốt thép dầm phải đặt xuống phía dới hàng đầm phụ nên a lớn Giả thiết a= 7,5 cm; ho- 70 4,5 =65,5 cm Tại gối lấy mômen mép gối 27,71 tm A= M 2771000 = = 0,281 0,42 Rn bdc h0 90 ì 28 ì 62,5 = 0,5ì[1 + ì 0,281 ]= 0,831 Fa= M 277100 = = 19,76 cm Rah0 2700 ì 0,831 ì 62,5 +Kiểm tra tỷ số cốt thép : = 19,76 ì 100% = 1,13% 28 ì 62,5 + Tiết diện nhịp : = 9,28 ì 100% = 0,53% 28 ì 62,5 Ta thấy kết hợp lý Chọn cốt thép : 23 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 Tiết diện Fa ( cm2) Chọn ho Nhịp biên 16,3 225 +222 : 17,42 cm2 62,13 cm Gối B 19,76 225+322: 21,22 cm2 61,57 cm Nhịp 9,28 220+122: 10,08 cm2 66,4 cm 6.Tính cốt ngang : + Kiểm tra điều kiện hạn chế : 0,35Rnbho =0,35x90x28x62,5 = 55125kG +Trị số lực cắt max 20,369 < 55,125 +Tính 0,6Rkbho = 0,6x7,5x28x62,5 =7875 (tmđk) Nhịp ó trị số lực cắt : 5,23 < 7,875 nên không cần tính cốt ngang chịu lực đoạn gần gối có Q > 7,875 - > phải tính cốt chịu lực cắt : Umax = 1,5Rk b h02 Q = 1,5 ì 7,5 ì 28 ì 62,6 = 60 cm 20369 +Chọn đai 8, fđ = 0,503 cm2, nhánh, khoảng cách u = 20cm tm điều kiện < Umax qđ= Rad n f d 1700 ì ì 0,503 = = 85,5 kG/cm; U 20 +Khả chịu lực bêtông cốt đai tiết diện nghiêng nguy hiểm : Qđb = Rk b h02 q d = 62,5 87,5 x 28 x85,5 =T23687kG +ở gối A bên phải B cóQ < Q đb bêtông cốt đai đủ khả chịu lạc cắt nên không cần tính cốt xiên Tại vùng cốt xiên lời dụng cốt dọc Tính toán cốt treo : chỗ dầm phụ kê lên dầm cần có cốt treo để gia cố cho dầm Lực tập trung dầm phụ truyền cho : P1 = P + G = 10,83 + 4,23 = 14,713t + Cốt treo đợc đặt dới dạng cốt đai , diện tích cần thiết : Ftr = P1 Ra = 14713 = cm2 2100 + Dùng số lơng đai cần thiết : x0,503 = đai 24 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 + Đặt bên mép dầm phụ đai, đoạn : h = hdc- hdp = 70 45 = 25cm, khoảng cách đai cm Cắt uốn cốt thép vẽ hình bao vật liệu: a) Nhịp biên, môme dơng, tiết diện T cánh vùng nén, bề rộng cánh b c = 172 cm = Ra Fa 2700 x17,42 = = 0,0489; Rn b.h0 90 x172 x 62,13 = ; M x = ho = 0,0489 x 62,13 = 3,04 trục trung hoà nằm cánh = 0,0489 = = 0,975 2 Mtd = Ra Fa ho =2700 x 17,42 x 0,975 x62,13 =23,225tm +Gối B, mômen âm, tiết diện chữ nhật : b =28cm, h o =61,57cm = Ra Fa 2700 x 21,22 = = 0,37 < 0,62 Rn b.h0 90 x 28 x61,57 = 0,37 = = 0,815 2 + Mtd = Ra Fa ho =2700 x 21,22 x 0,815 x61,57=28,75tm Khả chịu lực tiết diện : Tiết diện Biên Cốt thép 1+2 : 17,42 cm2 ho(cm) 62,13 uốn 1: 7,6 cm2 +3 + : 21,22 cm2 66,4 61,57 0,02 0,37 0,99 0,815 13,49 28,75 uốn + : 11,4 cm2 65,3 0,19 0,91 18,29 cắt : 7,6 cm2 Uốn + : 17,42 65,3 61 0,124 0,3 0,93 0,85 12,46 24,39 66,4 0,026 0,987 17,84 bc = 172cm uốn : 6,28 cm2 66,4 b)Xác định điểm cắt lý thuyết : 0,016 0,99 11,15 bc = 172 cm Gối B 0,0489 0,975 Mtd (tm) 28,51 b = 28cm bên trái gối B Bên phải gối B Nhịp cm2 Cắt : 7,6 cm2 + : 10,08 cm2 25 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 Bên trái gối B cắt số khả chịu lực cac tahnh lại : Mtd = 12,46tm(mômen âm) Theo hình bao mômen tiết diện có M = - 12,46 nằm đoạn gần gốiB, có độ dốc hình bao momen : i= 29,336 0,738 = 13,62 (đơn vị ) 2,1 +Tiết diện M = -12,46 cách tấgối B đoạn : X4= 29,336 12,46 = 1,24m 13,62 Tính đoạn kéo dài W Lấy W = 20d = 20 x 2,2 = 44cm + Vậy chiều dàiđoạ thép từ trục gối B đến diểm cắt thực tế : 124 + 44 = 168cm ( lấy tròn 170cm ) Mặt cắt lý thuyết số nằm vào đoạn uốn lên (cốt xiên ) số Trên HBVL thể bớc nhảy tơng ứng gia đoạn cốt xiên Tung độ bớc nhảy độ giảm khả chịu lực cắt thép :18,29 12,46 = 5,83tm Tiết diện có mômen âm không (trong phạm vi nhịp biên ) đem cắt lý thuyết hai số 3,sau dó dùng cốt cấutạo làm cốt giá Diện tích cốt giátôi thiểu 0,1bho% = 0,001x28x 66,4 =1,86cm2, dùng 212, diện tích 2,26cm-2 Heo hình bao mômen, tiết diện có M = cách trục gối B đoạn X = 2,82m, vùng độ dốc bbiểu đồ mômen Q = 2,44 + 4,654 =3,547t 2,1 Tính đoạn kéo dài W với Qx= 0,8 x 2790 W = x85,5 + x 2,2 = 24cm 20d = 20x2,2 = 44cm > 24cm Vậy lấy đoạn kéo dài 44cm Đoạn dài từ trục gối B đến mút : Z3= 282+44 = 326cm 26 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 Vì tính toán đủ cho cốt thép chịu mômen âm,cốt gia hoàn toàn cấu tạo, đoạn cốt giánối chập với 22 cần lấy theo cấu tạo đờng kính bé 10d = 10x1,2 = 12cm + bên phải gối B, cát số 225 uốn từ nhịp biên lê, kéo dài qua gối, lại hai thnh số có Mtd= 12,46tm tính Tiét diện có mômen âm M = - 12,24tm nằm bên phải gồu b cách trục gối đoạn Z2 = Độ ốc biểu đồ momen đoạn i = 10,838 tính Với MB= -29,336 ta có X2= 29,336 12,46 = 1,56m 10,838 Trong đoạn kéo dài cốt thép cốt xiên nen: W= 0,8 x10838 + x 2,5 = 63cm > 20d = 50cm x85,5 Lất W=63cm Z2 = 156 + 63 = 219cm (lấy tròn 220cm) d) Kiểm tra uốn cốt thép : +Bên trái gối B, uốn số từ xuống Điẻm bắt đầu uốn cách mép gối B đoạn 98cm, điểm cuối cách mép gối 162 cm +Tiết diện trớc cốt số có : M = Mtd = 28,85tm +Tiết diện sau : M = Mtds = 24,39tm Trên nhánh Mmin bên phải gối B ứng với mômen vừa nêu, tìm đợc khoảng cách tơng ứng X4t= 29,336 28,85 = 4,5cm 10,838 X4s= 29,336 24,39 = 45,6cm 10,838 Điểm bắt đầu uốn cách tiết diện trớc đoạn : 98 4,5 = 93,5cm > ho =30,6cm 27 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 Điểm kết thúc có khoảng cách 162cm nằm tiết diện sau với : X4s=45,6cm Thoả mãn quy định uốn dọc Xét việc uốn cốt só từ dới lên, phía dới cốt số đợc sử dụng tối đa khả chịu lực tiết diện3 với mômen dơng nhịp hai : 15,417tm, tiết diện cáh trục gối B đoạn 210cm, điểm bắt đầu uốn cốt thép cách tiết diện trớc đoạn : 35cm > ho 66,4 = = 33,2cm 2 Sau uốn, Mtds=11,15tm, nhánh Mmax=của hình ba mômen nhịp tìm đợc tiết diện có M=11,15tm(mômen dơng)cách trục gối B đoạn 11,15 + 5,891 = 168cm 15,417 + 5,891 Điểm kết thúc uốn cốt số từ dới lên cách trụcgối B đoạn 98cm < 168cm, xét nhánh Mmax điẻm kết thúc nằm tiết diện sau, thoả mãn quy định uốn cốt thép Kiểm tra neo cốt thép : + Cốt thép phía dới sau uốn, số đợc kéo vào neo gói phải đmr bảo lớn hơn1/3 diện tích cốt thép nhịp +Nhịp biên : 11,12 > 1/3 x 21,01 = 7cm2 +Nhịp : 7,6 > 1/3 x 12,51 = 4,2 cm2 V Tổng hợp số liệu : Thống kê cốt thép cho cấu kiện : Cấu kiện Toàn Số hiệu Đờng Số lợng Chiều dai Tổng Trọng l- kính mm thanh chiều dài ợng 2235 2885 1220 m 302,25 375,05 158,6 119,4 148,2 62,7 2 3 8 130 130 130 28 Đồ án bê tông cốt thép I Một dầm phụ Một dầm (3 dầm ) NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 8 6 6 16 12 14 14 12 14 12 22 25 22 22 20 12 176 1056 283 115 12 4 2 140 4 4 132 2200 2980 1380 20800 19000 5310 4720 13600 5400 3488 2000 3900 1260 6410 8410 6740 10460 6740 3140 1940 387,2 3146,9 390,6 239,2 228 21,24 18,88 27,2 21,6 6,976 15,6 176,4 26,54 32,56 26,96 10,46 13,48 12,56 256,08 86 69,9 86,7 531 50,6 33,6 176,7 32,9 26,1 6,3 4,8 13,9 39,2 76,6 125,5 80,5 31,3 33,3 11,2 101,2 Phân loại cót thép cho toàn sàn : Nhóm Đờng kính, AI AII 12 14 16 20 22 25 634 340 51 269 100 565 377 mm Trọng lợng 176 3.Chỉ tiêu sử ụng vật liệu Cấu kiện Thể tích bê tông, m3 Khối lợng cốt thép, kG Bản Dầm phụ Dầm Toàn sàn 31,45 V1= 16,576 ,V2=20,16 V1= 9,84 ,V2=20,16 VS=57,87 1783,3 1388 1381,38 4552,58 Hàm lợng thép 1m3 bêtông, kG 56,7 68,85 124,25 78,7 The end 29 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv:1697.49 30 [...]... mssv :16 97.49 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 6 6 6 6 6 16 12 14 14 12 14 12 6 22 25 22 22 20 12 8 17 6 10 56 283 11 5 12 4 4 2 4 2 2 4 14 0 4 4 4 1 2 4 13 2 2200 2980 13 80 20800 19 000 5 310 4720 13 600 5400 3488 2000 3900 12 60 6 410 8 410 6740 10 460 6740 314 0 19 40 387,2 314 6,9 390,6 239,2 228 21, 24 18 ,88 27,2 21, 6 6,976 4 15 ,6 17 6,4 26,54 32,56 26,96 10 ,46 13 ,48 12 ,56 256,08 86 69,9 86,7 5 31 50,6 33,6 17 6,7... tập hợp một số phơng án bố trí cốt thép, sau đó so sánh các phơng án dể tìm phơng án tối u Tiết diện Diện tích Fa cần thiết Các thanh và Nhịp biên Gối B Nhịp 2 12 ,38 8,93 7,39 318 + 214 12 ,52 cm2 318 + 212 9,89 cm2 Gối C 7,55 318 318 7,63 cm2 7,63 cm2 diện tích 13 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv :16 97.49 222 + 218 12 ,69 cm2 2 22 +11 4 9 .13 cm2 318 518 + 212 12 ,72 cm2 9,89 cm2... 32,9 26 ,1 6,3 4,8 13 ,9 39,2 76,6 12 5,5 80,5 31, 3 33,3 11 ,2 10 1,2 2 Phân loại cót thép cho toàn sàn : Nhóm Đờng kính, AI 6 AII 8 12 14 16 20 22 25 634 340 51 269 10 0 565 377 mm Trọng lợng 17 6 7 1 3.Chỉ tiêu sử ụng vật liệu Cấu kiện Thể tích bê tông, m3 Khối lợng cốt thép, kG Bản Dầm phụ Dầm chính Toàn sàn 31, 45 V1= 16 ,576 ,V2=20 ,16 V1= 9,84 ,V2=20 ,16 VS=57,87 17 83,3 13 88 13 81, 38 4552,58 Hàm lợng thép trong... 7,6 cm2 7,6 cm2 318 318 7,63 cm2 7,63 cm2 Bảng 2 Một số cách chọn cốt thép cho các tiết diện chính của dầm Tiết diện Phong án Nhịp biên Gối B Nhịp 2 Gối C 3 18 + 212 222 +11 4 318 + 212 3 18 222 318 318 222 318 318 + 1 2 3 214 222+ 218 518 Bảng 3 Một số phơng án bố trí cốt thép + Nhận xét các phơng án: Phơng án 1: Chọn cốt thép có diện tích hơi lớn hơn yêu cầu, khó có thể phối hợp tốt cốt thép giữa các vùng... thép ở giữa nhịp +Nhịp biên : 11 ,12 > 1/ 3 x 21, 01 = 7cm2 +Nhịp giữa : 7,6 > 1/ 3 x 12 , 51 = 4,2 cm2 V Tổng hợp số liệu : 1 Thống kê cốt thép cho từng cấu kiện : Cấu kiện 1 Toàn bản Số hiệu Đờng Số lợng Chiều dai Tổng Trọng l- thanh kính mm thanh 1 thanh chiều dài ợng 5 2235 2885 12 20 m 6 302,25 375,05 15 8,6 7 11 9,4 14 8,2 62,7 2 1 2 3 3 8 8 8 4 13 0 13 0 13 0 28 Đồ án bê tông cốt thép I Một dầm phụ Một dầm... sơ đồ Mp3 có Mc= .P.l = - 0,08ì66,05 = - 5,283 (Tm) + Đem cắt rời các nhịp AB và BC và tính M 0 của dầm đơn giản kê lên 2 gối tự do M0= P.l1= 10 ,483ì2 ,1 = 22, 014 Tm Tiết diện Sơ đồ MG 1 2 B 3 0,244 0 ,15 6 -0,267 0,067 19 Đồ án bê tông cốt thép I NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv :16 97.49 8,0 41 5 ,14 0 -8,797 2,208 Mp1 0,288 0,244 -0 ,13 3 -0 ,13 3 19 ,0 21 16 ,11 4 -8,784 -8,784 Mp2 -0,0445 -0,089 -0 ,13 3... Lấy tròn số Mf =550 71 kGm Có Mmax= 11 467 < Mf Trục trung hoà qua cánh Vậy tính toán nh dầm hình chữ nhật có tiết diện hx bf + Tại nhịp biên: m = M 11 46700 = = 0,3 2 Rb b.h0 11 5 ì 20 ì 40,52 ... 220 10 A 2840 6390 6300 17 0 7655 3675 2205 12 00 516 8 410 3 90099009 2520 7655 710 42205 710 4 11 3 91 94 51 114 67 819 1 97 21 78 88 97 21 118 32 Hình Sơ đồ tính toán nội lực dầm phụ 10 Đồ án bê tông cốt thép. .. -1, 396 -1, 394 -1, 267 1, 0 -6,626 5,23 -1, 133 -11 ,877 -0 ,13 3 1, 0 -1, 394 10 ,483 -1, 311 1, 222 0 Q QP2 -0 ,13 3 -1, 394 -1, 394 Q QP3 0,689 7,223 -3,26 -13 ,743 12 , 810 2,327 Qmax 12 ,923 -2,79 -8,02 18 ,04... 2885 12 20 m 302,25 375,05 15 8,6 11 9,4 14 8,2 62,7 2 3 8 13 0 13 0 13 0 28 Đồ án bê tông cốt thép I Một dầm phụ Một dầm (3 dầm ) NGUYÊN THANH TUNG: lop : 49hk : mssv :16 97.49 8 6 6 16 12 14 14 12 14 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1, Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1, Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1, H×nh 1. S¬ ®å sµn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn