Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt3

6 420 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:29

... tiếng coi -> từ ,12 tiếng từ? - Tiếng dùng để cấu tạo từ - Từ dùng tạo câu (Khi tiếng trực tiếp dùng để tạo câu tiếng đc coi từ) -Vậy từ gì? Kết luận  Từ đơn vị ngôn ngữ nhỏ dùng để tạo câu *Ghi... nuôi, bánh chưng, bánh dày Láy Trồng trọt ->Đơn vị cấu tạo từ: Tiếng - Từ đơn từ có tiếng - Từ phức từ gồm nhiều tiếng + Từ ghép: Là từ phức tạo cách ghép tiếng có qhệ với nghĩa + Từ láy: Là từ phức... trang 13 Từ đơn từ phức: 1 .Ngữ liệu PT ngữ liệu: Từ/ đấy/ nước/ ta/ chăm/ nghề/ trồng trọt/ chăn nuôi/ và/ có/ tục/ ngày/ Tết/ làm/ bánh chưng/, bánh giầy/ TaiLieu.VN Page 2 Nhận xét: Kiểu cấu tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt3 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt3 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn