Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt2

5 299 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:29

... lượng từ tiếng ? - HS: Có từ - 12 tiếng ? Các đơn vị coi từ tiếng có khác nhau? * Tiếng dùng để tạo từ - HS: Trả lời - Từ dùng để tạo câu - GV giảng: Một tiếng coi từ tiếng trùng với từ Có tiếng. .. tiếng trùng với từ, có tiếng chưa coi từ -> Khi tiếng dùng để tạo câu tiếng trở thành từ ? Trong VD tiếng coi từ, tiếng chưa coi từ? - Thần - vừa tiếng vừa từ - Trồng- tiếng chưa phải từ - GV chốt... Chăn nuôi, bánh chưng, bánh giầy Ghi nhớ ( SGK) II TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC (13 ’) VD ( SGK) Nhận xét: Từ phức Láy Trồng trọt - Từ đơn: Chỉ có tiếng - Từ phức: Có tiếng trở lên Từ ghép: Các tiếng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt2 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt2 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn