Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt

5 372 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:29

...-> Tiếng đơn vị tạo nên từ + Khi nói: tiếng phát thành + Khi viết : viết thành chữ Giữa chữ có khoảng trống ? Vậy tiếng gì? ? Khi tiếng coi 1từ? - HS trả lời ? Vậy từ gì? - HS trả... học em học từ đơn? Thế từ phức? Hãy nhắc lại k/n? II Từ đơn từ phức 1. Vớ dụ - HS trả lời ? Tìm từ đơn VD trên? ? Tìm từ phức? Từ/ đấy/ nước/ ta/chăm/ nghề/ trồng trọt/ chăn nuôi/ và/ có/ tục/... -> Từ phức: gồm tiếng trở lên - Từ ghép: Các từ quan hệ với nghĩa - Từ láy: Các tiếng có quan hệ láy âm ? Thế từ đơn, phức? ? Phân biệt ghép/ láy? -> Từ đơn: gồm tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 từ và cấu tạo từ tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn