Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt5

7 372 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:25

... ghi nh iu gỡ? b Ghi nh: SGK - tr17 - HS rỳt kt lun Hot ng Luyn - Cho HS làm tập iii Luyn tp: - HS lên bảng Chọn tình giao tiếp, làm tập lựa chọn kiểu văn phơng thức biểu đạt phù hợp - Hành công... vụ - Tự - Miêu tả - Thuyết minh - Biểu cảm - Nghị luận - HS đọc Các đoạn văn, thơ thuộc phơng thức biểu đạt nào? - Mỗi em làm a Tự câu b Miêu tả c Nghị luận d Biểu cảm đ Thuyết minh Truyền thuyết... mi Hot ng ca thy Hot ng 1: Hot ng ca trũ Ni dung cn t Hỡnh thnh khỏi nim giao I tỡm hiu chung v bn v tip phng thc biu t: - Thụng qua cỏc ý ca cõu hi a Vn bn v mc ớch giao tip: - HS tr li: K -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt5 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt5 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn