Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày4

3 282 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:24

... đọc truyện (xung phong) - Yêu cầu học sinh kể lại truyện - Lu ý học sinh thích 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12 , 13 II - Tìm hiểu văn - GV sử dụng hình thức : Dạy học theo nhóm để hớng dẫn HS tự học Chia lớp... TaiLieu.VN Page Nhóm : Tìm hiểu vấn đề - Vì vua Hùng, có Lang Liêu đợc thần giúp đỡ ? - Vì thứ bánh Lang Liêu đợc chọn Lang Liêu đợc nối ? Nhóm : Tìm hiểu vấn đề - Truyện đề cao ? Thể tín ngỡng... tởng tợng, kì ảo ? Tổng hợp : - Cho nhóm báo cáo kết - Cả lớp giáo viên nhận xét, rút kết luận chung III - Ghi nhớ: - Cho học sinh đọc, giáo viên tổng kết lại - Dặn học sinh học thuộc IV - Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày4 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày4 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn