Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại

tranthuhien120990
tranthuhien120990(2096 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 163
3
Tải xuống 7,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 87 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 08:28

Mô tả: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại Chuyên đề: PHÁP LU T V H P Đ NG TRONG Ậ Ề Ợ Ồ KINH DOANH - TH NG M IƯƠ Ạ Đề cương bài giảng  Khái quát chung v h p đ ngề ợ ồ  Ch đ giao k t h p đ ng dân sế ộ ế ợ ồ ự  Ch đ th c hi n, thay đ i, ch m d t h p ế ộ ự ệ ổ ấ ứ ợ đ ng dân sồ ự  H p đ ng trong kinh doanh – th ng m iợ ồ ươ ạ  M t s lo i h p đ ng đi n hình trong kinh ộ ố ạ ợ ồ ể doanh – th ng m iươ ạ  H p đ ng mua bán hàng hóa qu c tợ ồ ố ế  Ch tài trong th ng m iế ươ ạ I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP  ĐỒNG  Khái ni m h p đ ng ệ ợ ồ  Đi u ki n có hi u l c c a h p đ ngề ệ ệ ự ủ ợ ồ  Phân lo i h p đ ng ạ ợ ồ  Ngu n lu t đi u ch nh h p đ ngồ ậ ề ỉ ợ ồ Khái niệm hợp đồng  H p đ ng đ c hi u theo nghĩa r ng là ợ ồ ượ ể ộ s ự tho thu n gi a hai hay nhi u bên v m t ả ậ ữ ề ề ộ v n đ nh t đ nh trong xã h i nh m làm phát ấ ề ấ ị ộ ằ sinh, thay đ i hay ch m d t các quy n và ổ ấ ứ ề nghĩa v c a các bên đó.ụ ủ  B lu t Dân s 2005 đã đ a ra khái ni m v ộ ậ ự ư ệ ề h p đ ng dân s m t cách khái quát nh ợ ồ ự ộ ư sau: “H p đ ng dân s là s tho thu n gi a ợ ồ ự ự ả ậ ữ các bên v vi c xác l p, thay đ i ho c ch m ề ệ ậ ổ ặ ấ d t quy n, nghĩa v dân s .”ứ ề ụ ự (Đi u 388). ề Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng  Th nh t,ứ ấ các ch th ký k t h p đ ng ph i ủ ể ế ợ ồ ả h p pháp. ợ  Th hai,ứ các ch th ký k t h p đ ng ph i ủ ể ế ợ ồ ả hoàn toàn t nguy n. ự ệ  Th ba,ứ n i dung c a h p đ ng không trái ộ ủ ợ ồ pháp lu t và đ o đ c xã h i. ậ ạ ứ ộ  Th t ,ứ ư th t c và hình th c c a h p đ ng ủ ụ ứ ủ ợ ồ ph i tuân theo nh ng th th c nh t đ nh phù ả ữ ể ứ ấ ị h p v i nh ng quy đ nh c a pháp lu t đ i ợ ớ ữ ị ủ ậ ố v i t ng lo i h p đ ng. ớ ừ ạ ợ ồ Phân loại hợp đồng  Theo các lĩnh v c đ i s ng xã h i ự ờ ố ộ  Theo nghĩa v c a h p đ ngụ ủ ợ ồ  Theo hình th c c a h p đ ngứ ủ ợ ồ Theo các lĩnh vực đời sống xã hội  H p đ ng dân s (thu n túy)ợ ồ ự ầ  H p đ ng lao đ ngợ ồ ộ  H p đ ng trong ho t đ ng th ng m iợ ồ ạ ộ ươ ạ  H p đ ng h p tác kinh doanhợ ồ ợ  H p đ ng liên doanh ợ ồ Theo nghĩa vụ của hợp đồng  H p đ ng song v : Là h p đ ng mà các bên ợ ồ ụ ợ ồ ch th đ u có nghĩa v t c là m i bên ch ủ ể ề ụ ứ ỗ ủ th c a h p đ ng song v đ u có quy n và ể ủ ợ ồ ụ ề ề nghĩa v t ng ng v i nhau. ụ ươ ứ ớ  H p đ ng đ n v : Là h p đ ng mà ch m t ợ ồ ơ ụ ợ ồ ỉ ộ bên có nghĩa v ụ Theo hình thức của hợp đồng  H p đ ng b ng văn b n (k c d i hình ợ ồ ằ ả ể ả ướ th c thông đi p d li u)ứ ệ ữ ệ  H p đ ng b ng l i nóiợ ồ ằ ờ  H p đ ng b ng hành vi c thợ ồ ằ ụ ể Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng (I)  Lu t chung bao g m các quy đ nh mang tính nguyên t c ậ ồ ị ắ chung v m i lo i HĐ, không ph thu c HĐ đó là mua ề ọ ạ ụ ộ bán, v n chuy n, xây d ng, b o hi m hay tín d ng . ậ ể ự ả ể ụ  Lu t chung trong giai đo n tr c 01/01/2006:ậ ạ ướ  B lu t dân s 1995;ộ ậ ự  Pháp l nh h p đ ng kinh t 25/9/1989.ệ ợ ồ ế  Lu t chung trong giai đo n t 01/01/2006:ậ ạ ừ  B lu t dân s 2005.ộ ậ ự

— Xem thêm —

Xem thêm: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại, Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại, Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phap-luat-ve-hop-dong-trong-kinh-doanh-thuong-mai

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.13254404067993 s. Memory usage = 18.58 MB