Tiểu luận môn quản lý hành chính nhà nước

17 13,420 56 Gửi tin nhắn cho Lê Thị Hồng Dự
Lê Thị Hồng Dự

Lê Thị Hồng Dự

Tải lên: 2,751 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 21:29

Tài liệu tham khảo Tiểu luận môn quản lý hành chính nhà nước Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 i - phần mở đầu Quản lý hành chính Nhà nớc là hoạt động thực thi quyền hành pháp của Nhà nớc, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật Nhà nớc đối với các quá trình của xã hội và mọi hành vi hoạt động của con ngời do các cơ quan trong hệ thống Chính phủ từ Trung ơng đến cơ sở tiến hành để thực hiện cức năng, nhiệm vụ của Nhà nớc nhằm duy trì sự ổn định và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, nhằm thoả mãn nhu cầu hợp pháp của con ngời trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Tuyển dụng cán bộ công chức là hoạt động của quản lý hành chính Nhà nớc, để lựa chọn một số ngời đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp vào những vị trí nhất định của bộ máy hành chính. Yếu tố con ngời là một yếu tố quan trọng và quyết định tác động đến mọi mặt hoạt động kinh tế, xã hội, vì vậy việc tuyển dụng cán bộ công chức là chủ trơng của Đảng và Nhà nớc, có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng cán bộ công chức có đủ phẩm chất năng lực, tuyển dụng đã đợc nghiên cứu, xây dựng một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Việc thực hiện những quy định về chế độ tuyển dụng đã đạt đợc những thành công bớc đầu và nhận đợc sự ủng hộ của đông đảo các bộ công chức và nhân dân, vì khi tuyển dụng phải có sự lựa chọn những con ngời có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất thực sự để đảm nhiệm công việc, nhất là trong nền kinh tế thị trờng nh hiện nay. Song trên thực tế còn có những tình huống xảy ra còn có những khúc mắc, trục trặc dẫn đến những khó khăn trong việc quản lý đội ngũ cán bộ công chức. Trong tiểu luận này tôi chọn một tình huống tuyển chọn công chức trong một cơ quan Bộ để trình bày, phân tích tình huống xảy ra, còn có thể diễn ra trong các cơ quan, doanh nghiệp để xử lý. Xin chân thành cảm ơn Học viện hành chính Quốc gia đã phối hợp với Công ty Xi măng Hoàng Thạch để mở lớp bồi dỡng kiến thức về quản lý hành chính Nhà nớc cho các cán bộ, cử nhân, kỹ s của Công ty. Cám ơn các thầy giáo, cô giáo trực tiếp và gián tiếp đã tổ chức giảng dạy, đã đem hết khả năng và Võ Thị Chi - Công ty xi măng Hoàng Thạch 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiệt tình truyền đạt những kiến thức về quản lý hành chính Nhà nớc để chúng tôi dễ hiểu, dễ tiếp thu. Những kiến thức chúng tôi đã học rất bổ ích và không thể thiếu cho mỗi công chức, viên chức hiện nay, nhất là chúng tôi đợc mở rộng kiến thức, mở rộng tầm nhìn về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội của đất nớc ta, nhiều vấn đề mà nếu không học thì không thể biết đến, đặc biệt là các tình huống mà trên thực tế xảy ra chúng ta không tự giải quyết đợc, qua lớp học này đã có thể dựa vào đó mà áp dụng để giải quyết những sự việc thực tế. Cám ơn Công ty Xi măng Hoàng Thạch đã tổ chức mở lớp và tạo điều kiện cho tôi đợc tham gia lớp học, cám ơn các đồng nghiệp, các cơ quan đã nhiệt tình cung cấp các tài liệu, văn bản pháp quy để chúng tôi có cơ sở hoàn thành viết Tiểu luận này. iI - nội dung tình huống Cục quản lý công nghệ thuộc Bộ B cần tuyển dụng 05 ngời vào làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Cơ quan đã thông báo nội dung, mục đích tuyển, yêu cầu tuyển trên các phơng tiện thông tin đại chúng. Ngay từ khâu tuyển chọn đầu vào, cơ quan đã chủ trơng chọn lọc có chất lợng: chỉ chọn hồ sơ của những sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, loại khá trở lên, trình độ Anh văn từ C trở lên, sử dụng máy vi tính thành thạo, tuổi đời nữ không quá 25 tuổi, nam không quá 27 tuổi. Các thí sinh đều phải qua thi tuyển. Các môn thi bắt buộc: Quản lý Nhà nớc, tin học, Anh văn. Ngày 15 tháng 1 năm 2005 Bộ B đã ban hành những quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển, thành lập hội đồng coi thi và chấm thi theo quy chế thi tuyển công chức. Vì có nhiều loại quyết định, nên trong bài viết này tôi chỉ nêu ví dụ 01 quyết định số 1999/QĐ-BB của Bộ B về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cho Cục Quản lý Công nghệ. Nội dung của Quyết định nh sau: Võ Thị Chi - Công ty xi măng Hoàng Thạch 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Điều 1: Nay thành lập Hội đồng thi tuyển chuyên viên công nghệ cho Cục quản lý Công nghệ gồm các ông, bà có tên sau đây: 1. Ông Phạm Văn Thao: Vụ trởng Vụ tổ chức cán bộ - Chủ tịch Hội đồng. 2. Ông Nguyễn Thành Chung: Giám đốc Cục quản lý công nghệ - Phó Chủ tịch Hội đồng 3. Ông Lê Văn Quang: Chuyên viên chính Vụ tổ chức cán bộ - ủy viên. 4. Ông Phan Thành Quân: Chuyên viên Cục quản lý công nghệ - ủy viên. 5. Ông Nguyễn Văn Hòa: Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - ủy viên. Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và các thành viên Hội đồng thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Nghị định số 117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nớc và Thông t số 09/2004/TT-BNV, ngày 19/2/2004 của Bộ Nội vụ hớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nớc. Điều 3: Cục quản lý công nghệ chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện và chi phí cho việc thi tuyển. Điều 4: Chánh văn phòng, Vụ trởng Vụ tổ chức cán bộ, Giám đốc Cục quản lý công nghệ và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ngày 30 tháng 1 năm 2005, Hội đồng thi tuyển công chức tổ chức họp, đề ra nguyên tắc chọn thí sinh. Ngày 10/2/2005 tiến hành thi tuyển. - Số điểm của mỗi môn thi phải đạt từ 50/100 điểm trở lên và lấy từ ngời có tổng số điểm cao nhất trở xuống cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển. Với những nguyên tắc nêu trên, Hội đồng thi tuyển công chức đã chọn đ- ợc 05 ngời trong tổng số 60 ngời đăng ký tham gia thi tuyển. Ngày 1 tháng 3 năm 2005, năm ngời trúng tuyển đến cơ quan làm việc theo QĐ số: 1230/QĐ-BB của bộ trởng về việc tiếp nhận kỹ s làm việc tập sự. Võ Thị Chi - Công ty xi măng Hoàng Thạch 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau 12 tháng tập sự, 04 ngời có quyết định bổ nhiệm vào ngạch, đợc h- ởng bậc lơng khởi điểm, ngạch chuyên viên, bảng lơng hành chính sự nghiệp, 01 ngời vẫn hởng lơng tập sự là 85% hệ số lơng khởi điểm, đó là anh Nguyễn Thành Chung. Anh Nguyễn Thành Chung vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nghĩ rằng mình sẽ đợc giải quyết trong thời gian ngắn. Nhng chờ mãi vẫn không đợc giải quyết, anh Chung đã mạnh dạn nhiều lần đến gặp Giám đốc, hỏi lý do tại sao cha nhận đợc quyết định hởng lơng vào ngạch công chức. Những lần đó đều không đợc giải thích, chỉ nhận đợc lời hứa chung chung của Giám đốc. Thời gian nh vậy kéo dài quá 4 tháng, cuối cùng anh Chung gửi đơn kiến nghị lên Bộ trởng. Nhận đợc đơn khiếu nại của anh Chung, tại cơ quan Bộ theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, đã chuyển đơn cho thanh tra Bộ chủ trì, có sự phối hợp của Vụ tổ chức cán bộ nghiên cứu tìm phơng án giải quyết. Ngày 25 tháng 6 năm 2006, lãnh đạo Bộ ra quyết định số 125/QĐ-TTr, thành lập đoàn thanh tra của Bộ có sự tham gia của một chuyên viên thanh tra Bộ, một chuyên viên của Vụ tổ chức cán bộ đã đến Cục quản lý công nghệ xem xét phối hợp cùng giải quyết đơn khiếu nại của anh Chung. Ngày 30 tháng 6 năm 2006 đoàn đã đến Cục Quản lý công nghệ làm việc với lãnh đạo Cục. Đoàn xem xét một số tài liệu, hồ sơ có liên quan đến vụ việc của anh Chung, bao gồm: - Hồ sơ cán bộ công chức. - Những quyết định liên quan đến việc thi tuyển, bài thi, kết quả thi tuyển, biên bản họp Hội đồng thi tuyển. - Quyết định tiếp nhận. - Một số giấy tờ liên quan. Xem xét lại toàn bộ hồ sơ lý lịch của anh Chung, đoàn thanh tra ghi nhận đợc các thông tin: Anh Nguyễn Văn Chung - Sinh năm 1975 - Quê quán: Kinh Môn - Hải Dơng. Tốt nghiệp đại học Bách khoa hệ chính quy, khoa Công nghệ thông tin, loại khá. Võ Thị Chi - Công ty xi măng Hoàng Thạch 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kết quả thi tuyển: Môn Quản lý Nhà nớc: 75/100 điểm; môn Anh văn: 65/100 điểm; môn Tin học: 70/100 điểm. Những căn cứ pháp lý để giải quyết khiếu nại của anh Chung là: Bộ Luật lao động của nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành năm 1994. - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động năm 2002. - Pháp lệnh công chức ban hành năm 1998. - Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều Pháp lệnh cán bộ công chức năm 2000. - Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều Pháp lệnh cán bộ công chức năm 2003. - Nghị định 117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ, về việc tuyển dụng công chức trong cơ quan Nhà nớc. - Thông t số 09/2004/TT-BNV, ngày 19/2/2004 của Bộ nội vụ hớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ, về việc tuyển dụng công chức trong cơ quan Nhà nớc. * Đoàn thanh tra xem xét, xác minh tại Cục quản lý công nghệ, đa ra những kết luật sau: - Việt tổ chức thi tuyển công chức do Cục quản lý công nghệ là có thật, đúng quy chế thi tuyển đã đặt ra. - Kết quả ba môn thi tuyển của anh Chung đúng với nguyên tắc chọn của hội đồng thi đề ra. - Sau hết thời gian tập sự theo quy định, một năm sau anh Chung vẫn chỉ đợc hởng 85% hệ số lơng khởi điểm ngạch chuyên viên là có thật. - Cục cha thông báo anh Chung làm báo cáo kết quả công tác trong thời gian tập sự, cha có nhận xét đánh giá đánh kết quả công việc tập sự tại đơn vị anh Chung làm việc, tự ý kéo dài thời gian tập sự. iII - phân tích nội dung tình huống Võ Thị Chi - Công ty xi măng Hoàng Thạch 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Về QĐ số: 1230/QĐ-BB, ngày 1/3/2005. Quyết định này do Bộ trởng ký để tuyển dụng công chức cho Cục quản lý công nghệ nhằm bổ sung nhân lực có đủ phẩm chất, năng lực công tác và làm việc cho Cục. Khi ban hành quyết định đã căn cứ vào biên chế đợc giao và kế hoạch tuyển dụng của cơ quan. 1.1. Về nội dung QĐ số: 1230/QĐ-BB, ngày 1/3/2005 Việc ban hành quyết định về thi tuyển công chức là cần thiết, đã căn cứ: Điều 11 Nghị định 117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nớc và Thông t số: 09/2004/TT-BNV, ngày 19/2/2004 của Bộ nội vụ, hớng dẫn một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nớc. Nội dung của quyết định đã thể hiện đầy đủ các thành phần của Hội đồng thi tuyển phải có nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyển theo quy định và những việc cần cho tổ chức thi tuyển, các điều quy định chặt chẽ trớc khi thi tuyển. Nh vậy, Bộ B đã nghiên cứu kỹ Nghị định và quy chế thi tuyển, thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế thi tuyển, các Nghị định, quy chế của Chính phủ. Về tính hợp pháp của quyết định: Quyết định này đã căn cứ vào Nghị định 117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nớc Thông t số: 09/2004/TT-BNV, ngày 19/2/2004 của Bộ nội vụ, hớng dẫn một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nớc; Pháp lệnh cán bộ công chức; Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ công chức năm 2002, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trởng B đã quy định thì việc ban hành quyết định thi tuyển do Bộ B là đúng thẩm quyền. Nh vậy là việc ban hành quyết định này là có tính hợp pháp. Về tính hợp lý của Quyết định: Võ Thị Chi - Công ty xi măng Hoàng Thạch 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bộ B ban hành quyết định về việc thi tuyển công chức cho Cục quản lý công nghệ đã thực hiện đầy đủ những quy định của Chính phủ cũng nh quy đinh của cơ quan về nhu cầu tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực. Có thể thấy quyết định này có tính hợp lý. 1.2. Về việc anh Chung cha nhận đợc quyết định bổ nhiệm công chức. Căn cứ Biên bản Hội đồng thi tuyển công chức của Bộ B, kết quả các bài thi của anh Chung, chủ trơng, kế hoạch tuyển dụng của Cục thấy việc anh Chung đợc tiếp nhận tập sự là đúng nguyên tắc của Hội đồng thi tuyển công chức đã đề ra. Nguyên tắc này đã căn cứ vào điểm 1 Điều 13 Nghị định 117/2003/NĐ-CP. 2. Về bộ phận tham mu ban hành quyết định và tổ chức thực hiện quyết định 2.1. Đối với Vụ tổ chức cán bộ của Bộ B Vụ tổ chức cán bộ đợc Bộ B giao chức năng tham mu giúp Bộ trởng thực hiện việc quản lý, tuyển dụng công chức. Khi đợc giao nhiệm vụ soạn thảo quyết định về việc thi tuyển, Vụ tổ chức cán bộ đã căn cứ: Quy định tại điều 11, điều 12 Nghị định số: 117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ; Quyết định số: 1230/QĐ-BB, ngày 1/3/2005 của Bộ trởng quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Bộ. Khi giúp Bộ trởng thực thi QĐ số: 1024/QĐ-BB, Vụ Tổ chức cán bộ với chức trách nhiệm của mình đã phối hợp với Cục nghiêm túc các quy định trong khi tổ chức thi tuyển, coi thi, chấm thi, nên không có hiện tợng vi phạm nội quy thi. Đây là biểu hiện có trách nhiệm trong khi thi hành công vụ. 2.2. Đối với Hội đồng thi tuyển công chức Qua Biên bản họp của Hội đồng thi tuyển công chức và kết quả xét chọn những thí sinh trúng tuyển thấy: Hội đồng thi tuyển công chức của Bộ B, đã làm tròn trách nhiệm, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định, không có biểu hiện tùy tiện hay thiên vị, những thí sinh trúng tuyển đợt thi này đều đợc lấy theo kết quả các môn từ cao xuống thấp, đúng độ tuổi tuyển dụng, đúng với quy chế đã đề ra. 2.3. Đối với Giám đốc Cục quản lý công nghệ Võ Thị Chi - Công ty xi măng Hoàng Thạch 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cục quản lý công nghệ tuyển dụng 05 ngời là nhu cầu chính đáng phù hợp với chủ trơng, kế hoạch tuyển chọn công chức của Cục đã đề ra từ đầu năm, nằm trong chỉ tiêu biên chế đợc giao và nhu cầu công tác cần, đúng với Điểm 1, Điều 23 Pháp lệnh công chức đợc sửa đổi bổ sung năm 2003 đã quy định. Khi tuyển dụng cán bộ, công chức cơ quan tuyển dụng phải căn cứ nhu cầu công việc, vị trí công tác của chức danh cán bộ, công chức và chỉ tiêu biên chế đợc giao. Quá trình tập sự của các công chức đã đợc Cục quản lý công nghệ tạo điều kiện hớng dẫn. Thời hạn tập sự đã đợc thực hiện đúng với điều 16, 17, 18 Nghị định 117/2003/NĐ-CP và điểm 6 Mục II Thông t số: 09/2004/TT-CP quy định. Tuy nhiên, về thời gian tập sự của những ngời đợc tuyển dụng và Cục thực hiện cha hoàn toàn đúng, chính sự việc này đã gây thắc mắc và d luận trong cơ quan và cá nhân, đây là việc làm thiếu quan tâm đối với ngời đợc tuyển dụng vào làm việc, làm giảm uy tín lãnh đạo và mất lòng tin của quần chúng. iV - nguyên nhân Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc kéo dài vẫn cha giải quyết dứt điểm, nhng có thể thấy tập trung vào một số nguyên nhân chính sau đây: Một số cán bộ chuyên viên giúp việc cha xác định đầy đủ trách nhiệm của mình trong thi hành công vụ, cha báo cáo đầy đủ kịp thời thông tin cho cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, đã để tình hình kéo dài quá thời gian quy định. Ông Giám đốc đã tự ý tùy tiện kéo dài thời gian tập sự của anh Chung viết báo cáo kết quả công việc tập sự. V - một số kiến nghị đề xuất Tuyển dụng cán bộ công chức là một trong những hoạt động cơ bản của công tác tổ chức, hoạch định chính sách và chiến lợc hoàn thiện hệ thống chính trị trong quá trình đổi mới đất nớc. Thực hiện tuyển dụng cán bộ, công chức cho Võ Thị Chi - Công ty xi măng Hoàng Thạch 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cơ quan, tổ chức đánh dấu một giai đoạn mới của sự nghiệp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ công chức, của thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nớc, đồng thời cũng là sự đổi mới t duy trong nền kinh tế thị trờng nhiều thành phần. Để giải quyết việc kéo dài tập sự, đối với ngời trúng tuyển trong thời kỳ thi tuyển công chức có thể có một số phơng án kiến nghị các phơng án xử lý đối với anh Chung nh sau: Phơng án 1: Ông Giám đốc yêu cầu anh Chung viết báo cáo kết quả tập sự, nếu đạt yêu cầu thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, Vụ tổ chức cán bộ ban hành quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch. Với phơng án 1: Anh Chung tiếp nhận vào làm việc tại Cục quản lý công nghệ. Nh đã nêu ở phần trên thấy: Ngay từ khâu tuyển chọn đầu vào. Vụ tổ chức cán bộ và Cục Quản lý công nghệ thống nhất chọn lựa cẩn thận, chỉ nhận hồ sơ của những sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy loại khá trở lên. Thực tế đã chọn lựa đúng nh vậy. Trờng hợp anh Chung cũng là một trong những ngời đạt tiêu chuẩn tuyển chọn. Cho nên nói một cách khả quan anh Chung là ngời có khả năng và đủ tiêu chuẩn tuyển chọn. Ngoài ra, trong thời gian tập sự, anh Chung luôn là ngời tỏ ra thực hiện nghiêm túc các nội quy của Cục, cần cù, chịu khó học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi, làm việc có tinh thần trách nhiệm. Không vi phạm kỷ luật lao động, đoàn thanh tra đã tìm hiểu và điều tra. Do đó, trớc tiên phòng Công nghệ - nơi anh Chung thực tập, yêu cầu anh Chung viết báo cáo kết quả tập sự, ngời hớng dẫn tập sự phải có nhận xét, đánh giá kết quả đối với anh Chung, sau đó báo cáo với ông Giám đốc Cục. Tiếp theo, ông Giám đốc Cục quản lý công nghệ tổ chức cuộc họp có sự tham gia của Trởng phòng Công nghệ, ngời hớng dẫn anh Chung trong thời gian tập sự, đại diện công đoàn đánh giá phẩm chất đạo đức, kết quả công việc của ngời tập sự. Nếu anh Chung là ngời đạt yêu cầu của ngạch và các quy định của Cục thì ông Giám đốc Cục quản lý công nghệ đề nghị cơ quan có thẩm quyền Võ Thị Chi - Công ty xi măng Hoàng Thạch 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quản lý cán bộ, công chức - Vụ tổ chức cán bộ ban hành quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch đối với anh Chung. Sau đó, ông Giám đốc công bố trong toàn Cục quyết định bổ nhiệm vào ngạch của anh Chung, việc làm này thể hiện thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan đảm bảo nghiêm minh của Pháp luật. Việc ban hành quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch đối với anh Chung là hoàn toàn đúng với điều 19 của Nghị định 117/2003/NĐ-CP và điểm 8 mục 2 Thông t 09/2004/TT-BNV. Phơng án này có những mặt lợi sau đây: - Tăng cờng và bảo vệ hiệu lực thi hành pháp luật trong lĩnh vực tuyển dụng cán bộ công chức. - Kỷ cơng phép nớc đợc giữ bên, làm cho Pháp luật đi vào lối sống của mọi ngời dân. - Tạo niềm tin của ngời dân đối với pháp luật. Anh Chung mới tốt nghiệp Đại học còn trẻ, với kết quả khả quan nh đã thi tuyển thì không làm việc ở cơ quan này thì có thể thi vào cơ quan khác. Nh- ng dù sao nếu không đợc tuyển dụng mà lý do không xứng đáng thì cũng làm cho anh Chung có suy nghĩ không tốt về cơ quan, ảnh hởng đến tinh thần của cá nhân, gây lòng tin không tốt đến với nhiều ngời xung quanh, vì vậy cần phải giải quyết việc của anh Chung cần giải quyết cho đúng theo quy định. Nếu chọn phơng án này thì việc xử lý là thấu tình, đạt lý. Phơng án II: Anh Chung không đợc bổ nhiệm chính thức vào ngạch, nếu nh kết quả tập sự không đạt yêu cầu. Với phơng án này, phòng Công nghệ yêu cầu anh Chung viết bản báo cáo kết quả tập sự, ngời hớng dẫn tập sự nhận xét kết quả và báo cáo với Giám đốc Cục. Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật (Pháp lệnh cán bộ công chức năm 2000, 2003 và Nghị định 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ), kết hợp với việc nhận xét phẩm chất đạo đức và đánh giá kết quả công việc tập sự của anh Võ Thị Chi - Công ty xi măng Hoàng Thạch 10 [...]... liệu bồi dỡng về quản lý Hành chính Nhà nớc (chơng trình chuyênviên chính) Phần 2: Hành chính Nhà nớc và công nghệ hành chính - Nhà xuấtbản giáo dục - Hà Nội 2005.3. Tài liệu bồi dỡng về quản lý Hành chính Nhà nớc (chơng trình chuyênviên chính) Phần 1: Quản lý Nhà nớc đối với ngành và lĩnh vực - Nhà xuất bảngiáo dục - Hà Nội 2005.4. Pháp lệnh cán bộ, công chức - Nhà xuất bản chính trị Quốc gia... Tel (: 0918.775.368i - phần mở đầu Quản lý hành chính Nhà nớc là hoạt động thực thi quyền hành pháp của Nhà nớc, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật Nhà nớc đối với các quá trình của xà hội và mọi hành vi hoạt động của con ngờido các cơ quan trong hệ thống Chính phủ từ Trung ơng đến cơ sở tiến hành đểthực hiện cức năng, nhiệm vụ của Nhà nớc nhằm duy trì sự ổn định và... lý đội ngũ cán bộ công chức.Trong tiểu luận này tôi chọn một tình huống tuyển chọn công chức trongmột cơ quan Bộ để trình bày, phân tích tình huống xảy ra, còn có thể diễn ratrong các cơ quan, doanh nghiệp để xử lý. Xin chân thành cảm ơn Học viện hành chính Quốc gia đà phối hợp vớiCông ty Xi măng Hoàng Thạch để mở lớp bồi dỡng kiến thức về quản lý hành chính Nhà nớc cho các cán bộ, cử nhân, kỹ... định số 1999/QĐ-BB của Bộ B về việc thành lập Hội đồng thi tuyển côngchức cho Cục Quản lý Công nghệ.Nội dung của Quyết định nh sau:Võ Thị Chi - Công ty xi măng Hoàng Thạch2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Kết quả thi tuyển: Môn Quản lý Nhà nớc: 75/100 điểm; môn Anh văn: 65/100điểm; môn Tin học: 70/100 điểm.Những căn cứ pháp lý để giải quyết khiếu nại của anh... của Chính phủ về việctuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nớc vàThông t số: 09/2004/TT-BNV, ngày 19/2/2004 của Bộ nội vụ, hớng dẫn một sốđiều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việctuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nớc.Nội dung của quyết định đà thể hiện đầy đủ các thành phần của Hội đồngthi tuyển phải có nhiệm... quy chế của Chính phủ.Về tính hợp pháp của quyết định:Quyết định này đà căn cứ vào Nghị định 117/2003/NĐ-CP, ngày10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ côngchức trong cơ quan Nhà nớc Thông t số: 09/2004/TT-BNV, ngày 19/2/2004 củaBộ nội vụ, hớng dẫn một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP, ngày10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ... cán bộ công chức là hoạt động của quản lý hành chính Nhà nớc, để lựa chọn một số ngời đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức, phẩmchất nghề nghiệp vào những vị trí nhất định của bộ máy hành chính. Yếu tố conngời là một yếu tố quan trọng và quyết định tác động đến mọi mặt hoạt độngkinh tế, xà hội, vì vậy việc tuyển dụng cán bộ công chức là chủ trơng của Đảngvà Nhà nớc, có vai trò rất quan trọng... chính quy, loạikhá trở lên, trình độ Anh văn từ C trở lên, sử dụng máy vi tính thành thạo, tuổiđời nữ không quá 25 tuổi, nam không quá 27 tuổi.Các thí sinh đều phải qua thi tuyển. Các môn thi bắt buộc: Quản lý Nhà nớc, tin học, Anh văn.Ngày 15 tháng 1 năm 2005 Bộ B đà ban hành những quyết định thành lậpHội đồng thi tuyển, thành lập hội đồng coi thi và chấm thi theo quy chế thituyển công chức.Vì có... và Nhà nớc ta tiến hành hàng loạt chính sách và biện pháp lớn trên các lĩnh vực để đạt đợc mục tiêu của quá trìnhchuyển sang nền kinh tế thị trờng theo định hớng xà hội chủ nghĩa, dới sự quản lý của Nhà nớc Tuy nhiên, hệ thống Pháp luật của Nhà nớc ta còn cha đồngbộ, chồng chéo, làm cho việc vận dụng Pháp luật vào đời sống còn khó khăn.Bên cạnh đó cũng còn những cán bộ, công chức trong khi thừa hành. .. hiện một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ, về việc tuyển dụng công chức trong cơ quan Nhà nớc.* Đoàn thanh tra xem xét, xác minh tại Cục quản lý công nghệ, đa ranhững kết luật sau:- Việt tổ chức thi tuyển công chức do Cục quản lý công nghệ là có thật,đúng quy chế thi tuyển đà đặt ra.- Kết quả ba môn thi tuyển của anh Chung đúng với nguyên tắc chọn củahội ®ång
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn quản lý hành chính nhà nước, Tiểu luận môn quản lý hành chính nhà nước, Tiểu luận môn quản lý hành chính nhà nước

Bình luận về tài liệu tieu-luan-mon-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP