Giáo án tiếng việt 5 tuần 17 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc 2

2 265 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2015, 11:12

...cho bạn nghe ? b) HS kể chuyện nhóm- GV theo dõi, kiểm - Từng cặp HS kể chuyện trao tra nhóm làm việc đổi ý nghĩa câu chuyện c) Cho HS kể trước lớp - Thi kể chuyện trước lớp - GV nhận xét... GV nhận xét - Đại diện nhóm lên thi kể nêu ý nghĩa câu chuyện 3/ Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS HS lắng nghe thực - Dặn HS nhà kể câu chuyện cho người thân nghe - Thực theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 17 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc 2 , Giáo án tiếng việt 5 tuần 17 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc 2 , Giáo án tiếng việt 5 tuần 17 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn