Giáo án tiếng việt 5 tuần 16 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

2 528 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 22:42

... +khả hiểu chuyện người kể -ý nghĩa câu chuyện ? Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay nghĩa nhất, người kể chuyện hấp... động nhóm Kể chuyện nhóm Trao đổi với nhauvề nội dung ,ý nghĩa câu chuyện - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp Nhóm khác NX +nội dung câu chuyện HS hỏi nội dung ,ý nghĩa +cách kể chuyện câu chuyện: ... +Tôi kể buổi sum họp -Hãy giới thiệu tên câu chuyện mà đầm ấm gia đình vào bữa cơm em định kể ? tối +………… _Hãy gạch đầu dòng giấy nháp dàn ý sơ lược câu chuyện HS làm VBT HĐ3:HS tập kể chuyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 16 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , Giáo án tiếng việt 5 tuần 16 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , Giáo án tiếng việt 5 tuần 16 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn