Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài luyện từ và câu tổng kết vốn từ

3 460 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 18:10

: Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu : I TỔNG KẾT VỐN TỪ MỤC TIÊU - Nêu số từ ngữ, tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn - Tìm số từ ngữ miêu tả hình dáng người (chọn số ý a,b,c,d,e) - Viết đoạn văn miêu tả hình dáng người thân khoảng câu theo yêu cầu BT4 II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Bảng phụ viết kết BT1 - Bút vài tờ phiếu khổ to để nhóm làm BT2,3 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ: - Gọi HS lên bảng thi đua tìm từ đồng nghĩa - HS lên bảng ghi từ với từ hạnh phúc đồng nghĩa với từ hạnh phúc lên bảng, HS khác ghi vào nháp Nhận xét bạn - Nhận xét, ghi điểm Bài - Giới thiệu : Gv nêu mục đích, yêu cầu tiết học - Nghe để xác định nhiệm vụ - Hướng dẫn hs làm tập Bài tập : - Đọc yêu cầu nội dung - Chia lớp thành nhóm để hồn thành BT, TaiLieu.VN - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung BT1 Cả lớp đọc thầm Page gv theo dõi, uốn nắn thêm cho nhóm B - Nhóm 4, hồn thành BT - - Gọi nhóm trình bày, nhóm nêu ND, nhóm khác nhận xét, bổ sung Gv mở bảng phụ ghi kết làm : a)Từ ngữ người thân gia đình b)Từ ngữ người gần gũi trường học -cha, mẹ, chú, dì, ông, bà, cố, c)Từ ngữ nghề nghiệp - thầy giáo, cô giáo, bạn bè, bạn thân, d)Từ ngữ dân tộc anh em -công nhân, nông dân, họa sĩ, bác sĩ, kĩ sư, giáo viên, thủy thủ, Lưu ý : Chấp nhận ý kiến hs liệt kê từ -Kinh, Tày, Nùng, Thái, ngữ nghể nghiệp vừa có ý nghĩa khái quát Mường, Dao, Hmông, Khơ-mú, (như công nhân), có ý nghĩa cụ thể (thợ xây, Giáy,… thợ đện, thợ nước) Bài tập : - Đọc yêu cầu mẫu -Hs đọc nội dung BT - Yêu cầu làm trình bày bài, gv theo dõi, -Trao đổi bạn bên cạnh uốn nắn thêm cho nhóm B -Lời giải : -Nối tiếp đọc kết làm a)Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói quan hệ - VD: Chị ngã, em nâng gia đình - Anh em thể tay chân Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần b) Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói quan hệ -Kính thầy yêu bạn thầy trò -Tôn sư trọng đạo c) Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói quan hệ -Học thầy không tày học bạn bạn bè -Một ngựa đau tàu bỏ cỏ TaiLieu.VN Page -Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao - Hỏi thêm học sinh giỏi: giải nghĩa số cõu - HS nhóm A trả lời tục ngư.ừ Bài tập : Đọc yêu cầu mẫu - HS đọc yêu cầu HS đọc mẫu, lớp đọc thầm - Tổ chức cho HS thảo luận, làm theo - Nhóm thảo luận, thành nhúm, gv theo dõi, uốn nắn thêm cho HS viên nhóm trình bày ND, nhóm khác nhận xét, bổ nhóm B (chọn số ý a,b,c,d,e) sung Bài tập : Đọc yêu cầu - em đọc - Yêu cầu làm vào - Hs viết đoạn văn theo yêu cầu - HS đại diện nhóm đối tượng trình bày trước lớp HS khác nhận xét, bổ sung - Tình bày trước lớp 3-Củng cố , dặn dò -Nhận xét tiết học Dặn hs nhà hồn chỉnh, - HS nghe viết lại đoạn văn BT4 cho hay TaiLieu.VN Page ... bảng phụ ghi kết làm : a )Từ ngữ người thân gia đình b )Từ ngữ người gần gũi trường học -cha, mẹ, chú, dì, ông, bà, cố, c )Từ ngữ nghề nghiệp - thầy giáo, cô giáo, bạn bè, bạn thân, d )Từ ngữ dân... đện, thợ nước) Bài tập : - Đọc yêu cầu mẫu -Hs đọc nội dung BT - Yêu cầu làm trình bày bài, gv theo dõi, -Trao đổi bạn bên cạnh uốn nắn thêm cho nhóm B -Lời giải : -Nối tiếp đọc kết làm a)Tục... d )Từ ngữ dân tộc anh em -công nhân, nông dân, họa sĩ, bác sĩ, kĩ sư, giáo viên, thủy thủ, Lưu ý : Chấp nhận ý kiến hs liệt kê từ -Kinh, Tày, Nùng, Thái, ngữ nghể nghiệp vừa có ý nghĩa khái quát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài luyện từ và câu tổng kết vốn từ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài luyện từ và câu tổng kết vốn từ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài luyện từ và câu tổng kết vốn từ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn