Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài kể chuyện tập làm văn luyện tập tả người (tả hoạt động)

3 279 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 18:10

... Tả bác Tâm vá đường +Đoạn : Tả kết lao động bác Tâm +Đoạn : Tả bác Tâm đứng trước mảnh đường vá + Tìm chi tiết tả hoạt động bác Tâm xong văn ? c)Những chi tiết tả hoạt động bác Tâm : Tay phải... người - Giới thiệu người mà em thân người mà em yêu mến chọn tả : cha, mẹ, thầy cô, + Hãy giới thiệu người em định tả ? TaiLieu.VN người hàng… Page - Yêu cầu HS viết đoạn văn - Hs viết vào giấy... đen nhánh Bài tập : - Đọc yêu cầu gợi ý đề - HS đọc yêu cầu, HS đọc gợi ý, lớp đọc thầm - Tổ trưởng báo cáo chuẩn -Kiểm tra việc chuẩn bị hs : Quan sát ghi bị lại kết quan sát hoạt động người
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài kể chuyện tập làm văn luyện tập tả người (tả hoạt động) , Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài kể chuyện tập làm văn luyện tập tả người (tả hoạt động) , Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài kể chuyện tập làm văn luyện tập tả người (tả hoạt động)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn