Bài giảng tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

21 884 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống (4,000₫)
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:36

TaiLieu.VN Tập đọc Người gác rừng tí hon TaiLieu.VN 1.Theo lối ba tuần rừng, bạn nhỏ phát điều gì? Em học đức tính ở bạn nhỏ? 3.Nêu nội dung bài? TaiLieu.VN TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Theo Phan Nguyên Hồng TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Theo Phan Nguyên Hồng TaiLieu.VN TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng - Lượng cua vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà cho hàng trăm đầm cua ở vùng lân cận - Nhân dân địa phương phấn khởi rừng ngập mặn phục hồi góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập bảo vệ vững đê điều TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng Tìm hiểu - Lượng cua vùng rừng -chiến tranh, quai đê, đầm ngập mặn phát triển, cung cấp đủ nuôi tôm giống/ không cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương/ mà cho hàng - đê bị xói lở, vỡ đê trăm đầm cua ở vùng lân cận - Nhân dân địa phương phấn khởi / rừng ngập mặn phục hồi/ góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập/ bảo vệ vững đê điều TaiLieu.VN TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng Tìm hiểu -chiến tranh, quai đê, đầm nuôi tôm - Lượng cua vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ - đê bị xói lở, vỡ đê giống/ không cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương/ mà cho hàng - Thông tin, tuyên truyền trăm đầm cua ở vùng lân cận - Nhân dân địa phương phấn khởi / rừng ngập mặn phục hồi/ góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập/ bảo vệ vững đê điều TaiLieu.VN TaiLieu.VN TaiLieu.VN Quảng Ninh Hải Phòng Thái Bình Nghệ An Hà Tĩnh Cà Mau TaiLieu.VN Bến Tre Trà Vinh Bạc Liêu Sóc Trăng Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng Tìm hiểu -chiến tranh, quai đê, đầm nuôi tôm - Lượng cua vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ - đê bị xói lở, vỡ đê giống/ không cho hàng nghìn đầm- Thông tin, tuyên truyền cua ở địa phương/ mà cho hàng trăm đầm cua ở vùng lân cận - Nhân dân địa phương phấn khởi / rừng ngập mặn phục hồi/ góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập/ bảo vệ vững đê điều TaiLieu.VN -Bảo vệ đê, tăng thu nhập Chim nước Lượng hải sản tăng nhiều TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng Tìm hiểu - Lượng cua vùng rừng ngập -chiến tranh, quai đê, đầm nuôi tôm mặn phát triển, cung cấp đủ giống/ không - đê bị xói lở, vỡ đê cho hàng nghìn đầm cua ở địa - Thông tin, tuyên truyền phương/ mà cho hàng trăm đầm cua - Bảo vệ đê, tăng thu nhập ở vùng lân cận - Nhân dân địa phương phấn khởi / rừng ngập mặn phục hồi/ góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập/ bảo vệ vững đê điều Đọc diễn cảm TaiLieu.VN Đọc diễn cảm Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường có nhiều thay đổi nhanh chóng Đê xã Thái Hải (Thái Bình), từ độ có rừng, không bị xói lở, kể bị bão số năm 1996 tràn qua Lượng cua rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà cho hàng trăm đầm cua ở vùng lân cận Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), sau bốn năm trồng rừng, lượng hải sản tăng nhiều loài chim nước trở nên phong phú Nhân dân địa phương phấn khởi rừng ngập mặn phục hồi góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập bảo vệ vững đê điều TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng Tìm hiểu - Lượng cua vùng rừng ngập -chiến tranh, quai đê, đầm nuôi tôm mặn phát triển, cung cấp đủ giống/ không - đê bị xói lở, vỡ đê cho hàng nghìn đầm cua ở địa - Thông tin, tuyên truyền phương/ mà cho hàng trăm đầm cua - Bảo vệ đê, tăng thu nhập ở vùng lân cận - Nhân dân địa phương phấn khởi / rừng ngập mặn phục hồi/ góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập/ bảo vệ vững đê điều Nội Nội dung: dung: Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá, thành tích khôi phục rừng ngập mặn năm qua tác dụng rừng ngập mặn phục hồi TaiLieu.VN Một số hình ảnh rừng ngập mặn TaiLieu.VN TaiLieu.VN [...]... Tĩnh), sau bốn năm trồng rừng, lượng hải sản tăng nhiều và các loài chim nước cũng trở nên phong phú Nhân dân địa phương đều phấn khởi vì rừng ngập mặn phục hồi đã góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập và bảo vệ vững chắc đê điều TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng Tìm hiểu bài - Lượng cua con trong vùng rừng ngập -chiến tranh, quai đê, đầm nuôi tôm mặn phát triển,... lân cận - Nhân dân các địa phương đều phấn khởi / vì rừng ngập mặn phục hồi/ đã góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập/ và bảo vệ vững chắc đê điều Nội Nội dung: dung: Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá, thành tích khôi phục rừng ngập mặn những năm qua và tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi TaiLieu.VN Một số hình ảnh về rừng ngập mặn TaiLieu.VN TaiLieu.VN .. .Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng Tìm hiểu bài -chiến tranh, quai đê, đầm nuôi tôm - Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ - đê bị xói lở, vỡ đê giống/ không chỉ cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương/ mà còn cho hàng - Thông tin, tuyên truyền trăm đầm cua ở các vùng lân cận - Nhân dân các địa phương đều phấn khởi / vì rừng ngập mặn phục... Sóc Trăng Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng Tìm hiểu bài -chiến tranh, quai đê, đầm nuôi tôm - Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ - đê bị xói lở, vỡ đê giống/ không chỉ cho hàng nghìn đầm- Thông tin, tuyên truyền cua ở địa phương/ mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận - Nhân dân các địa phương đều phấn khởi / vì rừng ngập mặn phục hồi/... Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng Tìm hiểu bài - Lượng cua con trong vùng rừng ngập -chiến tranh, quai đê, đầm nuôi tôm mặn phát triển, cung cấp đủ giống/ không - đê bị xói lở, vỡ đê chỉ cho hàng nghìn đầm cua ở địa - Thông tin, tuyên truyền phương/ mà còn cho hàng trăm đầm cua - Bảo vệ đê, tăng thu nhập ở các vùng lân cận - Nhân dân các địa phương đều phấn khởi / vì rừng. .. phấn khởi / vì rừng ngập mặn phục hồi/ đã góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập/ và bảo vệ vững chắc đê điều Đọc diễn cảm TaiLieu.VN Đọc diễn cảm Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có nhiều thay đổi rất nhanh chóng Đê xã Thái Hải (Thái Bình), từ độ có rừng, không còn bị xói lở, kể cả khi bị cơn bão số 2 năm 1996 tràn qua Lượng cua con trong rừng ngập mặn phát triển, cung ... Hồng TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Theo Phan Nguyên Hồng TaiLieu.VN TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng - Lượng cua vùng rừng ngập mặn phát triển,.. .Tập đọc Người gác rừng tí hon TaiLieu.VN 1.Theo lối ba tuần rừng, bạn nhỏ phát điều gì? Em học đức tính ở bạn nhỏ? 3.Nêu nội dung bài? TaiLieu.VN TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn. .. phấn khởi rừng ngập mặn phục hồi góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập bảo vệ vững đê điều TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng Tìm hiểu - Lượng cua vùng rừng -chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn , Bài giảng tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn , Bài giảng tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn