Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

2 670 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:34

...đoạn Câu 2SGK ? đoạn Câu 3SGK ? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học + tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn