Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài tập đọc chuyện một khu vườn nhỏ

3 516 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 01:00

...về phát âm, giọng đọc. HD ngắt nghỉ đọan kết hợp sửa sai, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc bài, GV nghe HS đọc, giúp -3HS nhãm A nối tiếp đọc ®o¹n kết hợp em hiểu nghĩa từ ngữ giải... đọc diễn cảm * Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn - Đọc diễn cảm đoạn để làm mẫu cho HS - Nghe, tìm giọng đọc diền cảm phù hợp - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp GV theo dõi, - Từng cặp HS luyện đọc. .. viện) * Luyện đọc theo nhóm - GV đọc diễn cảm tồn nêu nghĩa từ ngữ giải phía sau (săm soi, cầu viện) -Từng nhóm HS đọc nối tiếp đoạn (3 lần) - Nghe, tìm hiểu giọng đọc nhân vật - Đọc thầm, trao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài tập đọc chuyện một khu vườn nhỏ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài tập đọc chuyện một khu vườn nhỏ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài tập đọc chuyện một khu vườn nhỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn