Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài luyện từ và câu đại từ xưng hô

3 413 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 01:00

... Luyện tập : Chó ý ®Õn HS nhãm B TaiLieu.VN Page Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Thảo luận nhóm dựa vào gợi ý sau : + Đọc kĩ đoạn văn, + Gạch chân đại từ xưng hô + Đọc kĩ lời nhân vật có đại từ xưng. .. Những từ in đậm đoạn văn gọi - Nghe, ghi nhận đại từ xưng hô Bài : Đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu, lớp đọc + Nhận xét thái độ cơm, sau Hơ thầm Bia ? - Dành cho HS nhóm A,B: + Theo em, cách xưng hô. .. với Thóc gạo giận Hơ Bia, bỏ vào rừng + Những từ in đậm đoạn văn ? + Những từ dùng để làm ? + Những từ người nói ? + Những từ người nghe ? + Những từ người hay vật mà câu chuyện hướng tới ? - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài luyện từ và câu đại từ xưng hô , Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài luyện từ và câu đại từ xưng hô , Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài luyện từ và câu đại từ xưng hô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn