Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài kể chuyện người đi săn và con nai

3 433 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 01:00

... trạng người săn * Kể chuyện lần : kết hợp tranh minh họa -HS quan sát tranh minh họa, nghe kể chuyện 3- Hướng dẫn kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện a) Kể nhóm : kể lại đoạn câu - Nhóm 5, kể chuyện. .. Nhóm 5, kể chuyện (mỗi chuyện em kể đoạn chuyện) - Từng em kể đoạn theo tranh, dự đốn kết -HS kể lời mình, thúc câu chuyện không phụ thụôc vào lời kể thầy cô - Kể lại tồn câu chuyện theo kết thúc... Từng nhóm kể nhóm, đốn sau kể trước lớp - Nhận xét, tuyên dương - GV kể tiếp đoạn - Nghe b )Kể tồn câu chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Gọi HS tiếp nối kể tồn câu chuyện -2 HS nhãm B kể đoạnä
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài kể chuyện người đi săn và con nai , Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài kể chuyện người đi săn và con nai , Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài kể chuyện người đi săn và con nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn