Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập làm văn luyện tập thuyết trình, tranh luận

6 337 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:48

... đóng vai thi thuyết trình, tranh luận thuyết trình tranh luận trước trước lớp Mỗi HS tham gia lớp tranh luận bắt thăm để nhận TaiLieu.VN Page vai tranh luận (Đất, nước, không khí, ánh Sáng) GV ghi.. .tranh luận vấn đề cụ thể - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS luyện tập Bài tập - Gọi HS đọc to toàn - Một HS đọc to Bài tập 1, nội dung Bài tập SGK lớp... người tranh luận giỏi GV Bài tập - Yêu cầu HS đọc to toàn - Một HS đọc to Bài tập 2, nội dung Bài tập SGK lớp theo dõi đọc thầm GV giải thích cho HS biết đèn SGK ca dao nói đến đèn dầu - Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập làm văn luyện tập thuyết trình, tranh luận , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập làm văn luyện tập thuyết trình, tranh luận , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập làm văn luyện tập thuyết trình, tranh luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn