Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc đất cà mau

3 335 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:48

... lại tiếng đọc sai, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp, kết hợp sửa sai cho HS - HS nối tiếp đọc, sửa tiếng đọc sai, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp, kết hợp sửa sai cho HS - HS nối tiếp đọc, ... + Để diển tả đặc điểm mưa Cà Mau ta nên - HS nối tiếp nêu đọc nào? - Nghe - GV đọc mẫu - Nhóm đôi luyện đọc diễn cảm - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm, đọc trước lớp Rồi đọc trước lớp Đoạn : (hướng... tương tự đoạn 1) để trả lời câu hỏi sau : + Cây cối đất Cà Mau mọc ? + Người Cà Mau dựng nhà cửa ? - GV đọc mẫu - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm, đọc trước lớp Đoạn : (hướng dẫn tương tự đoạn 1) để
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc đất cà mau , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc đất cà mau , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc đất cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn