Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc cái gì quý nhất

3 435 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:48

... thầy giáo cho người lao động quý ? + HS nhóm A,B: Chọn tên khác cho văn nêu lí em chọn tên ? c) Hướng dẫn đọc diễn cảm : - Hướng dẫn đọc phân vai Giúp HS thể -5 HS đọc lại văn theo cách giọng đọc. ..* Gọi HS đọc - GV đọc mẫu tồn (đọc với giọng kể - Cả lớp theo dõi tìm giọng đọc phù chuyện, phân biệt lời nhân vật nhấn hợp giọng số từ) b)... phân vai - Hướng dẫn lớp luyện đọc - Nhóm luyện đọc nhóm, Chú ý : Kéo dài giọng nhấn giọng tự đọc trước lớp, nhận xét, bổ sung nhiên từ quan trọng ý kiến cách đọc nhân vật để góp phần diễn tả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc cái gì quý nhất , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc cái gì quý nhất , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc cái gì quý nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn