Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài luyện từ và câu đại từ

3 329 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:48

... kĩ câu + Xác định từ in đậm thay cho từ + Cách dùng có giống cách dùng BT1 - Trình bày -2 HS nối tiếp trình bày, nhận - Nhận xét Kl : Từ : vậy, đại từ dùng thay xét, bổ sung cho động từ, tính từ. .. từ câu cho khỏi - Nghe lặp lại 3- Phần ghi nhớ: + Qua tập em hiểu đại từ ? Đại - Nối tiếp nêu từ dùng để làm ? - Nhận xét, chốt ND ghi nhớ SGK -2 HS đọc nội dung ghi nhớ + Hãy đặt câu có dùng đại. ..KL : Đại từ dùng để xưng hô, thay cho danh - HS nêu từ câu - Nghe Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc - Trao đổi thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài luyện từ và câu đại từ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài luyện từ và câu đại từ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài luyện từ và câu đại từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn