Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài chính tả nhớ,viết tiếng đàn ba la lai ca trên sông

3 356 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:48

... tên đàn ba- la- lai- ca ? - HS viết c) Viết tả d) Sốt lỗi, chấm - Chấm 10 - Hết thời gian qui định, yêu cầu HS tự sốt lại - 10 HS nộp - Nghe nhận xét - Nêu nhận xét chung 3- Hướng dẫn làm BT tả. .. thăm” cặp âm, vần cần cặp tiếng ghi phiếu (Vd : laphân biệt thi viết từ ngữ có tiếng chứa na) ; viết nhanh lên bảng từ ngữ có chứa tiếng đó, đọc âm, vần giấy nháp lên (Vd : la hét – nết na) - Nhận...- HS nêu ý kiến + Bài thơ cho em biết điều ? b) Hướng dẫn cách viết: - HS nêu +Bài gồm khổ thơ ? - HS nêu +Trình bày dòng thơ ? - HS nêu +Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài chính tả nhớ,viết tiếng đàn ba la lai ca trên sông , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài chính tả nhớ,viết tiếng đàn ba la lai ca trên sông , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài chính tả nhớ,viết tiếng đàn ba la lai ca trên sông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn