Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

3 560 4
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:39

... HS nối tiếp đọc gợi ý 1,2 ; + Em giới thiệu câu chuyện mà em kể cho lớp đọc thầm bạn nghe ? b) Thực hành kể chuyện nhóm, trao đổi - Nghe, thực nội dung câu chuyện - Quan sát cách kể, giúp đỡ... đổi ý nghĩa câu chuyện, nhận xét bạn kể chuyện nhóm + Tại bạn lại chọn câu chuyện ? + Các nhóm cử đại diện kể Mỗi HS kể chuyện xong, trao đổi bạn nội dung, ý nghĩa truyện + Câu chuyện bạn có ý... dương * Thi kể chuyện trước lớp + Các nhóm cử đại diện thi kể Mỗi HS kể chuyện xong, trao đổi bạn nội dung, ý nghĩa truyện - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp - Các tổ cử đại diện thi kể HS khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn