Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai

5 416 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:21

Giáo án Tiếng việt Tập đọc Sự sụp đổ chế độ a-pác-thai I Mục tiêu Đọc thành tiếng - Đọc tiếng có âm, vần điệu dễ lẫn ảnh hưởng phát âm địa phương Đọc trôi chảy toàn bài, đọc tiếng phiên âm tên riêng (a-pác-thai, Nen xơn Man-đê-la) số liệu thống kê (1/5, 9/10, ) - Biết đọc với giọng thể bất bình với chế độ phân biệt chủng tộc ca ngợi đấu tranh dũng cảm, bền bỉ ông Nen-xơn Man-đê-la nhân dân Nam Phi Đọc hiểu - Hiểu từ ngữ - Hiểu nội dung bài: Vạch trần bất công nạn phân biệt chủng tộc Ca ngợi đấu tranh chống chế độ a-pác-thai người dân da đen, da màu Nam Phi II Đồ dùng dạy - học - Tranh minh họa đọc SGK (phóng to) III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Gọi hai HS đọc thuộc lòng khổ 3, - HS thực theo yêu cầu GV tập đọc Ê-mi-li, trả lời câu hỏi nội dung đọc - Nhận xét cho điểm HS B Dạy Giới thiệu - Trên giới diễn nạn phân TaiLieu.VN Page biệt chủng tộc thời gian dài, tạo thành vết nhơ lịch sử xã hội loài người Bài Sụp đổ chế độ a-pác-thai cung cấp cho thông tin đấu tranh dũng cảm bền bỉ người da đen, da màu Nam Phi, nhằm xây dựng xã hội mà người dân dù khác màu da có quyền sống bình đẳng, hạnh phúc - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu a) Luyện đọc - GV ghi bảng: a-pác-thai, Nen-xơn - HS luyện đọc đồng tiếng Man-đê-la yêu cầu HS lớp đọc phiên âm nước đồng Hướng dẫn HS đọc số liệu thống kê: 1/5 (một phần năm), 3/4 (ba phần tư), ; đọc liền mạch cụm từ : sắc lệnh phân biệt chủng tộc, tổng tuyển cử đa sắc tộc, luật sư da đen Nen-xơn Man-đê-la,… - GV yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - GV hướng dẫn HS nhận biết đoạn - HS nhận biết ba đoạn SGK Mỗi lần chấm xuống dòng đoạn - GV gọi ba HS tiếp nối đọc - Ba HS nối tiếp đọc Mỗi HS đoạn bài, GV ý sửa lỗi phát âm, đọc đoạn ngắt giọng cho HS (nếu có) - GV ghi bảng những từ - HS luyện đọc tiếng GV ghi ngữ HS hay phát âm sai để luyện phát bảng lớp TaiLieu.VN Page âm cho HS - Gọi HS nối tiếp đọc lần - Ba HS đọc nối tiếp lần 2, HS đọc đoạn Cả lớp đọc thầm theo dõi nhận xét bạn đọc - GV yêu cầu HS đọc từ - Một HS đọc to từ giải giải SGK Cả lớp theo dõi SGK - GV hỏi HS nêu thêm từ mà em chưa hiểu nghĩa, tổ chức cho em tự giải nghĩa cho giải nghĩa từ mà em - HS nêu thêm từ mà em chưa hiểu nghĩa, em trao đổi để giải nghĩa cho nghe GV giải nghĩa - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - Hai HS ngồi bàn nối tiếp đọc đoạn - Gọi HS đọc toàn - Ba HS nối tiếp đọc đọc đoạn trước lớp - GV đọc diễn cảm văn: giọng thông - HS theo dõi giọng đọc GV báo, nhanh, nhấn giọng vào thông tin số liệu, sách đối xử bất công với người da đen Nam Phi; thể bất bình chế độ Apác-thai; đoạn cuối đọc với cảm hứng ngợi ca đấu tranh dũng cảm, bền bỉ người da đen b) Tìm hiểu TaiLieu.VN Page - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn cho biết: Dưới chế độ a-pác-thai người dân da đen Nam Phi bị đối xử nào? - Người da đen da màu bị đối xử bất công: làm công việc nặng nhọc, lương thấp; phải sống, chữa bệnh, làm việc khu riêng; không hưởng chút tự dân chủ - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời - Bất bình với chế độ a-pác-thai người câu hỏi: Người dân Nam Phi làm da đen Nam Phi đứng lên đấu tranh để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc? đòi quyền bình đẳng Cuộc đấu tranh dũng cảm họ cuối giành thắng lợi - Vì đấu tranh chống chế độ a- - Cuộc đấu tranh người da đen, da pác-thai đông đảo người màu Nam Phi chống chế độ -a-pác-thai giới ủng hộ? người giới ủng hộ vì: + Chế độ a-pác-thai chế độ xấu xa hành tinh + Cuộc đấu tranh người da đe, da màu Nam Phi nghĩa, nhân quyền: tự do, bình đẳng, ấm no, hạnh phúc - Hãy giới thiệu vị Tổng thống đầu - Vị Tổng thống nước Nam tiên nước Nam Phi mới? Phi luật sư Nen-xơn Man-đê-la Ông bị quyền phân biệt chủng tộc cầm tù suốt 27 năm trời cầm đầu đấu tranh người da đen, da màu đòi xóa bỏ chế độ a-pácthai Ngày 27-4-1994 tuyển cử đa sắc tộc Nam Phi tổ chức, Nen-xơn Man-đê-la bầu làm Tổng thống c) Luyện đọc hay - Gọi ba HS đọc nối tiếp đoạn - Ba HS đọc nối tiếp diễn cảm ba đoạn Yêu cầu HS lớp theo dõi tìm Cả lớp theo dõi bạn đọc giọng đọc văn có tính TaiLieu.VN Page luận - GV hướng dẫn HS nhận xét để xác lập - HS nhận xét, xác lập giọng đọc kĩ thuật giọng đọc của (như trên) - Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm - HS luyện đọc theo nhóm đôi - Gọi HS đọc - HS đọc nhiều lần Mỗi lượt đọc gồm ba HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn Củng cố, dặn dò - Yêu cầu HS nêu nội dung - Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc Ca ngợi đấu tranh nhân dân da đen, da màu Nam Phi - GV nhận xét học Dặn HS nhà - HS ghi nhớ nhà thực theo yêu tiếp tục luyện đọc tập đọc đọc cầu GV trước tập đọc TaiLieu.VN Page ... đẳng Cuộc đấu tranh dũng cảm họ cuối giành thắng lợi - Vì đấu tranh chống chế độ a- - Cuộc đấu tranh người da đen, da pác- thai đông đảo người màu Nam Phi chống chế độ -a- pác- thai giới ủng hộ?... công với người da đen Nam Phi; thể bất bình chế độ Apác -thai; đoạn cuối đọc với cảm hứng ngợi ca đấu tranh dũng cảm, bền bỉ người da đen b) Tìm hiểu TaiLieu.VN Page - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn cho... chút tự dân chủ - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời - Bất bình với chế độ a- pác- thai người câu hỏi: Người dân Nam Phi làm da đen Nam Phi đứng lên đấu tranh để x a bỏ chế độ phân biệt chủng tộc? đòi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn