Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác

4 393 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:21

... Đáp án: Hợp có nghĩa gộp lại, tập hợp thành - Hợp tác, hợp (hợp làm một), hợp lớn lực Hợp có nghĩa với yêu cầu, đòi - Hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hỏi hợp pháp, hợp lí, thích hợp Bài. .. (như hữu nghị) - Bằng hữu (bạn bè) - Bạn hữu (bạn bè thân thiết) - Hữu ích ( có ích) - Hữu hiệu (có hiệu quả) Hữu có nghĩa có - Hữu tình (có tình cảm, có sức hấp dẫn) - Hữu dụng (dùng việc) Bài tập... to dán lên bảng đọc - GV HS nhận xét chữa bài, chốt - Nhận xét làm bạn lại lời giải đúng: - Hữu nghị (tình cảm thân thiện nước) Hữu có nghĩa bạn bè - Chiến hữu (bạn chiến đấu) - Hữu hảo (như hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn