Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

5 708 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:21

... tham gia chứng kiến phải mở đầu cầu GV câu chuyện thứ (tôi, em) Nếu kể câu chuyện trực tiếp tham gia em nhân vật chuyện Các em cần tôn trọng bạn không nên cho câu chuyện bạn kể chưa hay câu chuyện. .. cõu chuyện nước mà em định kể đất nước mà cỏc em kể - GV dán lên bảng phương án kể chuyện (viết bảng phụ giấy khổ rộng) hướng dẫn em kể theo hai cách: Kể câu chuyện cụ thể có đầu, có cuối Hoặc, ... hành kể chuyện - GV cho HS kể chuyện theo nhóm đôi, - HS kể chuyện theo nhúm Hai HS đến nhóm nghe HS kể, hướng dẫn, quay lại với kể cho nghe cõu góp ý nội dung, lời kể cho HS chuyện mà mỡnh chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn