Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài chính tả nhớ,viết ê mi li, con

4 373 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:21

Giáo án Tiếng việt Chính tả Nhớ - viết: Ê-mi-li, Luyện tập đánh dấu (ở tiếng chứa ươ / ưa) I Mục tiêu Nhớ - viết xác, trình bày khổ thơ Ê-mi-li, Làm tập đánh dấu tiếng có nguyên âm đôi ưa/uô II Đồ dùng dạy - học - Phấn màu để chữa lỗi viết HS bảng - Bảng lớp kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Gọi hai HS lên bảng viết tiếng có nguyên âm đôi uô,ua: suối ruộng, tuổi, mùa, lúa, lụa, nêu quy tắc đánh dấu tiếng - HS lên bảng thực theo yêu cầu GV nhận xét: + Các tiếng có ua âm cuối: dấu đặt chữ đầu âm ua- chữ u + Các tiếng có uô có âm cuối dấu đặt chức thứ hai âm uô - chữ ô B Dạy Giới thiệu - Trong tiết học Chính tả hôm nay, em - HS lắng nghe nhớ viết khổ thơ Êmi-li, làm tập đánh dấu tiếng có nguyên âm đôi ưa/ươ Hướng dẫn HS nhớ - viết TaiLieu.VN Page a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn - Gọi HS đọc thuộc lòng khổ - Hai HS đọc thuộc lòng thành tiếng Cả Ê-mi-li, lớp đọc thầm theo - GV hỏi: Chú Mo-ri-xơn có hành động tự - Bằng hành động tự thiêu mình, thiêu để làm gì? Mo-ri-xơn muốn nhân dân Mĩ, toàn thể nhân loại hiểu góp phần ngăn chặn chiến tranh man rợ, tàn bạo đế quốc Mĩ gây Việt Nam b) Hướng dẫn cách trình bày viết từ khó - GV đọc cho HS luyện viết từ khó, dễ - Ba HS lên bảng viết, HS lớp lẫn viết tả viết vào nháp từ : Oa-sinh-tơn, lửa, sáng lòa, nói giùm, - Gọi HS trả lời miệng: Khi viết hai khổ - Bài viết gồm hai khổ thơ theo thể thơ ta cần ý trình bày nào? thơ tự Khi viết câu viết cách lề hai ô, câu thẳng câu Mỗi khổ cách dòng c) Viết tả - GV nhắc HS tư ngồi viết - HS lắng nghe viết tả tượng tả cần lưu ý như: viết hoa danh từ riêng, chữ đầu câu, d) Soát lỗi chấm - Yêu cầu HS tự soát lỗi - HS viết xong dùng bút chì tự soát lỗi cho - GV chấm nhanh từ - HS - Cả lớp theo dõi, lắng nghe, tự đối nhận xét viết em chiếu với SGK để sửa lỗi sai Hướng dẫn HS làm tập TaiLieu.VN Page Bài tập - Gọi HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự tìm tiếng ưa, ươ - Một HS làm bảng lớp HS tìm hiểu cách ghi dấu tiếng lớp làm vào - Gọi HS nêu kết làm - HS thực theo yêu cầu GV nhận xét, chữa bảng cho bạn (nếu sai) Đáp án: - Các tiếng chứa ưa, ươ là: lưa, thưa, mưa, giữa; tưởng, nước, tươi, ngược - Nhận xét cách ghi dấu thanh: + Trong tiếng (không có âm cuối): dấu đặt chữ thứ hai âm Tiếng lưa, thưa, mưa dấu mang ngang + Trong tiếng tưởng, nước, ngược (có âm cuối): dấu đặt chữ thứ hai âm Tiếng tươi dấu mang ngang Bài tập - Gọi HS đọc to tập - Một HS đọc to tập,cả lớp theo dõi đọc thầm SGK - Yêu cầu HS tự làm tập - HS làm tập vào - Gọi HS đọc câu thành ngữ, tục - HS đọc kết làm ngữ hoàn thiện hỏi cách ghi dấu mình, lớp theo dõi nhận xét vài tiếng mà HS lựa chọn để điền - Tổ chức thi theo dãy lớp thuộc lòng - HS thi đọc thuộc lòng giải nghĩa giải nghĩa câu thành ngữ tục câu thành ngữ, tục ngữ ngữ (Nếu HS không giải nghĩa GV nêu nghĩa câu thành ngữ, tục ngữ để HS lựa chọn) TaiLieu.VN Page Đáp án: + Cầu ước thấy: đạt điều thường mong mỏi, ao ước + Năm nắng mười mưa: trải qua nhiều vất vả, khó khăn + Nước chảy đá mòn: kiên trì, nhẫn nại thành công + Lửa thử vàng, gian nan thử sức: khó khăn điều kiện thử thách rèn luyện người Củng cố, dặn dò TaiLieu.VN Page ... thuộc lòng khổ - Hai HS đọc thuộc lòng thành tiếng Cả Ê -mi- li, lớp đọc thầm theo - GV hỏi: Chú Mo-ri-xơn có hành động tự - Bằng hành động tự thiêu mình, thiêu để làm gì? Mo-ri-xơn muốn nhân dân Mĩ,... TaiLieu.VN Page Bài tập - Gọi HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự tìm tiếng ưa, ươ - Một HS làm bảng lớp HS tìm hiểu cách ghi dấu tiếng lớp làm vào - Gọi HS nêu kết... Viết tả - GV nhắc HS tư ngồi viết - HS lắng nghe viết tả tượng tả cần lưu ý như: viết hoa danh từ riêng, chữ đầu câu, d) Soát lỗi chấm - Yêu cầu HS tự soát lỗi - HS viết xong dùng bút chì tự soát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài chính tả nhớ,viết ê mi li, con , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài chính tả nhớ,viết ê mi li, con , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài chính tả nhớ,viết ê mi li, con

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn