Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài từ trái nghĩa

4 221 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 17:15

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Từ trái nghĩa I Mục tiêu Hiểu từ trái nghĩa, tác dụng từ trái nghĩa Biết tìm từ trái nghĩa câu đặt câu phân biệt từ trái nghĩa II Đồ dùng dạy - học - Từ diển tiếng Việt (hoặc phô-tô-cóp-pi vài trang phục vụ học) - Bút giấy khổ to đủ cho hai đến ba HS làm tập III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - GV gọi HS đọc kết làm Bài tập (tiết - Hai HS lên bảng thực theo yêu cầu Luyện từ câu trước) mà em hoàn thiện GV nhà vào -GV nhận xét, cho điểm việc làm học - HS lắng nghe HS B Bài Giới thiệu - Trong từ tiếng Việt - HS lắng nghe tượng từ đồng nghĩa với mà có tượng từ trái nghĩa với Vậy coi từ trái nghĩa, sử dụng từ trái nghĩa nào? Giờ học hôm tìm hiểu vấn đề - GV ghi tên lên bảng Phần Nhận xét Bài tập 1, - HS nhắc lại tên đầu ghi vào - Yêu cầu HS đọc Bài tập phần Nhận - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm xét SGK - Bài tập yêu cầu làm gì? - So sánh nghĩa từ nghĩa với từ phi nghĩa - GV yêu cầu HS tra từ điển nghĩa - HS dựa vào đoạn văn nghĩa từ từ thực theo yêu cầu theo điển, trao đổi, thảo luận theo nhóm đôi để nhóm đôi (nếu đủ từ điển cho làm nhóm, GV đưa nghĩa từ điển GV ghi bảng phụ treo lên bảng cho HS tham khảo) - Yêu cầu nhóm trình bày kết thảo - Đại diện nhóm trình bày kết luận thảo luận, lớp theo dõi nhận xét - GV chốt lại: Phi nghĩa trái với đạo lí - HS lắng nghe Cuộc chiến tranh phi nghĩa chiến tranh có mục đích xấu xa, người có lương tri ủng hộ Chính nghĩa với đạo lí Cuộc chiến đấu nghĩa chiến đấu lẽ phải, chống lại hành động xấu, chống lại áp bức, bất công Hai từ có nghĩa trái ngược nên gọi từ trái nghĩa - Vậy từ trái nghĩa gì? - Từ trái nghĩa từ có nghĩa trái ngược Bài tập 2, - Gọi HS đọc toàn Bài tập 2, - Một HS đọc bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm Sau HS làm - HS làm việc cá nhân Sau làm xong HS xong em trao đổi với bạn bên cạnh kết trao đổi theo nhóm đôi kết làm làm mình - Gọi HS trình bày kết làm - Năm đến bảy HS trình bày kết làm - Gọi HS nhận xét chữa bài, chốt lại lời giải - Nhận xét làm bạn chữa lại kết vào làm (nếu sai) Lời giải: - Từ trái nghĩa câu tục ngữ sống - chết ; vinh ( kính trọng đánh giá cao) - nhục ( xấu hổ bị khinh bỉ) - Cách dùng từ trái nghĩa tạo hai vế tương phản làm bật quan niệm sống cao đẹp người Việt Nam: chết mà kính trọng, đề cao, tiếng thơm lưu lại đời sau sống mà phải xấu hổ, nhục nhã bị người đời khinh bỉ Phần Ghi nhớ - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK - Hai đến ba HS đọc phần ghi nhớ - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ lấy ví - Một đến hai HS nhắc lại phần ghi nhớ dụ minh họa lấy ví dụ minh họa Phần Luyện tập Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, sau - HS làm vào giấy nháp, sau làm làm xong trao đổi kết với bạn bên xong trao đổi với bạn cạnh - Gọi HS trình bày, GV theo dõi gọi HS nhận - HS trình bày kết Cả lớp theo xét chốt lại ý kiến dõi nhận xét, GV chốt lại lời giải Bài tập 2, 3: quy trình tương tự Đáp án: Bài tập 1: Đục - trong; đen - sáng; rách - lành; dở - hay Bài tập 2: a) Hẹp nhà rộng bụng; b) Xấu người đẹp nết; c) Trên kính nhường Bài tập 3: a) Hòa bình - chiến tranh, xung đột b) Thương yêu - thù ghét, ghét bỏ, căm ghét, thù hận, thù định, giận dữ, c) Đoàn kết - chia rẽ, riêng rẽ, bè phái, mâu thuẫn, d) Giữ gìn - phá hoại, phá hỏng, tàn phá, phá phách, hủy hoại, Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm - Hoạt động cá nhân, hai HS lên bảng làm GV lưu ý HS đặt câu bài, HS lớp viết vào chứa cặp từ trái nghĩa như: Chúng em yêu hòa bình, ghét chiến tranh - Gọi HS nhận xét, chữa cho bạn - Nhận xét, chữa bảng - Gọi HS lớp nối tiếp đọc câu văn - Năm đến bảy HS đọc làm mình GV ý sửa lỗi ngữ pháp cách dùng từ cho HS (nếu có) Củng cố, dặn dò - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ - Hai đến ba HS nhắc lại - GV nhận xét học - HS lắng nghe - Dặn HS nhà học nội dung Ghi nhớ - HS lắng nghe nhà thực theo yêu làm lại tập vào cầu GV ... bức, bất công Hai từ có nghĩa trái ngược nên gọi từ trái nghĩa - Vậy từ trái nghĩa gì? - Từ trái nghĩa từ có nghĩa trái ngược Bài tập 2, - Gọi HS đọc toàn Bài tập 2, - Một HS đọc bài, lớp theo dõi... đọc Bài tập phần Nhận - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc thầm xét SGK - Bài tập yêu cầu làm gì? - So sánh nghĩa từ nghĩa với từ phi nghĩa - GV yêu cầu HS tra từ điển nghĩa - HS dựa vào đoạn văn nghĩa. .. lời giải Bài tập 2, 3: quy trình tương tự Đáp án: Bài tập 1: Đục - trong; đen - sáng; rách - lành; dở - hay Bài tập 2: a) Hẹp nhà rộng bụng; b) Xấu người đẹp nết; c) Trên kính nhường Bài tập 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài từ trái nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài từ trái nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài từ trái nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn